Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/02/21 13:47:56
Design pomaga!

Manifest Designu „Design pomaga!” to inicjatywa Zamku Cieszyn, której celem jestzwrócenie uwagi Polaków na możliwości, jakie daje design dla poprawy jakości życia i pobudzania wzrostu gospodarczego.

Wykorzystanie potencjału wzornictwa skutecznie przyczynia się do rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości, podnoszenia konkurencyjności firm, instytucji, miast i regionów. „Design jest jednym z najlepszych narzędzi dostarczania innowacyjnych rozwiązań, stawiających w centrum potrzeby użytkowników” - czytamy w Manifeście. Autorzy dokumentu dokonują podsumowania polskich osiągnięć w sektorze innowacyjnym ostatnich lat, do których kluczem był właśnie dobry design. Podkreślają jednocześnie konieczność podjęcia spójnych, wielopłaszczyznowych działań, które pozwolą jak najlepiej wykorzystać jego potencjał. Akcentują także potrzebę rozszerzania spektrum innowacji na innowacje pozatechnologiczne, innowacyjne usługi oraz innowacje społeczne. Nadanie designowi strategicznej pozycji, jako metodzie wypracowywania tak szeroko rozumianych innowacji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności gospodarki i bezpośrednio przełoży się na lepsze warunki życia obywateli.

Inicjatywa przyczynić się ma do zapoczątkowania ogólnokrajowej dyskusji nad stworzeniem Polskiej Polityki Innowacyjności przez Design. Autorzy dokumentu proponują sześć głównych osi dyskusji:

  1. Konkurencyjne produkty i usługi
  2. Innowacyjny sektor publiczny
  3. Badania w designie
  4. Edukacja i kompetencje w zakresie design
  5. Społeczna przez design
  6. Spójna promocja design

Inicjatywa zaprezentowana została na początku lutego 2013r. na 8. Bardzo Mądrych Urodzinach Zamku Cieszyn. Aktualnie zbierane są podpisy pod Manifestem. trafi do Prezydenta RP, parlamentarzystów, Ministrów: Kultury, Rozwoju Regionalnego oraz Gospodarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Manifestem: www.zamekcieszyn.pl/files/1360078291-68manifest-4_02.pdf oraz do śledzenia i wspierania rozwoju inicjatywy, dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami na profilu Manifestu Designu na Facebooku: http://www.facebook.com/ManifestDesignu 

Autor:Agnieszka Katowicz 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości