Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/12/13 15:15:53
E-usługi bez innowacji?

Możliwość otrzymania dotacji na przyspieszyła rozwój e-usług w Polsce. Rozwój tego sektora przebiega w sposób spontaniczny, a podmioty świadczące usługi drogą internetową korzystają głównie z nowych rozwiązań cyfrowych i pomysłów zagranicznych. Instytut Wzornictwa Przemysłowego zachęca, by przyjrzeć się bliżej e-usługom i ustalić spójną strategię promocji poprzez wzornictwo.

Instytut Wzornictwa Przemysłowego nie pozostawia jednak tego problemu samym przedsiębiorcom. Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przygotował właśnie specjalny raport, w którym wskazuje rekomendacje dla administracji oraz samych firm jak mogą podnieść poziom świadczonych e-usług. W dokumencie pt. „Wzornictwo e-usług. Analiza stanu wzornictwa usług świadczonych drogą elektroniczną i perspektywy ich rozwoju w Polsce” znajdują się także z zagranicy oraz propozycje rozwiązań możliwych do wprowadzenia w Polsce.

W badaniu IWP wzięli udział przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat wdrożyły w swoich firmach przynajmniej jedną e-usługę. Badane firmy najczęściej więc należały do takich sektorów jak informatyka, finanse czy marketing, czyli branż w których istnieje największy odsetek rozwiązań związanych z wykorzystaniem internetu.

Wyniki badań, na podstawie których powstał raport pokazały, że polskie firmy postrzegają wzornictwo jedynie w kategoriach estetycznych. „Według badań Bain and na 100 badanych firm ponad 80 jest zdania, że oferują bardzo dobre rozwiązanie, podczas gdy tylko 8 klientów na 100 ma pozytywne doświadczenie w ich wykorzystaniu! IMF szacuje udział usług w PKB naszej gospodarki na średnim światowym poziomie, wynoszącym 63%, podczas gdy rozwinięte gospodarki EU mieszczą się w 70%-80%. Warto te liczby odczytać jako dobre wiadomości, świadczące o dużych możliwościach tkwiących w rozwoju sektora usług, a tym szczególnie e-usług” – podkreślają twórcy raportu.

Instytut Wzornictwa Przemysłowego proponuje, by przedsiębiorcy chcący poprawić jakość świadczenia swoich e-usług postawili na ulepszenie infrastruktury technicznej i otoczenia prawnego. Następnym krokiem jest ukierunkowanie wsparcia  finansowego dla firm zgodnie z metodyką wzornictwa e-usług oraz zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa.

Raport można znaleźć na stronie http://raport-e-uslugi.pl/

Fot. Smartlink

Autor:Izabela Rutkowska  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości