Konkurs 'Akademicki Mistrz innowacyjności'
Konkurs 'Akademicki Mistrz innowacyjności'
Tytuł:Innowacyjny student, innowacyjny pracownik - tak się tworzy kreatywne jutro!

Dnia 28 września 2012 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość pod hasłem „Innowacyjny student, innowacyjny pracownik – tak się tworzy kreatywne jutro!”. Podczas gali zostały wręczone nagrody laureatom Konkursu „Akademicki Mistrz Innowacyjności” oraz Konkursu „Kreowanie Jutra”.

Konkurs Akademicki Mistrz Innowacyjności (AMI) jest dedykowany absolwentom uczelni, a jego celem jest wyłonienie i promocja najlepszych prac magisterskich traktujących o nowych trendach w innowacjach, m.in. ekoinnowacjach, innowacjach w sektorze usług, nowym podejściu do zamówień publicznych, czy popytowym podejściu do tworzenia innowacji. Z kolei Konkurs Kreowanie Jutra (KJ) poświęcony jest pracownikom - autorom nowatorskich rozwiązań, które wpłynęły na poprawę funkcjonowania ich miejsc pracy, a także pracodawcom, tworzącym przyjazne otoczenie sprzyjające rozwojowi kreatywności swoich pracowników. Konkursy są elementem prowadzonej przez PARP ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Świat potrzebuje Twoich Pomysłów”, której głównym celem jest kreowanie postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości na temat roli innowacyjności w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy. Ideą kampanii jest także szeroko zakrojona akcja promowania innowacyjności wśród przedstawicieli środowisk naukowych, przedsiębiorców, administracji, instytucji otoczenia biznesu, a także mediów, dzięki którym temat ten będzie mógł trafić do szerszego grona odbiorców.

Wydarzenie było doskonałą okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy proinnowacyjnymi pracodawcami i ich kreatywnymi pracownikami, a studentami – przyszłymi pracownikami (lub pracodawcami!), którzy są nieocenionym źródłem świeżych, innowacyjnych pomysłów oraz niekonwencjonalnych rozwiązań. Wielu z nich poważnie myśli o założeniu własnej firmy w oparciu o innowacyjny produkt, nad którym rozpoczęli prace jeszcze w trakcie studiów.

Główna nagroda w III edycji Konkursu „Akademicki Mistrz Innowacyjności” została przyznana Annie Urszuli Bielskiej, absolwentce Wydziału Finansów i Informatyki w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Jej praca analizuje efektywność inwestycyjną wprowadzenia na rynek systemu akwaponicznego, czyli ekosystemu w którym równolegle prowadzona jest intensywna hodowla ryb oraz hydroponiczna uprawa roślin. Ponieważ niezwykle trudno jest przełamać nawyki doświadczonych akwarystów i przekonać ich, że dzięki akwaponice wyeliminują ze swojego hobby pewne uciążliwości i koszty z nimi związane, to jednym z ważniejszych elementów pracy była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie „Czy pasję można przekuć w biznes?”.

Wyróżnienia w Konkursie otrzymali: Karolina Kołacka oraz Przemysław Stankiewicz, którzy ukończyli Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej, a także Artur Czachor absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Wspólna praca K. Kolackiej i P. Stankiewicza dotyczy charakterystyki i optymalizacji procesu dewulkanizacji ciągłej, prowadzonej przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej. Wytłaczarka została wyposażona w innowacyjny układ uplastyczniający, o specjalnej konstrukcji, która została zaprojektowana w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. Pozwoliło to na uzyskanie dużych sił ścinających, co z kolei miało istotny wpływ na poprawę efektywności procesu dewulkanizacji. Natomiast A. Czachor zaprezentował urządzenie, które rozpoznaje butelki z tworzyw sztucznych, butelki szklane, jak również metale żelazne i nieżelazne np. puszki aluminiowe. Urządzenie może być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie powstają odpady i wymagany jest podział materiałów ze względu na ich sprężystość (np. na różnego rodzaju liniach produkcyjnych).

Prezes PARP przyznała nagrodę specjalną Monice Chruściak, absolwentce University of Iceland & University of Akureyri. Jej praca dyplomowa pt. „Modelowanie i integracja zamkniętego systemu produkcji SNG gazu z mikroglonów” to teoretyczne opracowanie biologicznej części produkcji SNG w procesie hydrotermicznej gazyfikacji (SunChem) i całościowe zamodelowanie w/w procesu w celu otrzymania optymalnych wyników pod względem energetycznym, jak i ekonomicznym. Opisane rozwiązanie ma szansę wspomóc technologie redukcji dwutlenku węgla, oczyszczania spalin oraz generowania energii odnawialnej na skalę przemysłową.

W III edycji Konkursu „Kreowanie Jutra” nagrodę główną zdobył Wojciech Jackowiak z firmy INTEX, za kreatywność przejawiającą się innowacyjnym rozwiązaniem pt. „Ciągnik elektryczny do transportu ładunków”. Maciej Zarański z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, otrzymał wyróżnienie za projekt „Klub Innowatora”, w którym zainicjował współpracę uczelni z sektorem przedsiębiorstw. Kolejne wyróżnienie otrzymał zespół pracowników z firmy Spawmet, Agnieszka Stefańska i Marek Skajewski, za nowatorski sposób obniżania kosztów i czasu dystrybucji gazów, a także za wymierny efekt ekonomiczny projektu „Innowacyjny system dystrybucji gazów skroplonych”. Waldemar Tutaj z firmy Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. odebrał wyróżnienie za projekt pt. „Odzysk energii cieplnej ze sprężarki powietrza”.

Tytuł „Pracodawca przyjazny kreatywności” otrzymała firma Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o, która w swojej działalności kładzie duży nacisk na tworzenie klimatu wspierającego kreatywność i inicjatywę pracowników. Natomiast wyróżnienie otrzymał Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu za tworzenie przyjaznych pracownikom warunków do powstawania innowacyjnych pomysłów.Tytuł:Uroczystość wręczenia nagród laureatom dwóch konkursów: "Akademicki Mistrz Innowacyjności" oraz "Kreowanie Jutra"

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na uroczystość wręczenia nagród laureatom dwóch konkursów: „Akademicki Mistrz Innowacyjności” oraz „Kreowanie Jutra”. Uroczystość rozpocznie się o godz. 14.00, 28 września 2012 r. w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) w Warszawie.

Konkurs Akademicki Mistrz Innowacyjności jest przeznaczony dla absolwentów uczelni wyższych. Jego celem jest promocja najlepszych prac magisterskich dotyczących następujących zagadnień: innowacje w sektorze usług, popytowe podejście do tworzenia innowacji, ekoinnowacje, nowe podejście do zamówień publicznych. Laureaci konkursu oprócz nagród rzeczowych (o wartości 3 000 zł dla zdobywcy pierwszego miejsca i 1500 zł dla dwóch wyróżnionych absolwentów) zyskują możliwość zaprezentowania swoich pomysłów przed szerokim gronem przedsiębiorców oraz przedstawicieli Instytucji Oroczenia Biznesu.

Konkurs Kreowanie Jutra skierowany jest do pracowników i przedsiębiorców sektora MSP, którzy wprowadzili w swoich miejscach pracy usprawnienia poprawiające jakość pracy. Celem konkursu jest nagradzanie kreatywnych pracowników – inicjatorów zmian i udoskonaleń, twórczo zaangażowanych w swoją pracę. Konkurs „Kreowanie Jutra” pokazuje, że każdy pracownik może, i powinien mieć wpływ na przyszłość swojej firmy. Podczas uroczystości wręczenia nagród zostaną również nagrodzeni pracodawcy, którzy tworzą warunki sprzyjające powstawaniu innowacyjnych pomysłów wśród swoich pracowników.

W t rakcie uroczystości zostaną przedstawieni laureaci konkursów oraz idee zawarte w nagrodzonych pracach. Spotkanie zakończy się występem artystycznym Janusza Radka.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: 22 339 45 21, kip@parp.gov.pl

Konkurs „Akademicki Mistrz Innowacyjności” oraz „Kreowanie Jutra” są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Tytuł:Zakończono nabór do III edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności

9 lipca br. upłynął termin nadsyłania zgłoszeń do III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską pn. „Akademicki Mistrz Innowacyjności”. Do konkursu można było zgłaszać prace magisterskie obronione w ciągu ostatnich trzech lat, a dotyczące tematów: ekoinnowacje, innowacje w sektorze usług, popytowe podejście do tworzenia innowacji i nowe podejście do zamówień publicznych.

III edycja konkursu cieszyła się równie dużym zainteresowaniem, co ubiegłoroczna. Otrzymano 33 zgłoszenia. Po weryfikacji formalnej, 31 prac zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Każda zgłoszona praca zostanie sprawdzona przez dwóch niezależnych członków Kapituły konkursu, a zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas posiedzenia, któremu będzie przewodniczyć Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP.

Na laureatów czekają jak w poprzednich latach cenne nagrody rzeczowe: nagroda główna w postaci sprzętu komputerowego o wartości 3000 zł oraz dwa wyróżnienia, każde o wartości 1500 zł. Poza tym laureaci zyskają możliwość promocji swoich pomysłów w prasie, internecie oraz bezpośrednio przed szerokim gronem przedsiębiorców, przedstawicieli IOB i in. Uzyskają także sposobność do skorzystania z usług świadczonych przez pracowników PARP m.in. w zakresie podejmowania pierwszych kroków w świecie biznesu.

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 28 września 2012r. w Warszawie. Już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału! Niebawem na stronie Portalu Innowacji zostaną umieszczone szczegółowe informacje dotyczące uroczystości.

Więcej informacji uzyskacie Państwo poprzez:
e-mail: kip@parp.gov.pl
tel: 22 339 45 21

Konkurs jest częścią działania „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Tytuł:Nabór prac do III edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w III edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace magisterskieobronione w terminie od 1 czerwca 2010 r. do 6 lipca 2012 r. na ocenę co najmniej dobrą.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac magisterskich obejmujących następujące zagadnienia:

 • ekoinnowacje,
 • innowacje w sektorze usług,
 • popytowe podejście do tworzenia innowacji,
 • nowe podejście do zamówień publicznych.

W konkursie przewidziane sąatrakcyjne nagrody rzeczowe:

 • nagroda główna – sprzęt komputerowy o wartości minimum 3000 zł,
 • dwawyróżnienia – sprzęt komputerowy, każdy o wartości minimum 1500 zł.

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali we wrześniu 2012 r.

Wyniki prac laureatów zostaną zamieszczone w prasie iInternecie oraz zaprezentowanepodczas spotkań i konferencji, których uczestnikami są przedsiębiorcy.

Aby zgłosić pracę do konkursu, należy do 9 lipca 2012 r. dostarczyć komplet dokumentów składających się z:

 • 2 płyt CD z nagraną na każdej z nich pracą magisterską w formacie .pdf i .doc,
 • wypełnioneji podpisanej karty zgłoszeniowej,
 • potwierdzonej przez uczelnię kopii dyplomu magisterskiego lub zaświadczenia o ukończeniu studiów,
 • opcjonalnie: innych zaświadczeń i dokumentów dotyczących wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w zgłoszonej pracy magisterskiej.

Dokumentację konkursową można złożyćosobiście lub wysłać na poniższy adres (decyduje data wpływu):

„Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”

c/o ECORYS Polska Sp. z o.o.

ul. Łucka 2/4/6

00-845 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs magisterski „Akademicki Mistrz Innowacyjności”.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: kip@parp.gov.pl oraz numerem telefonu: 22 339 45 21.

Regulamin III edycji konkursu

Formularz oceny formalnej

Formularz oceny merytorycznej

Karta zgłoszeniowa

 

Konkurs jest częścią działania „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP  „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Tytuł:Mistrzowie innowacyjności nagrodzeni przez PARP

26 października 2011 roku w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom II edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską Akademicki Mistrz Innowacyjności, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”.

W uroczystości udział wzięli: Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak, członkowie Kapituły Konkursu, autorzy nagrodzonych prac, przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz przedstawiciele instytucji centralnych.

"Byliśmy bardzo usatysfakcjonowani wysokim poziomem prac nadesłanych do II edycji konkursu. Wyróżniliśmy innowacyjne i oryginalne pomysły, które mają również praktyczne możliwości wdrożenia..." − tak Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Przewodnicząca Kapituły konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności komentuje realizowaną przez Agencję inicjatywę, której celem jest promocja najlepszych prac magisterskich z zakresu innowacyjności.

Konkurs adresowany jest do absolwentów szkół wyższych, których prace magisterskie dotyczą następujących zagadnień: ekoinnowacji, innowacji w sektorze usług, popytowego podejścia do tworzenia innowacji lub nowego podejścia do zamówień publicznych. Akademickim Mistrzem Innowacyjności może zostać autor pracy, która uzyskała ocenę minimum dobrą i obroniona została w terminie przewidzianym w regulaminie Konkursu. Prace podlegają niezależnej ocenie dwóch członków Kapituły. Kryteria uwzględniają powiązanie zakresu pracy z tematyką konkursu, innowacyjność i oryginalność przedmiotu pracy, a także praktyczne możliwości wdrożenia przedstawionego w pracy rozwiązania. Przy ocenie istotne znaczenie mają również kwestie zabezpieczenia praw własności intelektualnej w pracy oraz prezentacja aspektów finansowych związanych z ewentualnym wykorzystaniem przedmiotu pracy w praktyce.

W 2011 roku Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Prezes PARP nagrodziła cztery spośród 36 zgłoszonych prac. Laureatem nagrody głównej został Michał Mikulski (Politechnika Śląska w Gliwicach), autor pracy pt.: „Prototyp biomedycznego ramienia robotycznego sterowanego elektromiogramem” (praca z zakresu popytowego podejścia do tworzenia innowacji). Autor opracował prototyp robota noszonego, który z sukcesem może służyć do rehabilitacji ruchowej osób z amputacjami wysokimi, zanikiem mięśni lub chorobami pokrewnymi.

Wyróżnienia przyznano absolwentom Uniwersytetu Łódzkiego:

- Joannie Marciniak, autorce pracy pt.„Opracowanie testu zainteresowań zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną przy użyciu technik audiowizualnych”, z zakresu popytowego podejścia do tworzenia innowacji. Rozwiązanie przedstawione w pracy wypełnia lukę na rynku narzędzi psychometrycznych i ułatwia dokonanie wyboru zawodu, bądź kierunku kształcenia zawodowego osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

- Sebastianowi Szklarek, autorowi pracy z zakresu ekoinnowacji i popytowego podejścia do tworzenia innowacji pt. „Zastosowanie geowłókninowych, biodegradowalnych złóż do usuwania zanieczyszczeń azotanowych i fosforanowych z zasobów wodnych”. Metody opisane w pracy poszerzyły pulę rozwiązań stosowanych do oczyszczania zasobów wodnych z azotanów i fosforanów. Dzięki swojej wysokiej skuteczności i niskim kosztom inwestycyjnym rozwiązania te można zastosować na szeroką skalę na terenie całego kraju.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Bożeny Lublińskiej-Kasprzakzdecydowała o przyznaniu nagrody specjalnej Prezesa PARP dla Krzysztofa Benedykcińskiego (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) za pracę pt. „Badanie użyteczności produktów internetowych na przykładzie autorskiej aplikacji mobilnej” (praca z zakresu innowacji w sektorze usług oraz popytowego podejścia do tworzenia innowacji). Kapituła doceniła przygotowanie autora w zakresie praktycznego wykorzystania metod badawczych oraz biznesowy wymiar przedstawionych rozwiązań odpowiadających na aktualne potrzeby rynku.

Aktu wręczenia nagród i wyróżnień laureatom II edycji Konkursu dokonała Bożena Lublińska-Kasprzak, Przewodnicząca Kapituły Konkursu, Prezes PARP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już dziś zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w III edycji Konkursu AMI. Więcej informacji o Konkursie i nagrodzonych pracach na stronie:

http://www.pi.gov.pl/kip

Działanie „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw” jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt dla mediów:

Rzecznik Prasowy PARP – Miłosz Marczuk, tel. (22) 432 82 34, tel. kom. 696 488 150, media@parp.gov.pl

Fotorelacja
Tytuł:Zakończono nabór prac magisterskich do II edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności

11 lipca br. upłynął termin nadsyłania zgłoszeń do II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską pn. „Akademicki Mistrz Innowacyjności”. Do konkursu można było nadsyłać prace obronione między 30 czerwca 2009 a 10 lipca 2011 r. dotyczące tematów: ekoinnowacje, innowacje w sektorze usług, popytowe podejście do tworzenia innowacji lub nowe podejście do zamówień publicznych.

Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród absolwentów z całego kraju. W wyznaczonym terminie nadesłano 33 prace magisterskie. Po weryfikacji formalnej prac i ich zakodowaniu, rozpocznie się ocena merytoryczna. Każda praca zostanie sprawdzona przez dwóch niezależnych członków Kapituły konkursu, a zwycięzcy zostaną wyłonieni na zebraniu Kapituły, któremu będzie przewodniczyć Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody: nagroda główna w postaci sprzętu komputerowego o wartości 3000 zł oraz wyróżnienia o wartości 1500 zł.

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w październiku 2011r. w Warszawie. Już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Gali!

Wszystkie osoby zainteresowane konkursem, które w tym roku nie zgłosiły swoich prac, zachęcamy do uczestnictwa w przyszłej edycji konkursu.

Niebawem na stronie Portalu Innowacji zostaną umieszczone szczegółowe informacje dotyczące Gali rozdania nagród oraz zasad kolejnej edycji konkursu „Akademicki Mistrz Innowacyjności”.

Więcej informacji uzyskacie Państwo poprzez:

e-mail: kip@parp.gov.pl

tel. : 22 339 45 55

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tytuł:Nabór prac do II edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności rozpoczęty!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza studentów i absolwentów uczelni wyższych do udziału w II edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac magisterskich obejmujących następujące zagadnienia:

 • ekoinnowacje,
 • innowacje w sektorze usług,
 • popytowe podejście do tworzenia innowacji,
 • nowe podejście do zamówień publicznych.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione między 30 czerwca 2009 a 10 lipca 2011 r. na ocenę minimum dobrą. Pracę może zgłosić jej autor bądź uczelnia –reprezentowana przez promotora pracy.

Przewodniczącą Kapituły Konkursu jest Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości –Pani Bożena Lublińska-Kasprzak. Zgłoszone prace po przejściu etapu oceny formalnej poddane zostaną ocenie merytorycznej przez 2 członków Kapituły. W II edycji Konkursu w szczególności premiowana będzie innowacyjność i oryginalność przedmiotu pracy oraz praktyczne możliwości wdrożenia przedstawionych rozwiązań.

W Konkursie przyznawane są atrakcyjne nagrody rzeczowe:

 • nagroda główna – sprzęt komputerowy o wartości do 3000 zł,
 • wyróżnienie – sprzęt komputerowy o wartości do 1500 zł.

Wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali w październiku 2011 r. Laureaci Konkursu będą mieć również okazję do prezentacji wyników swoich prac na łamach prasy, w Internecie i w trakcie konferencji i spotkań z przedsiębiorcami.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 lipca 2011 r.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:

 • 2 płyt CD z nagraną na każdej z nich pracą magisterską w formacie .pdf i .doc,
 • kompletnie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej,
 • potwierdzonej przez uczelnię kopii dyplomu magisterskiego lub zaświadczenia o ukończeniu studiów,
 • opcjonalnie: innych zaświadczeń i dokumentów dotyczących wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w zgłoszonej pracy magisterskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z pierwszej edycji Konkursu oraz z regulaminem Konkursu.

Regulamin II edycji konkursu

Formularz oceny formalnej

Formularz oceny merytorycznej.

Informacje można uzyskać pod adresem e-mail: kip@parp.gov.pl oraz numerem telefonu: 22 339 45 21.

 

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Tytuł:Relacja z Gali wręczenia nagród konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności

17 grudnia 2010 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród laureatom I edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności. Czworo finalistów odebrało nagrody z rąk Dariusza Bogdana – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Bożeny Lublińskiej-Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Przewodniczącej Kapituły Konkursu.

Galę otworzył Dariusz Bogdan – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Podkreślił on, że inicjatywa PARP polegająca na organizacji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności jest niezwykle cenna, szczególnie ze względu na fakt, iż za jego pośrednictwem zachęca się do współpracy studentów i świat biznesu. Jednocześnie wyraził nadzieję, że konkurs będzie kontynuowany w latach następnych.

Bożena Lublińska-Kasprzak jako Przewodnicząca Kapituły Konkursu przedstawiła przebieg I edycji przedsięwzięcia. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac magisterskich dotyczących innowacyjności. Do konkursu zgłoszono 19 prac z uczelni z całego kraju. Kapituła Konkursu w szczególności doceniła rozwiązania praktyczne, powstałe we współpracy z przedsiębiorcami.

Po wystąpieniu Pani Prezes wręczono dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe czwórce laureatów: panu Michałowi Skałeckiemu – zdobywcy pierwszego miejsca, paniom Magdalenie Danowskiej i Natalii Gnutek, które otrzymały wyróżnienie, oraz panu Krzysztofowi Formeli, któremu przyznano nagrodę specjalną.

Nagrodzeni mieli następnie okazję do zaprezentowania głównych założeń swych prac.

Po prezentacjach laureatów rozpoczął się panel dyskusyjny z udziałem prof. Józefa Haponiuka (Politechnika Gdańska, promotor wyróżnionych magistrantów), dra Stanisława Łobejki (Szkoła Główna Handlowa, członek Kapituły Konkursu), Prezesa Mirosława Locha (Microtech International, pracodawca jednego z laureatów). Paneliści starali się odpowiedzieć na pytanie: „Jakie znaczenie mają rozwiązania zaproponowane przez autorów prac dla sektora MŚP?”.

Część merytoryczną uroczystości zakończyła Aneta Wilmańska – Zastępca Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedstawiła informacje na temat zasad i regulaminu kolejnej edycji konkursu oraz zaprosiła do udziału wszystkich chętnych studentów i absolwentów.

Oficjalną część gali zamknął występ Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

Uroczystość była moderowana przez dr Elżbietę Wojnicką – jednego z członków Kapituły Konkursu.

Prezentacje laureatów:

Michał Skałecki "Symulator kotła parowego z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych”
prezentacja do pobrania

Magdalena Danowska „Nowe sztywne pianki poliuretanowe z surowców odnawialnych, modyfikowane nanonapełniaczami na bazie glinokrzemianów warstwowych”
prezentacja do pobrania

Natalia Gnutek „Degradacja poli(kwasu mlekowego) oraz mieszanin na bazie termoplastycznej skrobi w wodzie morskiej”
prezentacja do pobrania

Krzysztof Formela „Uszczelniacze butylowe na bazie recyklatu gumowego – alternatywna forma recyklingu materiałowego odpadów gumowych”
prezentacja do pobrania

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zdjęcia z Gali

 

Fot. 1. Na zdjęciu od lewej: Dariusz Bogdan (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki), Krzysztof Formela (laureat – nagroda specjalna), Natalia Gnutek (laureat – wyróżnienie), Magdalena Danowska (laureat – wyróżnienie), Michał Skałecki (laureat – główna nagroda), Bożena Lublińska-Kasprzak (Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Przewodnicząca Kapituły); (fot. Rafał Hencel)

 

 

Fot 2. Gala wręczenia nagród w I edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności, Pałac Staszica, Sala Lustrzana (fot. Rafał Hencel)

 

Fot. 3. Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej (fot. Rafał Hencel)Tytuł:Gala „Akademicki Mistrz Innowacyjności”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić na uroczystą galę wręczenia nagród laureatom I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską pt.

Akademicki Mistrz Innowacyjności”

Ideą, do której Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, organizator konkursu, chce przekonywać osoby piszące prace magisterskie, jest współpraca sfery naukowej i biznesu. Do pierwszej edycji konkursu zgłoszono 19 prac magisterskich.

Laureatami konkursu zostali:

 Nagroda I

Pan Michał Skałecki (Politechnika Wrocławska): „Symulator kotła parowego z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych”

 Dwa wyróżnienia

 1. Pani Magdalena Danowska (Politechnika Gdańska): „Nowe sztywne pianki poliuretanowe z surowców odnawialnych, modyfikowane nanonapełniaczami na bazie glinokrzemianów warstwowych”
 2. Pani Natalia Gnutek (Politechnika Gdańska): „Degradacja poli(kwasu mlekowego) oraz mieszanin na bazie termoplastycznej skrobi w wodzie morskiej”

 Nagroda specjalna

Pan Krzysztof Formela (Politechnika Gdańska): „Badania przemysłowe w zakresie opracowania technologii produkcji uszczelniacza butylowego na bazie recyklatu gumowego”

Recenzenci przyznali najwięcej punktów pracom, które były na wysokim poziomie merytorycznym, a jednocześnie w sposób ciekawy prezentowały innowacyjne pomysły przydatne do wykorzystania w przedsiębiorstwach. Praca, która otrzymała nagrodę specjalną, wyróżniona została ze względu na swój praktyczny charakter. W ciągu kolejnych miesięcy autorzy będą mieli szansę na promocję swoich pomysłów, zarówno na spotkaniach z przedsiębiorcami, osobami z otoczenia biznesu, jak i w Internecie czy prasie.

W trakcie gali zostaną przedstawieni laureaci i idee zwycięskich prac. Przedstawione zostaną również główne założenia kolejnej edycji konkursu.

Gala odbędzie się w dniu 17 grudnia 2010 r. w godz. 14-16.

Pałac Staszica

Ul. Nowy Świat 72/74

00-330 Warszawa

Sala Lustrzana (1 piętro)

Po spotkaniu organizatorzy zapraszają na poczęstunek. Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY.

W celu potwierdzenia udziału prosimy o rejestrację za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej lub przesłanie pobranego ze strony internetowej formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: kip@parp.gov.pl/ numer faksu: 022 339 36 37.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu, tel 022 339 36 47, e-mail: kip@parp.gov.pl.

PROGRAM RAMOWY Gali I edycji konkursu „AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI”

17, grudnia 2010 r., Warszawa

Moderacja: Elżbieta Wojnicka (Kapituła konkursu)

13.45 – 14.00 Rejestracja uczestników; Kawa, herbata, poczęstunek

14.00 – 14.15 Otwarcie gali. Informacja o konkursie (założenia, cele konkursu, przedstawienie członków Kapituły, przebieg konkursu, sposób zgłaszania prac i wyłonienia laureatów) – Bożena Lublińska – Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Przewodnicząca Kapituły

14:15– 14.25 Wręczenie nagród i dyplomów – Bożena Lublińska – Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Przewodnicząca Kapituły

14.25 – 15:00 Prezentacja głównych założeń zwycięskich prac – laureaci konkursu

15:00 – 15.40 Panel dyskusyjny: Jakie znaczenie mają rozwiązania zaproponowane przez autorów prac dla sektora MŚP?

Moderacja: Elżbieta Wojnicka

Udział: prof. Marta Gollinger-Tarajko (Kapituła konkursu), przedstawiciel firmy Microtech International, prof. Józef Haponiuk (Politechnika Gdańska)

15.40 - 15.45 Informacja o II edycji konkursu: Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

15.45 – 16:00 Występ zespołu Politechniki Warszawskiej

16.00 - Poczęstunek, rozmowy kuluarowe

DODATKOWE INFORMACJE O KONKURSIE

Pierwsza edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską „Akademicki Mistrz Innowacyjności” adresowana była do studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy obronili prace magisterskie w terminie od 30 czerwca 2009 r. do 9 lipca 2010 r.

Do konkursu mogły zostać zgłoszone obronione prace magisterskie, które uzyskały minimum ocenę dobrą, nie zostały uprzednio opublikowane i do których przysługują autorowi nieograniczone prawa autorskie.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac z zakresu innowacyjności. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

 •  Ekoinnowacje,
 •  Innowacje w sektorze usług,
 •  Popytowe podejście do tworzenia innowacji.

Prace zgłoszone i zakwalifikowane do konkursu poddane zostały indywidualnej ocenie 2 członków kapituły konkursu. Przewodniczącą kapituły konkursu jest Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Członkowie kapituły reprezentują jednostki badawczo-rozwojowe, środowisko naukowe, a także małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ideą, do której Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości chce przekonywać osoby piszące prace magisterskie, jest współpraca sfery naukowej i biznesu. Wyraźny cel i praktyczny aspekt prac magisterskich jest bardzo pożądany i to nie tylko podczas oceny prac konkursowych, ale również dla dobra studentów, którzy wkraczają w życie zawodowe, i dla biznesu, który z dorobku naukowego ośrodków akademickich powinien korzystać jak najwięcej.

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W II EDYCJI KONKURSU „AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI”

www.pi.gov.pl/klub_innowacyjnych_przedsiebiorstw

Program gali

Formularz zgłoszeniowy

 

Działanie „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw” jest realizowane w  ramach projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 Tytuł:„Akademicki Mistrz Innowacyjności” - tematy zwycięskich prac

W dniu 27 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską „Akademicki Mistrz Innowacyjności”, na którym wyłoniono laureatów. Poniżej przedstawiamy tematykę zwycięskich prac.

Główną nagrodę Kapituła konkursu przyznała pracy przedstawionej przez pana Michała Skałeckiego. Praca, zatytułowana „Symulator kotła parowego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych” została napisana na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Jabłońskiego. Głównym celem, jaki postawił sobie autor pracy było wskazanie postępowego i innowacyjnego wykorzystania współczesnej automatyki przemysłowej, a przy okazji również prześledzenie optymalizacji konkretnego procesu technologicznego, w tym wypadku procesu spalania paliwa w obiekcie energetycznym. Recenzenci w szczególności docenili praktyczny wymiar wyników badań autora dla sektora MŚP oraz fakt, iż swoje badania oparł o wyrób polskiego producenta. 

Autorkami prac, które otrzymały wyróżnienia w konkursie są absolwentki Politechniki Gdańskiej. Pani Magdalena Danowska, absolwentka Wydziału Chemicznego, przedstawiła pracę pt. „Nowe sztywne pianki poliuretanowe z surowców odnawialnych, modyfikowane nanonapełniaczami na bazie glinokrzemianów warstwowych”, napisaną pod kierunkiem drainż. MichałaStrankowskiego. Celem pracy było opracowanie nowych sztywnych pianek poliuretanowych na bazie surowców odnawialnych, poprzez zastąpienie petrochemicznego poliolu poliglicerynami, stanowiącymi produkt poodpadowy, powstały przy produkcji biopaliw.

Pani Natalia Gnutek, autorka pracy  „Degradacja poli(kwasu mlekowego) oraz mieszanin na bazie termoplastycznej skrobiw wodzie morskiej”, napisanej pod kierunkiem dr hab. inż. Heleny Janik  badała wpływ na życie morskie polimerów biodegradowalnych, które ostatnio znalazły największe zastosowanie w przemyśle opakowaniowym i są bardzo dużą szansą dla rozwiązania problemów środowiskowych.

Nagrodę specjalną przyznano panu Krzysztofowi Formela, również absolwentowi Politechniki Gdańskiej, za pracę pt. „Badania przemysłowe w zakresie opracowaniatechnologii produkcji uszczelniacza butylowego nabazie recyklatu gumowego”, napisaną pod kierunkiem drahab. inż. Józefa Haponiuka. Celem pracy było otrzymanie uszczelniacza butylowego bazującego na pyle gumowym dostarczonym przez zleceniodawcę, a następnie porównanie wybranych właściwości z oryginalnie stosowanym uszczelniaczem. Kapituła konkursu doceniła w tym wypadku szczególnie praktyczny wymiar pracy.

Zwycięzcom gratulujemy!

 

Konkurs organizowany jest w ramach działania „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw” projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3.Tytuł:Rozstrzygnięcie konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności

27 sierpnia b.r. podczas posiedzenia Kapituły wyłoniono laureatów konkursu. Przyznano nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Kapituła zdecydowała również o przyznaniu nagrody specjalnej. Wiele uwagi poświęcono również ustaleniom dotyczącym kolejnej edycji konkursu, do udziału w której już dziś serdecznie zapraszamy!

Do pierwszej edycji konkursu zgłoszono 19 prac magisterskich. Laureatami zostali:

Nagroda I: pan Michał Skałecki (Politechnika Wrocławska): „Symulator kotła parowego z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych”,

Dwie nagrody dodatkowe:

Pani Magdalena Danowska (Politechnika Gdańska): „Nowe sztywne pianki poliuretanowe z surowców odnawialnych, modyfikowane nanonapełniaczami na bazie glinokrzemianów warstwowych”,

Pani Natalia Gnutek (Politechnika Gdańska): „Degradacja poli(kwasu mlekowego) oraz mieszanin na bazie termoplastycznej skrobi w wodzie morskiej”.

Nagroda specjalna: pan Krzysztof Formela (Politechnika Gdańska): „Badania przemysłowe w zakresie opracowania technologii produkcji uszczelniacza butylowego na bazie recyklatu gumowego”.

Zwycięskim pracom recenzenci przyznali najwięcej punktów ze względu na ich wysoki poziom i wysiłek włożony w ich napisanie, a także sposób zaprezentowania i innowacyjność pomysłów, a jednocześnie możliwość wykorzystania w rzeczywistości, użyteczność i przydatność proponowanych rozwiązań. Praca, która otrzymała nagrodę specjalną, wyróżniona została ze względu na swój praktyczny charakter.

Wręczenie nagród odbędzie się w październiku b.r. podczas uroczystej gali. W jej trakcie zostaną przedstawieni laureaci i idee zwycięskich prac, a w ciągu kolejnych miesięcy autorzy będą mieli szansę na promocję swoich pomysłów, zarówno na spotkaniach z przedsiębiorcami, osobami z otoczenia biznesu, jak i w Internecie czy prasie.

Ideą, do której Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, organizator konkursu,  chce przekonywać osoby piszące prace magisterskie, jest współpraca sfery naukowej i biznesu. Wyraźny cel i praktyczny aspekt prac magisterskich jest bardzo pożądany i to nie tylko podczas oceny prac konkursowych, ale również dla dobra studentów, którzy wkraczają w życie zawodowe, i dla biznesu, który z dorobku naukowego ośrodków akademickich powinien korzystać jak najwięcej.

Organizatorzy liczą, że do kolejnej edycji konkursu napłynie więcej zgłoszeń z kierunków społeczno – ekonomicznych, w których zostaną przedstawione nowe rozwiązania z punktu widzenia kraju oraz propozycje możliwe do wprowadzenia w życie szczególnie przez MSP.

Absolwentów, zachęcamy, do udziału w drugiej edycji. Każdy ma szansę na wygraną!

Bieżące informacje na temat drugiej edycji konkursu (regulamin i formularz zgłoszeniowy) będą zamieszczone wkrótce na Portalu. W razie pytań prosimy o kontakt: kip@parp.gov.pl lub 22 339 45 21.

„Informacja pozyskana w ramach działania „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Konkurs na najlepszą pracę magisterską „Akademicki Mistrz Innowacyjności”


Jesteś studentem ostatnich lat bądź absolwentem uczelni wyższej? Interesujesz się innowacjami i wiążesz z nimi swoją zawodową przyszłość? Weź udział w konkursie na najlepszą pracę magisterską „Akademicki Mistrz Innowacyjności”, organizowanym w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac z zakresu innowacyjności. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia: 

 • Ekoinnowacje,
 • Innowacje w sektorze usług,
 • Popytowe podejście do tworzenia innowacji.


Pierwsza edycja konkursu adresowana jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy obronili bądź obronią prace magisterskie w terminie od 30 czerwca 2009 r. do 9 lipca 2010 r. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie obronione prace magisterskie, które uzyskały minimum ocenę dobrą, nie zostały uprzednio opublikowane i do których przysługują autorowi nieograniczone prawa autorskie. 

Główną nagrodę rzeczową w konkursie stanowić będzie sprzęt komputerowy o wartości 3000 zł. Przyznane zostaną również 2 dodatkowe nagrody rzeczowe o wartości 1500 zł. Wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystej gali, zorganizowanej w październiku br. Laureaci konkursu będą mieli możliwość przedstawić wyniki swoich badań na stronie internetowej Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw, w artykułach sponsorowanych zamieszczonych na internetowych portalach informacyjnych i w ogólnopolskim dzienniku, a także na spotkaniach organizowanych w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw, w których biorą udział mali i średni przedsiębiorcy innowacyjni.

Pracę do konkursu może zgłosić szkoła wyższa – reprezentowana przez promotora albo autor pracy. Termin zgłaszania prac w pierwszej edycji konkursu upływa 9 lipca 2010 r.

Działanie Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw realizowane jest na zlecenie PARP przez konsorcjum w składzie ECORYS Polska Sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Socjologiczne i Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk. Działanie jest realizowane w ramach projektu systemowego "Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3.  

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem kip@parp.gov.pl


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | o nas | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości