Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Od wytworzenia do wdrożenia innowacji
Od wytworzenia do wdrożenia innowacji

Wprowadzanie innowacji nie jest procesem łatwym i wymaga dużej wiedzy oraz przed wszystkim wytrwałości i cierpliwości ze strony przedsiębiorców.

Proces wprowadzania innowacji składa się z następujących faz:

 1. Identyfikacja innowacji (m.in.: identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa oraz jego klientów, a także technologii, dzięki której można te potrzeby zaspokoić).
 2. Planowanie wdrożenia innowacji (m.in.: selekcja i wybór technologii, negocjacje związane z zakupem technologii, zlecenie przygotowania innowacji, przygotowanie planu wdrożenia technologii).
 3. Wdrożenie innowacji (m.in.: model wdrożenia, zmiany organizacji i procesów, finansowanie wdrożenia).
 4. Monitoring i modyfikacja innowacji (m.in.: monitoring produkcji, monitoring sprzedaży, badanie opinii klientów, wprowadzanie zmian organizacyjnych, procesowych lub marketingowych, modyfikacja produktu usługi).

Każda z faz procesu musi zostać przeprowadzona sumiennie i uczciwie. Każda powinna zostać zakończona oceną i decyzją, czy proces należy kontynuować, czy może lepiej go zakończyć, aby nie narażać przedsiębiorstwa na straty finansowe. Wprowadzanie innowacji, nawet tych organizacyjnych, nie odbywa się z dnia na dzień; proces ten trwa klika miesięcy, a nawet lat. Często wprowadzanie innowacji ma charakter totalny, to znaczy dotyczy wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa. Warto wówczas zadbać, aby pracownicy przedsiębiorstwa wiedzieli o planowanych zmianach, aby w miarę możliwości w nich uczestniczyli. W przeciwnym wypadku wdrażanie innowacji może się nie powieść na skutek protestów pracowników wynikających ze strachu przed nieznanym. Nie ma faz procesu mniej lub bardziej ważnych, „każda jest najważniejsza”. Wdrażając innowacje w przedsiębiorstwie, warto skorzystać z doradztwa zewnętrznych ekspertów, którzy inaczej (obiektywnie) postrzegają przedsiębiorstwo i są w stanie zauważyć to, czego nie widzi zarządzający przedsiębiorstwem czy jego pracownicy.

Wprowadzanie innowacji przynosi przedsiębiorstwu wiele korzyści w rożnych obszarach. Wśród podstawowych korzyści wymienić należy:

 • podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa
 • poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy
 • zdobycie nowych rynków (segmenty, przestrzeń)
 • dostosowanie do obowiązujących norm np. z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa produktów, itp.
 • unowocześnienie parku maszynowego przedsiębiorstwa
 • zwiększenie produktywności
 • zagwarantowanie działalności przedsiębiorstwa w przyszłości
 • wzrost zysków przedsiębiorstwa.

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości