Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
klastry
klastry

Klaster Przemysłów Kreatywnych i Kulturalnych „Made in Śląsk” (Gliwice)

Do połowy 2014 r. ma powstać stabilny klaster przemysłów kreatywnych i kulturalnych w Gliwicach. Projekt obejmuje m.in. promocję przemysłów kreatywnych, doradztwo dla członków klastra, inicjowanie powiązań pomiędzy instytucjami badawczo-rozwojowymi a firmami, stworzenie marki Made In Śląsk oraz studium wykonalności centrum kreatywnego „Fabryka Kreatywności”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży.


Śląski Klaster Dizajnu (Cieszyn)

Klaster wspiera powstawanie nowych innowacyjnych  produktów i firm oraz rozwój współpracy na rzecz innowacji. Zrzesza 32 członków związanych z projektowaniem ale również inne branże, m.in. reklamową, poligraficzną, meblarską, architektoniczną a także ośrodki naukowe i fundacje. Koordynatorem klastra jest Zamek Cieszyn.


Klaster Kreatywny "Lokomotywa Kultury" (Bielsko-Biała)

Klaster zrzesza ok. 50 podmiotów z szeroko rozumianej branży kreatywnej, m.in.: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, agencje reklamowe, studia fotograficzne i filmowe, telewizję internetową, przedsiębiorców działających na polu designu i inne. Klastrem zarządza Fundacja Galerii Bielskiej.


Klaster Biznesu Kultury BizArt (Elbląg)

Klaster ma na celu integrację środowiska artystycznego oraz wspieranie współpracy między firmami prowadzącymi działalność gospodarczą na rzecz kultury, instytucjami państwowymi, organami władzy samorządowej, jednostkami naukowymi. Realizowane przez niego projekty koncentrują się na promocji członków klastra i Elbląga jako centrum kulturalnego regionu.


Klaster Creativro (Wrocław) - http://www.klaster.creativro.pl

Inicjatywa klastrowa mająca na celu integrację lokalnych firm multimedialnych, a także wykorzystanie potencjału wrocławskiego biznesu w dziedzinie gier komputerowych, interaktywnej rozrywki, animacji cyfrowej i efektów specjalnych. Długoterminowa strategia rozwoju ukierunkowana jest na przyciąganie kapitału intelektualnego i budowanie relacji z międzynarodowymi potentatami.


Digital Entertainment Cluster (Kraków) (d. Europejskie Centrum Gier)

Inicjatywa ma na celu wsparcie rynku gier w Polsce. Na mocy porozumienia partnerzy klastra podjęli się m.in.: tworzenia warunków dla efektywnego wykorzystania potencjału wszystkich osób i instytucji działających na rzecz branży, tworzenia dogodnych warunków do ponadregionalnego rozwoju branży, budowy marki klastra jako narzędzia do promocji, a także wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw związanych z branżą gier na globalnym rynku.


Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET (Kraków)

Klaster stanowi zorganizowaną strukturę zdolną do skutecznego wspierania procesu tworzenia i rozwijania produktów i usług w przemysłach kultury i przemysłach czasu wolnego oraz ich efektywnej komercjalizacji.


Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych MultiKlaster (Nowy Sącz)

MultiKlaster zrzesza ponad 60 prorozwojowych, proinnowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży nowoczesnych technologii i nowych mediów z całej Polski oraz szereg innych publicznych i prywatnych instytucji ze środowiska biznesowego i naukowego.


Creative Communication Cluster (Warszawa)

Zakres działania klastra obejmuje stymulowanie polskiego sektora kreatywnego ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów zajmujących się komunikacją marketingową, marketingiem społecznym i terytorialnym. Członkami klastra są m.in. agencje reklamowe, PR, domy mediowe, przedstawiciele mediów oraz sektora pozarządowego.


Krakowska Strefa Dizajnu (Kraków)

Krakowska Strefa Dizajnu powstała w roku 2009 i jest wspólną inicjatywą około 20 biur projektowych i architektonicznych, krakowskich uczelni, Krakowskiego Parku Technologicznego, Miasta Kraków oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Do porozumienia przystąpiła także Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Małopolski Instytut Kultury. Klaster kreuje nowe marki, produkty oraz innowacyjne wzory i technologie. Realizuje także zadania w zakresie badań i promocji wzornictwa przemysłowego, grafiki użytkowej oraz architektury wnętrz.


Klaster LabDesign (Kielce) 

Inicjatywa LabDesign jest częścią przedsięwzięcia realizowanego przez Kielecki Park Technologiczny. Jej misją jest stworzenie kompleksowego programu wsparcia wzornictwa w Kielcach, który zakłada systemowe współdziałanie elementu edukacyjnego, wdrożeniowego i promocyjnego. Działania LabDesign ukierunkowane są na praktyczne wdrożenie i oparte na innowacyjnej filozofii produktu.


Media Klaster - Łódzki Klaster Medialny

Media Klaster tworzy warunki sprzyjające rozwojowi branży medialnej w Łodzi poprzez pomoc firmom i przedsiębiorcom w realizacji projektów medialnych szczególnie z obszaru filmu, telewizji i nowych mediów. Projekt ten jest inicjatywą PWSFTViT we współpracy z lokalną gospodarką, władzami, instytucjami, uczelniami oraz zapleczem regionalnych ośrodków kulturalnych, biznesowych i badawczo-rozwojowych.powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości