Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Klastry w Polsce
Klastry w Polsce

Mapa Klastrów w Polsce to prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości otwarta baza podstawowych danych na temat krajowych klastrów i ich koordynatorów, w tym branży w której działają, liczebności i struktury członków, potencjału do współpracy oraz danych kontaktowych. Mapa umożliwia wyszukiwanie klastrów w układzie branżowym, ze względu na lokalizację koordynatora (region) oraz po nazwie własnej klastra.

Jak rozumiemy klaster?

Klaster to geograficzne skupisko niezależnych podmiotów reprezentujących określoną specjalizację gospodarczą, współpracujących i konkurujących ze sobą w ramach łańcucha wartości. Współpraca w ramach klastra ma charakter sformalizowany, jest realizowana w wymiarze zarówno wertykalnym, jak i horyzontalnym i ukierunkowana na osiągnięcie założonych wspólnych celów. Klaster stanowi źródło korzyści i tworzy nową wartość dla wszystkich typów podmiotów w nim uczestniczących, takich jak przedsiębiorstwa, uczelnie i inne jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, administracja publiczna oraz pozostałe organizacje wspierające.

Kim jest koordynator klastra?

Koordynator klastra to osoba prawna, która organizuje i animuje rozwój interakcji, powiązań, przepływów wiedzy i współpracy w klastrze, a także świadczy wyspecjalizowane usługi na rzecz firm i innych podmiotów działających w danym skupisku. Koordynator reprezentuje klaster w relacjach zewnętrznych, zajmuje się bieżącą jego administracją i realizuje inne funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania klastra.

Korzystanie z Mapy

Klastry zachęcamy do rejestracji a pozostałych użytkowników do korzystania z tego narzędzia celem nawiązywania kontaktów i budowania relacji B2B. Poprzez obecność na Mapie, klastry mogą uzupełnić swoje działania marketingowe, wzmacniając rozpoznawalność oraz zwiększając szanse na znalezienie nowych partnerów społecznych i biznesowych. Mapa Klastrów dostępna jest także w angielskiej wersji językowej, dlatego może być wykorzystywana do kojarzenia klastrów i ich członków z partnerami zagranicznymi. 

Zarówno wpis, jak i korzystanie z zasobów Mapy Klastrów są bezpłatne. Zasoby Mapy są aktualizowane w cyklu półrocznym.

Rejestracja na Mapie jest dobrowolna, jednak warunkiem zamieszczenia podmiotu na Mapie Klastrów jest spełnienie kryteriów wejścia, następnie wypełnienie Formularza oraz przestrzeganie Regulaminu rejestracji na Mapie Klastrów. Zaleca się by rejestracji klastra dokonywał przedstawiciel koordynatora klastra.

Zasady rejestracji – krok po kroku:

1. Zapoznaj się z poniższymi Zasadami rejestracji oraz Regulaminem rejestracji na Mapie Klastrów.

2. Pobierz Kwestionariusz z kryteriami wejścia, wypełnij go - jeśli spełniasz wszystkie kryteria wyślij go na adres klastry@parp.gov.pl

3. Po pozytywnej weryfikacji Kwestionariusza, otrzymasz link do elektronicznego Formularza rejestracji. Formularz jest podzielony na 9 obszarów tematycznych: dane klastra, dane koordynatora, strategia rozwoju klastra, skład klastra, zatrudnienie w klastrze, internacjonalizacja, infrastruktura, oddziaływanie, usługi.

4. W Formularzu należy wypełnić każde pole – jeśli dana kategoria informacji nie dotyczy danego klastra lub wartość wynosi 0 należy to zaznaczyć wybierając odpowiednią opcję.

5. Wypełnij Formularz i zapisz go.

6. Administrator zweryfikuje poprawność wypełnienia Formularza - w przypadku wątpliwości skontaktuje się z Tobą celem ich wyjaśnienia.

7. Jeśli rejestracja przebiegnie prawidłowo, klaster zostanie oznaczony na Mapie wraz z podstawowym zakresem informacji o klastrze.

8. Co pół roku system przypomni Ci o konieczności zaktualizowania lub potwierdzenia aktualności danych o klastrze – otrzymasz wiadomość wraz z linkiem do wypełnionego wcześniej Formularza. Niezależnie od tego, w dowolnym momencie możesz zgłosić nam potrzebę aktualizacji danych o klastrze. Także w każdym momencie możesz zrezygnować z obecności na Mapie Klastrów.

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz z kryteriami wejścia (.doc)

Regulamin rejestracji na Mapie Klastrów (.pdf)

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: klastry@parp.gov.pl

Zapraszamy do korzystania z Mapy Klastrów!


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości