Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/08/03 10:12:50
Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce

XII Międzynarodowe Sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”

STARTUPY W ŚWIECIE INNOWACJI

Honorowy Patronat Ministra Rozwoju oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1-2 września 2016

Międzynarodowe Centrum Kultury, ul. Rynek Główny 25, Kraków

Urząd Patentowy już po raz 12 organizuje międzynarodowe sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”, przy wsparciu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Problematyka kolejnych edycji międzynarodowych sympozjów z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” obejmuje między innymi zagadnienia związane z transferem technologii z jednostek naukowo-badawczych do przemysłu, wyceną dóbr niematerialnych oraz ryzykiem związanym z ich wdrożeniem, znaczeniem własności przemysłowej w strategiach biznesowych przedsiębiorstw czy też finansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć. W ramach sympozjów odbywają się także panele dyskusyjne poświęcone praktycznym aspektom własności przemysłowej z udziałem przedstawicieli polskich i zagranicznych uczelni, instytutów naukowych, instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych, fundacji i organizacji non-profit oraz podmiotów sektora publicznego związanych z kreowaniem, finansowaniem i  wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych. Do zaprezentowania problematyki, poruszanej podczas sympozjum zapraszani są wybitni eksperci z Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz państw Dalekiego Wschodu.

Podczas tegorocznych obrad – poświęconych funkcjonowaniu startupów –  zostaną poruszone między innymi następujące tematy:  

  • Jak stać się drugą doliną krzemową – funkcjonowanie startupów w Izraelu              
  • Startup od zera – jak rozpoznać rynek, chronić swoją własność i osiągnąć sukces 
  • Startup i
  • Startup i prawa autorskie           
  • Startup i jego                      
  • Chroń rozwiązanie techniczne - startup i
  • Zbuduj własną markę – startup i
  • Zaprojektuj sukces – startup i design 
  • Po pierwsze nie szkodzić – jak pomagać startupom?

W ramach sympozjum planowany jest również udział ekspertów z Izraela, Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz innych państw o wysoce rozwiniętej gospodarce opartej na wiedzy, którzy podzielą się z uczestnikami obrad własnymi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania startupów w tych krajach.

Sympozjum adresowane jest do przedsiębiorców, w szczególności przedstawicieli startupów, rektorów oraz pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni, przedstawicieli urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, reprezentantów administracji centralnej i regionalnej, a także instytucji zajmujących się problematyką transferu technologii oraz zarządzania innowacjami.

Prezentacjom i dyskusjom znakomitych panelistów towarzyszyć będą sesje równoległe oraz spotkania networkingowe poświęcone między innymi pozyskiwaniu wsparcia finansowego na założenie innowacyjnej działalności.

Udział w sympozjum jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultanicznie i transmisję on-line poprzez stronę: www.uprp.pl

Rejestracja odbywa się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: http://www.uprp.pl/rejestracja/Menu45,767,29,index,pl/

Organizatorzy: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Światowa Własności Intelektualnej

Współorganizatorzy: Ambasada Izraela w Polsce, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński

Partnerzy Instytucjonalni: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Lotnictwa

Partnerzy Biznesowi: Rafako S.A.

Partnerzy Medialni: TVP Info, Dziennik Gazeta Prawna, Polish Market, Prestiż

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości