Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2015/04/28 09:30:44
KPAI otwiera się na Europę

Podczas wizyty studyjnej w Dreźnie w dniach 16-17 kwietnia 2015r. Prezes KPAI, Maciej Krużewski, podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z Instytutem Fraunhofera oraz instytucjami naukowymi z Saksonii.

Podpisany list umożliwi współpracę pomiędzy Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Instytutem Fraunhofera, Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Technicznego w Dreźnieoraz Uniwersytetem w Lipsku, Business School, Institute for Business Systems. Celem listu jest rozpoczęcie współpracy między jego sygnatariuszami oraz rozwinięcie innowacyjnej wymiany w działaniach B+R w województwie kujawsko-pomorskim. Podjęta współpraca to krok w stronę otwarcia się KPAI na Europę poprzez współdziałanie z najlepszymi i najprężniej działającymi europejskimi instytucjami naukowo-badawczymi. Zmierza ona do przyspieszenia poziomu innowacyjności w województwie kujawsko-pomorskim oraz w kraju.

Instytut Fraunhoferato największa w Europie zajmująca się badaniami stosowanymi i ich wdrożeniami w przemyśle, która skupia 66 niemieckich instytutów naukowo-badawczych (Fraunhofer-Institute) i samodzielnych jednostek badawczych. Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, który łączy nauki przyrodnicze i ścisłe z humanistycznymi i społecznymi oraz medycyną, jest w gronie 11 niemieckich uniwersytetów, które uzyskały miano „excellence university”. Uniwersytet w Lipsku jest interdyscyplinarną uczelnią, na którą składa się 14 wydziałów łączących tradycyjne dyscypliny akademickie ze współpracą międzynarodową oraz poza uniwersyteckimi jednostkami naukowymi i biznesowymi.

Wśród sygnatariuszy listuznaleźli się: Maciej Krużewski, Prezes KPAI, prof. dr Bogdan Franczyk z Uniwersytetu w Lipsku oraz prof. dr Karol Kozak w imieniu: prof. dr med. Heinza Reichmanna, dziekana Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Dreźnie oraz prof. dr Eckarda Beyera, Dyrektora Instytutu Fraunhofera.

KAPI

Obszary, które mogą być objęte współpracą to: komercjalizacja nauki do biznesu, transfer wiedzy z uczelni do podmiotów gospodarczych (zasoby ludzkie i know-how), audyty technologiczne poszukiwanych programów badawczych i aplikacji, rozwój strategii inteligentnych specjalizacji w zakresie: nauk o życiu, biotechnologii, medycyny, zdrowej żywności, współpraca KPAI przy nowych programach z zakresu B+R oraz promowanie KPAI na rynku europejskim.

Celem podpisania listu intencyjnego jest realna współpraca i dążenie do transferu wiedzy pomiędzy KPAI oraz podpisującymi list instytucjami badawczo-naukowymi z Saksonii. Chcemy poprzez współdziałanie z nimi wzmocnić innowacyjność w regionie oraz stworzyć gospodarczą markę województwa kujawsko-pomorskiego rozpoznawalną na skalę europejską- mówi Prezes KPAI, Maciej Krużewski.

W trakcie wizyty studyjnej w Dreźnieprzedstawiciele KPAI zapoznali się  z modelami działania szeregu instytucji. Wśród nich była Saxony Economic Development Corporation, której celem jest promocja Saksonii oraz wspieranie rozwoju regionalnej gospodarki. Podczas wizyty w Instytucie Fraunhofera przedstawione zostały prowadzone przez organizację projekty oraz poruszony został temat możliwości współpracy. Współpraca, opierająca się na zasadzie partnerstwa, ma zmierzać do realizacji wspólnych projektów innowacyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Drugi dzień rozpoczął się konferencją „3rd Dresden Nanoanalysis Symposium” z udziałem Krzysztofa Kurzydłowskiego, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który przedstawił wykład pt.  „Material modeling, numerical simulation and characterization – Basis for modern materials science and engineering”. Następnie w Saksońskiej Akademii Zarządzania prowadzone były rozmowy o możliwościach współpracy w zakresie ich działalności, czyli o prowadzeniu specjalistycznych szkoleń i kursów dla kadry kierowniczej oraz planowaniu i realizacji projektów ponadnarodowych. 

Ostatnim punktem były wizyty studyjne w dwóch drezdeńskich instytucjach naukowo-badawczych: kampusie Kliniki Uniwersyteckiejoraz Instytucie Maxa Planca.

Towarzystwo Maxa Plancka to niezależna niemiecka instytucja naukowo-badawcza o charakterze non-profit, finansowana z budżetu federalnego. Jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji tego typu na świecie: naukowcy z Towarzystwa Maxa Plancka otrzymali 17 nagród Nobla i jeden Medal Fieldsa. Towarzystwo koordynuje prace siedemdziesięciu ośmiu niezależnych instytutów umiejscowionych w różnych miejscowościach w Niemczech, w tym w Dreźnie i innych krajach europejskich.

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości