Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2010/10/29 15:37:25
Dolny Śląsk: Kula śniegowa innowacji

Województwo dolnośląskie to jeden z tych regionów, który zdecydowanie skorzystał na transformacji. Jeśli tylko Dolny Śląsk utrzyma obecną dynamikę rozwoju oraz wsparcia innowacyjności, to już za 10 lat będzie należał do najbardziej rozwiniętych obszarów w Unii Europejskiej. 

Dolny Śląsk to miejsce, w którym małe i średnie przedsiębiorstwa mają do dyspozycji chyba najwięcej innowacyjnych narzędzi, usług i projektów. Ale na tym nie koniec. W regionie cały czas rozwijają się instytucje otoczenia biznesu, oferujące nowe i coraz bardziej zaawansowane usługi. Gdy kierownictwo innowacyjnej małej lub średniej firmy zaczyna myśleć o inwestowaniu we Wrocławiu, to prędzej czy później dojdzie do przekonania, że dobrym miejscem na rozpoczęcie działalności jest Wrocławski . Przemawiają za nim liczne zalety:

 • przemysłowo-naukowe: Wrocław to prężny ośrodek przemysłowy oraz trzeci w Polsce ośrodek akademicki. Każdego roku tutejsze uczelnie opuszcza około 19 tys. absolwentów, a co szósty polski informatyk pochodzi właśnie stąd;
 • społeczne: Mentalność mieszkańców ukierunkowana jest na przedsiębiorczość i kreatywność;
 • geograficzne: Bliskość do zagranicznych ośrodków przemysłowo-naukowych, takich jak: Drezno, Praga, Berlin;
 • instytucjonalne: sieć placówek naukowych, badawczo-rozwojowych i okołobiznesowych.

Oczywiście nie każda odnajdzie się w WPT. Władze Parku precyzują, że jego skierowana jest do przedsiębiorstw bazujących na zaawansowanych technologiach, do laboratoriów oraz ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych. Podkreślają, że celem WPT jest kreowanie korzystnych warunków dla wykorzystania naukowego i ekonomicznego potencjału Wrocławia oraz regionu poprzez stymulację rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. Jeśli jednak spełnia wyśrubowane wymagania WPT, to uzyska dostęp do najlepszej infrastruktury gospodarczej w Polsce i jednej z najlepszych w Europie Środkowo-Wschodniej. dla przedsiębiorstw jest bardzo bogata nie tylko od strony narzędzi do realizowania własnych celów biznesowych, ale także z punktu widzenia możliwości wzięcia udziału w projektach o zasięgu międzynarodowym.

Wrocławski

Od czego więc zacząć analizę oferty WPT? Jeśli działa w jednej z następujących branż:  spożywcza, mięsna, kosmetyczna, chemiczna, farmaceutyczna, produkcja pasz i koncentratów, produkcja dodatków do pasz, przetwórstwo jaj, weterynaria lub gospodarka odpadami, to winna zainteresować się działalnością w żywnościowo-biotechnologiczno-biomedycznym klastrze NUTRIBIOMED, który jest jednostką organizacyjną WPT. Jego ideą jest zbudowanie mocnej pozycji Polski na światowym rynku suplementów diety, nutraceutyków, preparatów biomedycznych, opartych na naturalnych surowcach oraz na polskim .  Władze klastra podkreślają, że realizacja celu będzie możliwa tylko dzięki współpracy przebiegającej na poziomie - oraz -. NUTRIBIOMED pełni rolę koordynatora w zakresie działań marketingowych oraz rozwoju i wdrażania nowych technologii. Ponadto każda działająca w nim ma możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach na temat . pomoże też w ubieganiu się o środki z funduszy strukturalnych. Małe i średnie firmy mogą liczyć także na pomoc w zakresie transferu i komercjalizacji badań naukowych. NUTRIBIOMED obejmuje swym zasięgiem aż 6 województw w Polsce.

Wrocławski posiada także ofertę dla młodych przedsiębiorców, którym oferuje na specjalnych warunkach finansowych wynajem nowoczesnej powierzchni biurowo-produkcyjno-warsztatowej w ramach Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DAIP). Inkubator to 442 m kw. powierzchni z bogatym zapleczem biurowo-socjalnym oraz niezwykle atrakcyjnym i przyjaznym otoczeniem biznesu. Obok infrastruktury dostępny jest pakiet doradztwa i wsparcia w zakresie transferu technologii. Ponadto, młodzi przedsiębiorcy mają łatwy i preferencyjny dostęp do następujących pracowni i laboratoriów znajdujących się na terenie WPT:

 • laboratorium diagnostycznego właściwości fizycznych, mechanicznych i elektrycznych,
 • laboratorium procesów fotochemicznych,
 • pracowni zaawansowanych metod obróbki i połączeń mechanicznych,
 • laboratorium niskich temperatur, wysokich ciśnień i próżni,
 • laboratorium i prototypowni procesów biotechnologicznych,
 • laboratorium i prototypowni technologii i przekazu technik multimedialnych,
 • laboratorium fotometrycznego.

Jak zaistnieć w DAIP?  Eksperci radzą, by pomyśleć o tym już w czasie studiów. Najlepiej jeszcze studiując, startować w konkursach na start-up’y albo na najlepszy pomysł biznesowy oparty na innowacyjnych wynikach prac naukowych. Dzięki temu biznes plan podlega dodatkowej weryfikacji.

Jak już wspominaliśmy, Wrocławski posiada 7 specjalistycznych laboratoriów i pracowni, które ujęte są w jedną strukturę organizacyjną - Inkubator - Centrum Technologii (ICT). Są one dostępne dla wszystkich firm, niezależnie od tego, czy działają w DAIP, czy też bezpośrednio w Parku. Wśród wyposażenia laboratoriów można przykładowo wymienić: oscyloskopy, wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy HPLC, pompa Rootsa, zestaw do pompowania kriostatów, konwekcyjny piec do aplikacji SMT czy urządzenie do cięcia strumieniem wody. Łącznie kilkadziesiąt zaawansowanych technicznie urządzeń. Jak podkreślają władze WPT,  Inkubator - Centrum Technologii wraz z laboratoriami i pracowniami jest najkrótszą drogą od fazy badawczej do produkcji.

Innowacyjność oraz kreatywność Wrocławskiego Parku Technologicznego została doceniona także za granicą. Co ważne, uznanie przełożyło się na konkretny projekt, którego znaczenie i zasięg jest międzynarodowy. Naukowcy i firmy działające w WPT zostały zaproszone do współpracy i koordynacji działań przy budowie reaktora termojądrowego ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) w Cadarache na południu Francji. Koszt projektu oszacowany został na 10 mld euro.

W czerwcu tego roku na terenie WPT odbyły się warsztaty dla polskich firm zainteresowanych pozyskaniem kontraktów związanych z jego budową. Udział polskich przedsiębiorstw został podzielony na trzy etapy. W pierwszej fazie główne zamówienia (cewki nadprzewodnikowe, komora próżniowa, infrastruktura budowlana) zostaną skierowane do dużych firm i korporacji. Na tym etapie małe i średnie przedsiębiorstwa będą uczestniczyć w przedsięwzięciu głównie jako podwykonawcy. W celu ułatwienia udziału MŚP w projekcie tworzona jest dla nich takich firm (część informacji już jest dostępna na stronie internetowej). W drugiej fazie część zamówień będzie kierowana bezpośrednio do małych i średnich przedsiębiorstw, głównie w obszarze inżynierii plazmowej (diagnostyki, systemów kontroli i sterowania, automatyki i oprogramowania systemów). W ostatniej fazie – rozruchu i eksploatacji reaktora – możliwości udziału MŚP w projekcie wzrosną, szczególnie w zakresie wyspecjalizowanych usług związanych z utrzymaniem ruchu, konserwacji urządzeń oraz bieżących napraw.

Co jeszcze oferuje Wrocławski ? W lipcu 2010 roku przystąpiono do budowy dwóch nowych budynków: Omega i Delta w ramachrealizacji projektu „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław”. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 110 mln złotych. Inwestycja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Blisko 60 proc. tej kwoty przeznaczone jest na budowę czterech obiektów biurowo-laboratoryjnych, a za resztę będzie zakupiona niezbędna aparatura laboratoryjna. Wszystkie obiekty i urządzenia będą dostępne dla przedsiębiorstw działających na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego. Władze WPT szacują, że z projektu Innopolis Wrocław skorzysta 200 firm, głównie nowych.

Koncepcja Innopolis zakłada maksymalną efektywność prowadzonej działalności i wykonywanej pracy. Dlatego też zdecydowano się na wciąż innowacyjne w Polsce rozwiązanie. Mianowicie w projekcie poza przestrzenią laboratoryjno-badawczą oraz produkcyjną uwzględniono także potrzeby pracowników i w jednym z budowanych właśnie budynków będzie przedszkole, fitness oraz sala do zajęć sportowych. Ale to nie wszystkie innowacyjne pomysły na Innopolis Wrocław. Zupełnie nowatorskie rozwiązanie przyjęto w zakresie energetycznym. Ciepło, prąd oraz klimatyzacja będą pochodzić z węzła trigeneracyjnego, co pozwoli na duże oszczędności kosztów. W nieodległej przyszłości planowana jest także budowa Laboratorium Badań Nieniszczących, gdzie wyroby przemysłowe o znacznej grubości poddane zostaną niedestrukcyjnej analizie naukowej.

Władze WPT uważają, że w obecnej sytuacji gospodarczej nie można skupiać się jedynie na wąskim obszarze działalności gospodarczego. Dlatego już teraz myślą o ekspansji zagranicznej i chcą być liczącym się partnerem biznesowym dla firm i jednostek naukowych w całej Europie.W tym celu podjęto współpracę z laboratorium pod Hamburgiem.

Jeśli nie Wrocław, to region

Wrocławski , choć najbardziej znany, nie jest jedyną na Dolnym Śląsku instytucją tego typu. Są jeszcze inne. Pierwsza z nich w Szczawnie Zdroju, a druga w Legnicy. Oba miejsce są atrakcyjne dla tych firm, którym zależy na bliskim i szybkim dostępie do rynku czeskiego lub niemieckiego.

W Szczawnie Zdroju, na północ 6 km od centrum Wałbrzycha, działa Dolnośląski T-Park. Wśród jego zalet należy wymienić bliskość do takich miast europejskich jak: Berlin (335 km), Praga (170 km), Wiedeń (390 km). Do stolicy Dolnego Śląska, czyli Wrocławia jest 65 km. Z T-Park do najbliższego węzła autostrady A4 jest jedynie 30 km, a już niebawem oddana zostanie do użytku droga ekspresowa S3, która znajduje się jedynie 15 km od parku. Do międzynarodowego portu lotniczego we Wrocławiu jest 70 km.

Inne atuty Dolnośląskiego Parku Technologicznego wiążą się z kosztami działalności i płacy. W pierwszym przypadku, w  porównaniu z Wrocławiem, w T-Parku są one niższe o 20 procent, a w drugim – nawet o połowę przy takim samym lub podobnym poziomie kwalifikacji pracowników.

Inwestorzy mają tu do dyspozycji ponad 20 ha nieruchomości zadaszonej i otwartej, w pełni uzbrojonej pod inwestycje. Władze T-Parku stawiają na przedsięwzięcia gospodarcze oparte na wysoko zaawansowanych technologiach bądź dotyczące nowoczesnych usług. Stosowane systemy produkcyjne powinny być bezpieczne dla środowiska naturalnego. Ponadto muszą zapewniać wysoką innowacyjność i atrakcyjność rynkową produktu, a także unikatowość rozwiązań w takich dziedzinach jak: Technologie informacyjne (IT), Odnawialne Źródła Energii (OZE), Business Process Offshoring (BPO) czy medycyna uzdrowiskowa.

, który zdecyduje się na budowę nowego zakładu produkcyjnego na  terenach inwestycyjnych Dolnośląskiego Parku Technologicznego może nabyć prawo do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej w strukturach Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dokładnie zasady przyznawania ulg są opisane w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych i aktach wykonawczych do niej. Należy jednak pamiętać, że ulokowanie inwestycji na terenach Dolnośląskiego Parku Technologicznego nie oznacza automatycznego objęcia przedsiębiorcy prawem do zwolnienia podatkowego.   

Co jeszcze oferuje T-Park? Działalność gospodarczą firmy mogą realizować w kilku obszarach (modułach). Pierwszy zaadresowany jest dla instytucji otoczenia biznesu, które będą wspierać działalność małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w strukturze T-Parku (m.in. firmy doradcze, konsultanci naukowi, kancelarie prawne, kancelarie podatkowe i biura rachunkowe).  Drugi moduł to , który powstał z myślą o młodych firmach technologicznych z dużym potencjałem innowacyjności. Przedsiębiorcy otrzymają tu pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy aż do momentu, w którym osiągnie ona dojrzałość gospodarczą. Dla młodych firm, które cele biznesowe wiążą z unijnym rynkiem szczególnie atrakcyjna jest wsparcia w ramach . Na czym to polega? Każdy zainteresowany w ramach tego pakietu może uzyskać informacje i doradztwo w takich sprawach, jak: bezpieczeństwo i higiena pracy, energetyka, prawo konkurencji, ochrona konsumenta, ochrona środowiska, podatki i cła, przepływ towarów, systemy jakości, standaryzacja, certyfikacja świadczenia usług, zakładanie przedsiębiorstw, zatrudnienie i sprawy społeczne, finansowanie przedsiębiorstw, inicjatywy wspólnotowe i krajowe dotyczące badań i rozwoju oraz analiz na temat danego kraju lub rynku przetargów publicznych instytucji europejskich.Ostatnim modułem jest ogrzewana hala warsztatowo-produkcyjna o powierzchni 785 m kw. z pełnym wyposażeniem w media.

O ile T-Park stawia na zaawansowane i innowacyjne technologie, to nie wprowadza selekcji w zakresie podmiotowym. Działalność gospodarczą w T-Parku może zasadniczo podjąć każda , a poszczególne moduły są naturalnym sposobem odpowiedzi na potrzeby różnego rodzaju firm. Warunkiem dla wszystkich jest wysoki stopień innowacyjności i kreatywność. Władze T-Parku dobrze wiedzą, że te kryteria spełniają przede wszystkim studenci, młodzi absolwenci i naukowcy. Dlatego dla nich przygotowany został specjalny program Akademicki , w ramach którego wszystkim zainteresowanym przybliżana jest w zakresie funkcjonowania firm typu spin off i spin out.

W niedalekiej przyszłości Dolnośląski będzie także świadczył usługi wsparcia w zakresie pozyskania kredytu technologicznego. Obecnie trwają w tym zakresie prace przygotowawcze.

Swoiste sprofilowanie oferty proponuje przedsiębiorstwom Legnicki KGHM LETIA, koncentrujący się na takich branżach, jak ochrona środowiska, górnicza, elektromaszynowa, metalowa czy IT. Jestto wspólne przedsięwzięcie KGHM Polska Miedź S.A, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Politechniki Wrocławskiej. Jego misją jest kreowanie konkurencyjnej oraz innowacyjnej  gospodarki regionu dolnośląskiego poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju  przedsiębiorczości. LETIA, podobnie jak T-Park, jest zlokalizowana blisko głównych węzłów komunikacyjnych regionu. legnickiego parku skierowana jest zarówno do spółek z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź, jak również do przedsiębiorstw zewnętrznych.

Legnicki park na tle innych parków wyróżnia, obok branżowości korporacyjnej, także autorski program Centrum Projektów Letia (CePe LETIA), którego celem jest doradztwo biznesowe oraz dostarczanie wiedzy o dotacjach unijnych, a także przeprowadzanie przedsiębiorców przez cały proces zmierzający do ich pozyskania. Zespół fachowców pracuje z przyszłymi beneficjentem w trakcie wszystkich etapów procedury ubiegania się o dofinansowanie, a ściślej od chwili identyfikacji indywidualnych potrzeb, aż do dopasowania do nich odpowiednich programów i działań. Analiza poszczególnych inwestycji jest prowadzona pod kątem możliwości pozyskania środków unijnych. W ramach tej usługi LETIA gwarantuje bezpłatny audyt inwestycji pod kątem możliwości otrzymania dotacji na planowaną inwestycję.

Eksperci Cepe LETIA służą pomocą w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej (fiszka projektowa/karta projektu, wniosek o dofinansowanie, biznesplan, studium wykonalności). Ponadto jej konsultanci zajmują się również wszelkimi rozmowami z instytucjami finansującymi na każdym etapie prowadzenia wniosku dotacyjnego wraz z opracowywaniem stosownej dokumentacji i korespondencji oraz biorą udział w negocjacjach warunków umowy o dofinansowanie. Na tym pomoc się nie kończy. Eksperci obecni są podczas kontroli przeprowadzanych przez instytucję udzielającą wsparcia. Doradzają także na etapie rozliczenia otrzymanej dotacji.  CePe LETIA świadczy też usługi pomagające w przygotowaniu sprawozdań z realizacji projektu oraz wniosków o płatność. Powyższa pomoc oferowana jest w aplikowaniu o środki unijne z następujących źródeł:

 

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – fundusze na inwestycje, badania i rozwój
  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Regionalne Programy Operacyjne
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

LETIA nie jest jedynym w województwie Dolnośląskim parkiem o ścisłej specjalizacji. Kolejnym jest Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny (Park Medyczny - PM), który powstał w 2005 roku z inicjatywy Akademii Medycznej we Wrocławiu, Instytutu Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o. oraz Gminy Wrocław. Pełni on rolę instytucji, która stanowi punkt styczny między środowiskiem naukowym, światem biznesu i społecznością lokalną. Park Medyczny, w porównaniu z innymi, cechuje dążenie do maksymalnej integracji środowiska medycznego oraz wykorzystywania w pierwszej kolejności innowacyjnych rozwiązań z tej branży. Inaczej mówiąc, właśnie tutaj lekarz lub produkująca lub świadcząca usługi na rzecz szeroko pojętej branży ochrony zdrowia znajdzie tu odpowiednie warunki do rozwoju działalności.

Od chwili powstania park zrealizował kilkanaście projektów ze środków unijnych. Jednym z nich jest „Od absolwenta do mikroprzedsiębiorcy”, który skierowany był do absolwentów Akademii Medycznej, którzy odbyli staż i zdobyli wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu i jednocześnie nie byli zarejestrowani jako osoby bezrobotne, a także nie byli właścicielami przedsiębiorstwa i nie prowadzili działalności gospodarczej. Jego celem było kompleksowe i bezpłatne przeszkolenie takich osób z zakresu zagadnień związanych z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz zapewnienie im wsparcia finansowego w pierwszym okresie prowadzenia działalności.

Park Medyczny jest też inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia „Ogólnopolski e-ZDROWIE”. Jego celem jest stworzenie z Dolnego Śląska wiodącego regionu w Polsce w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii IT w branży medycznej, które zwiększą konkurencyjność przedsiębiorstw poprzez optymalizację kosztów diagnostyki i leczenia. W efekcie przełoży się to na unowocześnienie zarządzania służbą zdrowia. Jednym z planów, jakie zamierza zrealizować, jest wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT (informacyjno-komunikacyjnych) w ochronie zdrowia, zarówno w zarządzaniu nią, jak i w zakresie telemedycznych systemów wspomagania opieki nad chorymi. ­

Powyższa strategia oraz konkretne projekty mają szansę na powodzenie w sytuacji maksymalnej aktywizacji środowiska medycznego oraz firm działających w tej branży. W ocenie władz Parku przyszłością są przede wszystkim młodzi absolwenci kierunków medycznych oraz ich kreatywność. To właśnie z myślą o nich PM opracował i wdrożył trzy instytucje: Medyczne , Akademicki Inkubator Innowacyjności, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Każda z nich ma własną specjalizację, ale w rzeczywistości ich oferty się uzupełniają. Młody lub nowa w jednym miejscu ma dostęp do bogatego potencjału ludzkiego, naukowego oraz badawczego.

Gdzie po informacje?

Tradycyjnie, jak i w każdym innym województwie, ważnym punktem odniesienia jest (RPO). Województwo dolnośląskie znajduje się w czołówce regionów pod względem wykorzystania pieniędzy z Unii Europejskiej.

Już 9 listopada odbędzie się konferencja, na której zostanie podsumowana realizacja RPO w województwie w 2010 r. Jest to wydarzenie godne uwagi przede wszystkim z tego powodu, że poza rekapitulacją tegorocznych działań należy spodziewać się omówienia kierunków na 2011 rok i na lata następne, aż do 2013 roku. Czasu nie zostało już wiele, a znaczna część środków – podobnie jak i w innych województwach – została już wykorzystana. Ponadto warto szczególnie uważnie śledzić ofertę szkoleń, konferencji i warsztatów organizowanych czy to z wykorzystaniem środków RPO, czy też PO KL.

Rozbudowany przedsiębiorczości w województwie może początkowo odstraszać mniej doświadczone firmy. Jeśli przedstawiciel małej lub średniej firmy nie czuje się na siłach, by samodzielnie się w nim zorientować, to kontakt i współpraca z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego (DARR) na pewno pomoże rozwiązać wiele problemów. Co oferuje DARR? Obok bieżącej informacji, związanej z przedmiotem jej działalności, agencja realizuje 11 projektów, z których trzy wybijają się na tle innych pod względem pomysłowości. Są to: Badanie ścieżek migracyjnych, Czesko-Polski Portal Innowacyjny oraz Projekt Elektronika.

Pierwszy, Badanie ścieżek migracyjnych, ma duże znaczenie społeczno-gospodarcze. W jego ramach podejmowane są działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem jego jest przełamanie stereotypu, że osoby z tzw. dołów społecznych nie są w pełni wartościowymi pracownikami, ponieważ nie mają wiele do zaoferowania na rynku pracy. Nierzadko właśnie jest na odwrót, tylko z powodu niezależnych okoliczności nie są w stanie tego wykazać. Projekt ten ma pomóc im powrócić do życia zawodowego przy aktywnym wsparciu innowacyjnych przedsiębiorstw. 

Czesko-Polski Portal Innowacyjny, który jest realizowany przy wsparciu ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Głównym celem projektu jest stworzenie platformy wymiany informacji skierowanej na zwiększenie wiedzy na temat otoczenia innowacyjnego w regionach przygranicznych. Zakłada się pozyskanie do współpracy jak największej liczby podmiotów, takich jak: przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, szkoły średnie i uczelnie wyższe, gminy i województwa. Portal ten ma stać się narzędziem wspomagającym rozwój gospodarki opartej na wiedzy w Polsce i Czechach. Niewątpliwie ta zaadresowana jest do tych firm, które swoją przyszłość wiążą z budowaniem relacji z południowym sąsiadem.

Trzeci jest Projekt Elektronika, którego pełna nazwa brzmi„Wzrost konkurencyjności dolnośląskich firm branży elektronicznej”. Ma on charakter szkoleniowy i nastawiony jest na podniesienie kwalifikacji osób pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach, działających w branży elektronicznej lub na jej rzecz. Dzięki niemu ma się zwiększyć konkurencyjność tychże firm na rynkach krajowym, europejskim i światowym.  Projekt realizowany przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji.

Most Grunwaldzki we Wrocławiu

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego posiada w swojej ofercie także usługi i projekty dla młodych przedsiębiorców, albo tych którzy dopiero o tym myślą. Dla nich  przygotowała specjalną witrynę internetową - Akademicki .pl - gdzie można dowiedzieć się wszystkiego o zakładaniu działalności gospodarczej czy zasadach savoir-vivre w biznesie. Nie jest to portal zamknięty. Wszyscy zainteresowani mogą dzielić się swoim doświadczeniami i opiniami na blogu.

Z myślą o firmach z sektora MŚP powstała w Legnicy Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG. Instytucja ta świadczy usługi w zakresie marketingu, prawa, finansów i podatków, jakości i eksportu. Małym i średnim firmom oferuje profesjonalne wykonanie biznes planów, studiów wykonalności inwestycji, strategii rozwoju, raportów oddziaływania na środowisko, analiz rynkowych oraz dokumentacji przetargowej. 

ARLEG to przykład instytucji otoczenia biznesu, która działa możliwie najbliżej firmy. Potwierdzają to realizowane obecnie przez nią projekty, dotyczące rozwoju zasobów ludzkich. Jest ich łącznie pięć. Wszystkie skupiają się na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników w różnych obszarach związanych ze zwiększeniem konkurencyjności firm oraz instytucji. ARLEG posiada także sieć punktów konsultacyjnych w terenie. Tam mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą zasięgać rady o zasadach prowadzenia biznesu i sposobach jego dofinansowania.

fot. ospalh/flicrk.com (1), WPT (2)

:Jacek Strzelecki 

Dziennikarz, prawnik, sinolog. Od 1997 zajmuje się gospodarką, finansami i prawem Chin. Obecnie dziennikarz miesięcznika „Gazeta Bankowa”. kilkuset tekstów na temat chińskiej gospodarki i finansów oraz rozmówek polsko-chińskich: „Jak to powiedzieć po chińsku” dla wydawnictwa Powszechna oraz poradnika „Jak robić interesy w Chinach” Almanach Eksportera 2009 dla Domu Wydawniczego KIG. W 2010 roku wyróżniony w VIII edycji konkursu NBP dla dziennikarzy o nagrodę im. Władysława Grabskiego. Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości