Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2010/12/09 11:55:28
Małopolska: Trzecia siła innowacji w Polsce

Małopolska to typowy obszar węzłowy, z miastem metropolitarnym i otaczającym go regionem. Według ostatniego raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) jest to trzecia pod względem atrakcyjności inwestycyjnej przestrzeń w Polsce, zwłaszcza dla rozwoju przemysłu, usług i zaawansowanych technologii.

Ponad 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Małopolsce wytwarza 7,4 procent PKB Polski, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę 26,4 tys. zł, a to stanowi 85,7 proc. średniej dla kraju. Wyniki te zostały osiągnięte przy stopie bezrobocia – według BAEL – wynoszącej w 2009 roku 7,5 procent (8,5 procent dla kraju). Pod względem poziomu rozwoju gospodarczego województwo małopolskie jest jednym z najbardziej zróżnicowanych regionów w Polsce, z tego względu, że na jego obszarze licznie występują, złoża siarki, gipsów, cynku i ołowiu, piaskowce oraz wapienie, a także złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Nie brakuje tu także firm z obszaru zaawansowanych technologii. Małopolsce zaufały między innymi takie firmy, jak: Motorola, Pliva, Delphi, Valeo, IBM Kraków Laboratory, ComArch, Electrolux, Philip Morris, Shell i Capgemini.

Droga do sukcesu

Jak zacząć? Takie pytanie stawia sobie każdy lub niezależnie od branży. Oczywiście poza dokładnym przemyśleniem biznes planu niezbędne jest też jego skuteczne wdrożenie. Można to zrobić samemu lub skorzystać z narzędzi wsparcia dla przedsiębiorstw, znajdujących się w różnym stadium rozwoju. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR) ma dwa programy dla firm: na start oraz na rozwój. Pierwszy ma jeszcze cztery szczegółowe projekty: Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II, Fundusz Inwestycje Kapitałowe, Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Właściciele nowatorskich pomysłów, którzy chcą osiągnąć sukces w innowacyjnym biznesie mogą skorzystać z Funduszu Inwestycje Kapitałowe.  Program ten zaadresowany jest do  przedsiębiorców, naukowców, pracowników naukowych i wynalazców, którzy na bazie innowacyjnych rozwiązań chcą tworzyć firmy oraz do inwestorów zainteresowanych ulokowaniem kapitału w nowo powstających przedsiębiorstwach. W tej ofercie preferowane są następujące branże: technologie ochrony zdrowia i inżynierii medycznej, farmacja, ICT, telekomunikacja, energie odnawialne i ochrona środowiska. , która przejdzie procedurę akceptacji może otrzymać nawet kilkaset tysięcy złotych.

Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II: z tej oferty mogą skorzystać osoby, które mieszkają, pracują lub uczą się w Małopolsce, nie prowadziły działalności gospodarczej  przez okres 12 miesięcy przed zgłoszeniem projektu, a przedmiot ich działalności spełnia kryterium innowacyjności, przez co należy rozumieć nowy pomysł (produkt, proces produkcyjny,organizację, sposób prowadzenia biznesu, cechy jakościowe, usługi dla klientów), tworzącydodatkową wartość ekonomiczną. Wówczas osoba spełniająca te warunki może otrzymać do 40 tysięcy złotych bez potrzeby posiadania wkładu własnego. Oprócz tej dotacji może otrzymać dodatkowe wsparcie kapitałowe – do 800 złotych miesięcznie na rozkręcenie biznesu (pokrycie zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności) oraz doradcze – w postaci bezpłatnej pomocy eksperta. Osoba zakwalifikowana ma zapewnione szkolenia oraz konsultacje w zakresie jak pisać biznes plan i jak prowadzić firmę. Program ten jest otwarty do czerwca 2012 roku.

Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje Pożyczki dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą dla mikro i małych przedsiębiorców z całej Małopolski, maksymalnie do 120 tysięcy złotych. Warunkiem koniecznym jest zarejestrowana działalność gospodarcza (przed złożeniem wniosku), 20 proc. wkład własny w realizację przedsięwzięcia oraz zabezpieczenie adekwatne do wnioskowanej kwoty. Odmianą tej oferty jest pożyczka dla osób bezrobotnych do 25 roku życia lub osób bezrobotnych, legitymujących się dyplomem szkoły wyższej, świadectwem lub innym dokumentem poświadczającym ukończenie nauki, które nie ukończyły 27 roku życia. W tym przypadku maksymalna kwota dofinansowania to 40 tys. złotych.

Czwartym programem oferty na strat są Pożyczki dla mikro, małych i średnich firm. Jest to najnowsza propozycja. Trzeba mieć świadomość, że podobnie jak pożyczki dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, tak i ta ma wymiar komercyjny. Skierowana jest domikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa małopolskiego. Wartość dofinansowania mieści się w przedziale 10-400 tys. złotych, na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej. Należy przy tym pamiętać o jednej rzeczy. Mianowicie ze środków pożyczki nie mogą być finansowane bieżące działalności przedsiębiorstwa oraz zakupy o charakterze konsumpcyjnym.

Ale to nie wszystko w bogatej ofercie MARR. Jeśli jakaś poszukuje dla siebie nowoczesnych miejsc dla baz magazynowych, parków produkcyjnych i centrów logistycznych to może osiąść w MARR BUSINESS PARK. Nowe powierzchnie będą dostępne od drugiego kwartału 2011 r.

Broker i młodzież

Niezłym pomysłem dla innowacyjnej firmy może być podjęcie działalności gospodarczej w Krakowskim Parku Technologicznym (KPT). Jego główna idea to „dwa w jednym”.  Znaczy to tyle, że w jednym organizmie połączono oraz specjalną strefę ekonomiczną. Celem KPT jest przede wszystkim wspieranie działalności proinnowacyjnej, inspirowanie współpracy pomiędzy przemysłem a środowiskiem naukowym. Obecnie sztandarowym projektem jest „Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020". To ambitne przedsięwzięcie ma na celu wyznaczenie kierunków rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego. Jest to projekt badawczy, który posługuje się metodą , czyli analizą przyszłości pod kątem wykreowania konkurencyjnej przestrzeni biznesowej i naukowej. W tym przypadku badaniu został poddany potencjał regionu związany z wysokimi technologiami w celu wyodrębnienia 10 kluczowych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju województwa.

Z koncepcją Perspektywy technologicznej związany jest projekt „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski”. Sprawa jest poważna i ma swoje dalekosiężne skutki ekonomiczne. Dlaczego? Obecnie w Polsce nie ma kategorii zawodowej broker innowacji, innymi słowy – brakuje osób lub firm, które w sposób profesjonalny wdrażałaby do gospodarki osiągnięcia nauki z zachowaniem wszystkich procedur i prawa własności intelektualnej. Na polskim rynku jest zaledwie kilka osób, które są pionierami w tym obszarze. Gdy się weźmie pod uwagę tendencje globalizacyjne i związane z tym wymagania w zakresie konkurencji, posiadanie dużej grupy ekspertów lub firm w tym obszarze jest bezwzględnie konieczne. Inaczej polska gospodarka nie będzie innowacyjna, a tym samym – zdolna do konkurencji z innymi krajami.

Wartym uwagi jest także inny projekt Krakowskiego Parku Technologicznego. Podpisał on umowę z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, włączając się w ten sposób w projekt „Zaprojektuj swój zysk”. Dzięki tej współpracy KPT zyskuje możliwość nawiązania relacji z firmami i projektantami uczestniczącymi w warsztatach i wystawach. Ponadto będzie miał możliwość rekomendowania firm do udziału w projekcie „Zaprojektuj swój zysk” oraz korzystania z wyników badań przeprowadzonych przez Instytut. Partnerzy będą także współorganizować wystawy i warsztaty oraz wzajemnie promować swoje działania. Celem całego projektu jest stworzenie profesjonalnego otoczenia biznesowego, umożliwiającego przedsiębiorcom i projektantom współpracę w obszarze stosowania wzornictwa przemysłowego.

i przedsiębiorczość nie są elitarnymi sferami, dostępnymi tylko wybranym, już doświadczonym przedsiębiorcom. Udowodnił to projekt „Moje 2 minuty”, który pokazał, że ludzie młodzi – wbrew powszechnej opinii – posiadają ciekawe pomysły biznesowe i są gotowi do ich realizacji. Sposób myślenia młodych (gimnazjalistów i licealistów) niewątpliwie jest wyznacznikiem przyszłości. Nie dziwi więc to, że KPT podjął inicjatywę wyszukiwania talentów, które mają duże zadatki na wniesienie wartości dodanej do regionalnej gospodarki.

Poza powyższymi projektami Krakowski realizuje liczne inne działania. Przedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy mogą korzystać w jednym miejscu z narzędzi parku technologicznego (inkubator technologiczny, sieć inwestorów, funduszu zalążkowego – o nim dalej), jak i specjalnej strefy ekonomicznej (ulgi i zwolnienia podatkowe). Ten swoisty konglomerat niesie ze sobą efekt synergii. To zaś jest szczególnie atrakcyjne dla firm, które chcą mieć minimalne i maksymalną efektywność. W KPT jest to osiągalne.

Najnowszą inwestycją Krakowskiego Parku Technologicznego, bo rozpoczętą na początku listopada 2010 roku, jest Małopolski Park Technologii Informacyjnych (MPTI). Jest on ukierunkowany na technologie informatyczne stosowane w rozwoju innowacyjnych firm, działających w obszarze ICT (w tym tworzenie firm start-up i spin off, oraz poszerzanie ich oferty, podnoszenie kwalifikacji pracowników, itp.). Będzie miał zatem charakter parku branżowego. Choć MPTI jest adresowany do podmiotów działających na obszarze Małopolski, to wyniki badań i efekty prac prowadzonych w nim będą mogły być wdrażane poza obszarem województwa. Innymi słowy, skutki naukowo-ekonomiczne będą promieniowały na firmy w całej Polsce, a także Europie. całkowite inwestycji wynoszą ponad 109 mln złotych. Za te pieniądze wybudowany zostanie czterokondygnacyjny budynek klasy A o powierzchni całkowitej 12 tys. m kw. (użytkowej ok. 8,4 tys. m kw.), z laboratoriami, powierzchnią biurową, powierzchnią do świadczenia usług doradczych, szkoleniowych oraz informacyjnych. Jak podkreślają władze KPT, Małopolski Park Technologii Informacyjnych będzie ośrodkiem wspierającym tworzenie i rozwój przedsiębiorstw ICT aktywnie uczestniczących w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce.

Ambicje w obszarze rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości ma także Tarnów. W ramach Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego powstaje Tarnowski Park Naukowo-Technologiczny (TPNT). Stawia on sobie za cele wspomaganie transferu nowoczesnych technologii z sektora nauki do gospodarki, stworzenie dogodnych warunków dla realizacji przedsięwzięć opartych o nowoczesne technologie, zapewnienie opieki naukowej wdrażanym w Parku projektom technologicznym, dostarczenie specjalistycznego doradztwa, konsultacji i szkoleń. Jak mają być osiągnięte te cele? Twórcy i władze Parku zamierzają stworzyć dogodne warunki dla partnerskiej współpracy nauki i gospodarki, zwiększyć napływ wiedzy, technologii oraz inwestorów krajowych i zagranicznych do regionu. Ponadto planują przygotować i wdrożyć narzędzia wykonawcze oraz infrastrukturalne dla małych i średnich przedsiębiorstw, oparte na nowoczesnych technologiach.

Szansa już wkrótce

Jeśli jakiś przedsiębiorąca lub mała i średnia specjalizuje się w branży multimediów i systemów informacyjnych, to cele biznesowe może realizować w Miasteczku Multimedialnym (MM)zlokalizowanym w Nowym Sączu. Jest to rodzaj instytucji, której założyciele podkreślają przewagę i odmienność koncepcji MM nad tradycyjnymi parkami naukowo-technologicznych, a która polegać ma na skupieniu w jednym miejscu wszystkich kompetencji i elementów niezbędnych do prowadzania działalności innowacyjnej w zakresie multimediów, ze szczególnym naciskiem na stymulowanie przedsiębiorczości w tym obszarze. Począwszy od etapu wytworzenia nowej wiedzy, poprzez jej weryfikację w otoczeniu rynkowym do wdrożenia i dostosowania kwalifikacji kadr w branży, do praktycznego wykorzystywania nowej wiedzy. Obszarami posiadającymi największy potencjał rozwojowy są:

 • technologie mobilne – m.in. tworzenie systemów usług lokalizacyjnych, systemy autoryzacji oparte na technologiach mobilnych;
 • animacja komputerowa – produkcja animacji komputerowych wykorzystywanych w grach komputerowych, wizualizacji danych oraz symulacjach;
 • gry komputerowe – zarówno do wykorzystania w edukacji (komputerowe wspomaganie tradycyjnych szkoleń), biznesie (symulacyjne gry decyzyjne), jak i w rozrywce;
 • – rozwój technologii takich jak Web 2.0, ASP, CSS, PHP, CGI, Java do zastosowań w edukacji, rozrywce i biznesie;
 • e-marketing, e-advertising - wykorzystanie multimediów w marketingu i reklamie;
 • – zwiększanie wykorzystania technologii multimedialnych w edukacji (tworzenie środowiska nauczania opartego o multimedialne treści edukacyjne).

Miasteczko Multimedialne jest dopiero w stadium rozwojowym, ale już posiada pakiet podstawowych narzędzi parku technologicznego: czy inkubator przedsiębiorczości.

Ideą gospodarki wolnorynkowej jest maksymalizacja zysku przy minimalizacji wysiłku. Z tego powodu inwestorzy niechętnie angażują swoje środki rzeczowe i kapitałowe w ryzykowne projekty innowacyjne. Ten niekorzystny trend zamierza odwrócić najnowszy projekt o nazwie „SPIN - transferu innowacji w Małopolsce” (SPIN). Przedstawiany jest jako nowatorski współpracy naukowców z przedsiębiorcami, umożliwiający komercjalizację prowadzonych badań naukowych. Działania tego projektu będą prowadzone w całym województwie, ale główny wysiłek będzie się koncentrować na Małopolsce południowo-wschodniej – w tych powiatach, w których wskaźnik inicjatywy gospodarczej jest niski lub bardzo niski. Do programu zaproszeni zostali przedsiębiorcy sektora MŚP, uczelnie oraz jednostki samorządu terytorialnego. Budżet projektu wynosi 11 mln zł.Jak SPIN będzie realizowany? Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności wdrażania wyników badań naukowych do gospodarki, zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Małopolski poprzez opracowanie modelu współpracy koncentrującego się na formule aktywnego pozyskiwania innowacji z jednostek naukowych. Zamiar ten zostanie osiągnięty poprzez:

 • przeprowadzenie badań i zebranie szczegółowych informacji na temat skuteczności i efektywności dotychczasowego systemu innowacji /SI/ oraz diagnozę problemów,
 • tworzenie partnerstwa instytucji SI m.in. ze sfery nauki, edukacji, gospodarki, samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu,
 • opracowanie metodyk i modeli, narzędzi analitycznych i informatycznych, programów kształcenia i szkolenia w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej,
 • testowanie i upowszechnianie opracowanych metodyk, modeli i narzędzi oraz programów,
  upowszechnianie i włączanie do polityki regionalnej opracowanych rozwiązań.

Jedyne w swoim rodzaju

Jagiellońskie Centrum Innowacji zostało stworzone z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego dla prowadzenia oraz komercjalizacji badań w zakresie biotechnologii, biomedycyny, chemii, biochemii, farmakologii, biofizyki, fizyki i ochrony środowiska. To instytucja prężnie działająca na wielu polach. Swoje cele statutowe realizuje poprzez Park i Inkubator LifeScience (Park LifeScience) oraz fundusz zalążkowy ( o nim będzie mowa dalej). Będą mogły w nim działać przedsiębiorstwa z kategorii trzech statusów prawno-organizacyjnych.

Obecnie został zrealizowany pierwszy etap – I, który jest zaadresowany do średnich i dużych firm. W 2011 roku zakończona zostanie budowa Inkubatora Biotechnologicznego (BioInkubator) oraz Parku Technologicznego II. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla małych firm i projektów typu start-up. Drugi zaś, II – dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Powierzchnia użytkowa we wszystkich trzech budynkach przekroczy 20 tys. metrów kwadratowych. Część laboratoryjna LifeScience przystosowana jest do dowolnej adaptacji infrastruktury, dzięki której możliwe jest prowadzenie zaawansowanych badań w zakresie biotechnologii, biomedycyny, biologii, chemii, farmakologii, fizyki, nanotechnologii i ochrony środowiska.

Ukończony i oddany do użytki budynek Parku Technologicznego I ma łączną powierzchnię 5,9 tys. m kw. Jest przeznaczony pod komercyjny wynajem przestrzeni laboratoryjnej oraz zaplecza badawczego i organizacyjnego dla krajowych i zagranicznych firm z sektora life science. Charakterystycznym elementem funkcjonowania tej części Parku jest ukierunkowanie na duże i średnie przedsiębiorstwa, realizujące szeroko zakrojone, wieloletnie i kosztowne projekty. Powierzchnia laboratoryjna adaptowana jest w zależności od wymagań klienta, także pod kątem zapotrzebowania na specjalistyczny sprzęt laboratoryjny

Z kolei całkowita powierzchnia BioInkubatora to około 6,8 tys. m kw. z czego na laboratoria przewidziano 1,7 tys. m kw., natomiast 2,8 tys. m kw. przeznaczono na biura, zaplecze konferencyjne i obiekty gastronomiczne. W całości będzie przeznaczony pod wynajem – jak już to zostało wyżej napisane – dla małych firm z sektora life science, rozpoczynających działalność (start-up) lub rozwijających się na podstawie pomysłu opracowanego na uczelni (spin-off). BioInkubator zaoferuje gotowe laboratoria i biura oraz usługi wsparcia biznesu. Na jego terenie przygotowano powierzchnie badawcze w modułach 50-metrowych. Ich wyposażenie to podstawowy sprzęt laboratoryjny i biurowy, umożliwiający rozpoczęcie działalności w chwili podpisania umowy najmu.

Uzupełnienie oferty Parku Technologicznego I stanowić będzie II. Oprócz laboratoriów i powierzchni wspólnych na terenie budynku znajdzie się także zwierzętarnia przygotowana dla około 10 tys. gryzoni, hodowli ryb i gadów, a także zwierząt transgenicznych. Cechą charakterystyczną jest to, że wszystkie powierzchnie (laboratoryjna, zaplecze, magazyny itp.) każdego budynku będą ze sobą zintegrowane.

Pod auspicjami Jagiellońskiego Centrum Innowacji działa LifeScience. Jego misją i celem jest stworzenie sieci współpracy w obszarze LifeScience (LS), wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w tym zakresie oraz łączenie, rozwijanie zasobów oraz kompetencji w LS. Wiodącymi kierunkami badań są: biomedycyna, biotechnologia, kosmetologia, bioinformatyka, ochrona środowiska oraz biochemia. Nie jest to ostateczny obszarów zainteresowania Life Science. Władze klastra prowadzą stałą analizę w zakresie specjalizacji i kierunków zainteresowań firm już ulokowanych jak i potencjalnych  klientów.

Małopolska to także obszar działania wielu innych klastrów. W lutym tego roku powołany został do życia Międzyregionalny Innowacyjnych Technologii „MINATECH”. Ma on wzmocnić efekt współdziałania przedsiębiorstw zaawansowanych w technologie branży inżynierii medycznych, mikrotechnologii i nanotechnologii, władz samorządowych, uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i regionalnych agencji rozwoju. Przewidziano realizację wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych. Misją Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii ( Czystej Energii  KCE) jest budowa platformy współdziałania przedsiębiorstw, samorządów, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu w celu pozyskania czystej energii dla zapewnienia rozwoju społecznego i wysokiej jakości życia mieszkańców w czystym i bezpiecznym środowisku przyrodniczym. Pojęcie czystej energii obejmuje zarówno energię ze źródeł odnawialnych, to jest energię z biomasy, geotermalną, wiatrową, słoneczną, wodną, ale także energetyczne wykorzystanie odpadów, gazu ziemnego, metanu, pokładów węgla kamiennego, energii jądrowej i wodoru. W ramach Klastra Czystej Energii realizowane będą następujące zadania:

 • utworzenie platformy wymiany danych i obiegu informacji pomiędzy instytucjami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a samorządem i przedsiębiorstwami z wykorzystaniem portalu internetowego;
 • ocena potrzeb energetycznych regionu;
 • ocena potencjalnych i możliwych do wykorzystania zasobów czystej energii w regionie;
 • ocena stanu wykorzystania źródeł czystej energii w regionie – „Biała Księga – Czysta energia dla regionu Południowo-Wschodniej Polski” oraz „Baza wiedzy” o zrealizowanych projektach w regionie;
 • diagnoza barier rozwoju wykorzystania czystej energii w regionie;
 • identyfikacja obszarów działań i tematyki badawczej mieszczącej się w zakresie działania Klastra w ramach sektorów: energetyki odnawialnej, energetycznego wykorzystania odpadów, węglowodorowego, wodorowego, energetyki węglowo-jądrowej i efektywnego wykorzystania energii.
 • określenie priorytetów działania oraz założeń strategii rozwoju czystej energii w regionie małopolsko-podkarpackimw latach 2007-2020 - „Mapa drogowa”.

Jak to wygląda w praktyce? Obecnie większość działań ma charakter naukowo-badawczy, edukacyjny i promocyjny. Wszystkie trzy obszary aktywności są względem siebie komplementarne. Z uwagi jednak na przedmiot działalności KCE - z jednej strony dość skomplikowany oraz kapitałochłonny, a z drugiej przyszłościowy segment gospodarki - powyższe formy należy traktować jako złożoną fazę przygotowawczą, dzięki której będzie możliwe osiąganie z sukcesem celów biznesowych. Z tego więc względu podjęcie już dziś stałej współpracy z Klastrem Czystej Energii przez małe i średnie przedsiębiorstwa jest inwestowaniem w przyszłość.

Narzędzia dla rozwoju

W Małopolsce, a dokładnie w Krakowie, mają swoje siedziby trzy fundusze typu zalążkowego: SATUS Venture, IIF oraz JCI Venture. Łączy je jedno – są instytucjami współfinansującymi młode dobrze zapowiadające się firmy. Różnią się przedmiotem zainteresowań.

Implementacja rozwiązań technologicznych do codziennego życia oraz rozwijanie technologii jest celem IIF ( Investment Fund). Najlepiej przedmiot działalności scharakteryzują spółki, w które ten fundusz już zainwestował. Są to na przykład Moje Rachunki, Instytut Rozwoju Reklamy, wroom.pl, meble.pl, scool.ro, Interactive Medicine. W jakie jeszcze obszary IIF będzie dalej inwestował? W innowacyjne spółki z dziedziny nowych elektronicznych mediów, e-commerce, consumer finance, które w przyszłości będą generować wysokie zysk.

SATUS Venture skupia się na firmach we wczesnej fazie rozwoju. SATUS integruje społeczność inwestycyjną w taki sposób, że aktywizuje potencjał merytoryczny oraz kontakty rynkowe w ramach Sieci Inwestorów Prywatnych. Firmy mogą dostać dofinansowanie w ramach seed capital (kapitał zalążkowy) albo z funduszy branżowych, które tworzone są we współpracy z doświadczonym partnerem segmentowym, który odpowiada za realizację zadań merytorycznych i angażuje się kapitałowo. W marcu 2009 roku Krakowski Sp. z o.o. oraz Spółka Zarządzającą Funduszem SATUS Sp. z o.o. (obecnie SATUS Venture Sp. z o.o.) utworzyły Fundusz Zalążkowy KPT sp. z o.o. Źródłem finansowania tego projektu są środki PO IG, działanie 3.1.

Trzecim funduszem jest JCI Venture (JCIV), powiązany z Jagiellońskim Centrum Innowacji. Fundusz inwestuje w projekty podwyższonego ryzyka z obszaru life science w pierwszej fazie ich rozwoju, będąc tym samym jednym z nielicznych funduszy o takiej specjalizacji w Polsce. Władze JCI zakładają w perspektywie długoterminowej powstanie i rozwój co najmniej 13 innowacyjnych podmiotów. Główne obszary tematyczne, w których pozycjonują się obecnie rozwijane projekty oraz w ramach których poszukiwane są kolejne pomysły obejmują:

 • leki innowacyjne,
 • leki generyczne,
 • urządzanie i wyroby medyczne,
 • urządzenia, wyroby i techniki diagnostyczne,
 • pozostałe obszary związane z life science (nanotechnologia, bioinformatyka, bioenergetyka, ochrona środowiska)

Na każdy z rozwijanych projektów JCI Venture jest w stanie  przeznaczyć do 200 tys. euro. Kwota ta w wyjątkowych sytuacjach może osiągnąć maksymalnie 1,5 mln euro. JCI Venture prowadzi też działania preinkubacyjne, które jeszcze przed powołaniem spółki pozwalają zweryfikować potencjał technologii, pomysłu czy patentu w oparciu o , w którym ma funkcjonować powołana spółka. Tak więc w ramach określonych powyżej obszarów tematycznych, JCIV jest w stanie zapewnić finansowanie od fazy (sprawdzenia pomysłu), poprzez sformowanie spółki i rozpoczęcie działalności (faza zasiewu) do wprowadzania produktów i usług na rynek (faza start-up).

Fot. michaelgro (flickr), Jagiellońskie Centrum Innowacji

:Jacek Strzelecki 

Dziennikarz, prawnik, sinolog. Od 1997 zajmuje się gospodarką, finansami i prawem Chin. Obecnie dziennikarz miesięcznika „Gazeta Bankowa”. kilkuset tekstów na temat chińskiej gospodarki i finansów oraz rozmówek polsko-chińskich: „Jak to powiedzieć po chińsku” dla wydawnictwa Powszechna oraz poradnika „Jak robić interesy w Chinach” Almanach Eksportera 2009 dla Domu Wydawniczego KIG. W 2010 roku wyróżniony w VIII edycji konkursu NBP dla dziennikarzy o nagrodę im. Władysława Grabskiego. Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości