Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2010/09/30 21:43:24
Podkarpacie: W drodze po innowacje

Stereotypowy województwa podkarpackiego to zacofany gospodarczo region z wysokim bezrobociem. Nic bardziej mylnego. W rzeczywistości południowo-wschodnia część Polski sprawnie przyciąga firmy z Polski i zagranicy. Bardziej tradycyjne branże równoważy dynamicznie rozwijający się przemysł lotniczy, który nadaje ton zmianom zachodzącym na Podkarpaciu.

Jak mówi Stanisław Soroka, prezes zarządu Stowarzyszenia Polska oraz prezes zarządu jednej z najbardziej innowacyjnych firm regionu Transsystem SA (systemy transportu technologicznego), siłą napędową gospodarki zawsze była przedsiębiorczość i , z tym, że w dobie globalizacji te pojęcia nabrały głębszego znaczenia. Podkreśla on, że nawet przełomowe oraz rewolucyjne pomysły nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, jeśli nie będą zarządzane w sposób zorganizowany i profesjonalny. Dlatego też zachodzi nieustanna konieczność ulepszania posiadanych atutów gospodarczych i poszukiwania nowych.

Wydaje się, że władze województwa podkarpackiego przekonały się, że nie sztuką jest mieć innowacyjne pomysły. Sztuką jest przemieniać je w zyskowny biznes oraz budować w oparciu o niego przewagę konkurencyjną regionu. Źródeł zmian na lepsze trzeba szukać w reformie samorządowej, która pozwoliła mieszkańcom regionu wziąć swoje sprawy we własne ręce. To wtedy zaczęły się dyskusje o tożsamości Podkarpacia, pomysłach na przyszłość i branżach, które region powinien traktować w sposób priorytetowy. W oparciu o naturalne właściwości miejsca oraz znajdującą się w nim bazę przemysłową opracowano strategiczny plan rozwoju, którego idea opiera się na zrównoważonej alokacji zasobów i środków produkcji. W tym celu rozwijana jest w całym województwie szeroko pojęta infrastruktura, poczynając od portu lotniczego, poprzez budowę autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i pomniejszych dróg, a na rozwoju uczelni Podkarpacia kończąc.

Województwo podkarpackie należy do tych nielicznych regionów w Polsce, które mogą korzystać z dobrodziejstw  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Mają w nim swoje umocowanie liczne projekty, które zostały już zrealizowane lub dopiero wchodzą w fazę realizacji. Celem ogólnym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest przyspieszenie tempa rozwoju objętych nim obszarów w zgodzie z zasadą zrównoważonego działania. Program identyfikuje najbardziej palące potrzeby, do których można zaliczyć:

 • stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
 • zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej,
 • rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich,
 • poprawę dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej,
 • zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu.

W ramach Programu na realizację mają szansę jedynie te projekty, które są rzeczywiście kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej, w tym także województwa podkarpackiego. W związku z tym, na finansowanie mogą liczyć przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych. Ponadto priorytetowo będą traktowane przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru.

Jak to wygląda to w praktyce? Jako przykład projektu opartego na powyższych założeniach można podać budowę Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego, realizowanego przez  Agencję Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu, w ramach projektów indywidualnych PO RPW. Na tej samej liście znajdziemy projekt gminy Stalowa Wola: „Od COP-u do innowacji i rozwoju - w Stalowej Woli jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski Wschodniej”. Środki z PO RPW umożliwiają też Stowarzyszeniu Informatyka Podkarpacka na realizację projektu klastra informatycznego firm wschodniej Polski.

Przykładem zrównoważonych działań rozwojowych jest przyznanie środków z funduszy europejskich dla gminy Stalowa Wola, które pozwolą stworzyć kompleksową bazę naukowo-dydaktyczną i socjalną dla uczelni wyższych, znajdujących się na tym przechodzącym trudną transformację obszarze. Dzięki temu miasto i okolice staną się ośrodkiem intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego całej Polski Wschodniej.

Pisząc o rozwoju innowacji w jakimkolwiek polskim regionie, nie sposób nie wspomnieć o możliwościach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. RPO Województwa Podkarpackiego jest bodaj najważniejszym instrumentem w polityce rozwoju regionu. Celem nadrzędnym RPO WP jest przyczynienie się do wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjnościgospodarki regionu oraz poprawianie dostępności przestrzennej Podkarpacia. Kluczem do tego są przede wszystkim inwestycje, które poprowadzone w odpowiedni sposób niemalże natychmiast przekładają się na wzmacnianie otwartości regionu,podniesienie jego konkurencyjności. To z kolei będzie służyć innowacyjnej przedsiębiorczości, poprawie stanu środowiskanaturalnego, kulturowego i podnoszeniu ogólnego oraz specjalistycznego poziomu edukacji.Powyższe założenia koncepcyjne zostały zamienione na osie priorytetowe RPO WP. Jest ich w sumie osiem. Są to:

 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
 2. Infrastruktura techniczna
 3. Społeczeństwo informacyjne
 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
 5. Infrastruktura publiczna
 6. Turystyka i kultura
 7. Spójność wewnątrzregionalna
 8. Pomoc techniczna.

Co z tego wynika dla innowacyjnych przedsiębiorstw, a szczególnie dla małych i średnich firm? To właśnie dla sektora MŚP przeznaczone jest wiele działań zawartych w RPO WP. Tradycyjnie najłatwiej sięgnąć po unijne środki firmie, która już wcześniej z niej korzystała, ale eksperci podkreślają, że szanse ma każdy, także , które wcześniej nie aplikowało o wsparcie. Zbyt często przedstawiciele sektora MŚP sami sobie odbierają szansę możliwości uczestniczenia w dofinansowanym projekcie, gdyż błędnie przyjmują, że ich firmy są zbyt małe lub nie są innowacyjne. Rozumieją przy tym innowacyjność w sposób odległy od rzeczywistości, wyłącznie jako wdrażanie zaawansowanych technologii informatycznych. Tymczasem nie o to chodzi. Najważniejsza jest chęć do zmian i zdolność do wdrożenia precyzyjnie opisanego projektu.

Małei średnie zainteresowane aplikowaniem o wsparcie w ramach RPO WP powinno uważnie śledzić komunikaty, trzeba bowiem przyznać, że środki na najbardziej popularne działania powoli się kończą. Tak stało się na przykład ze wsparciem dla firm z działania 1.1 RPO WP. Niedawno zmieniły się też opisy wybranych priorytetów. I choć zmiany nie dotyczyły bezpośrednio sektora MSP, to warto na bieżąco śledzić najnowsze doniesienia z zarządu województwa.

Dokumenty regulujące wydawanie unijnego wsparcia mogą wydawać się hermetyczne i niedostępne przedstawicielom sektora MSP. Dlatego, gdy tylko napotka trudności w związku z procedurą ubiegania się o finansowanie, to może skorzystać z fachowej pomocy licznych instytucji wspierających przedsiębiorczość, o których piszemy w dalszej części tekstu.

Jak to działa w praktyce?

Skalę zmian, jakie wprowadza wsparcie na innowacje, oddają nie tylko statystyki, ale także realne przykłady firm, które odniosły sukces dzięki unijnemu dofinansowaniu. Każdy, kto choć raz skorzystał z pomocy finansowej w ramach RPO WP wie, jak bardzo pieniądze te odmieniły oblicze firmy. Dzięki nim możliwe było przeprowadzenie modernizacji przedsiębiorstwa, poprawa konkurencyjności oraz wprowadzenie innowacji do praktyki gospodarczej. Co ważne, korzyści z realizowanego projektu nie zostają za bramą danej firmy, ale promieniują na całą okolicę – inne firmy, pracowników, kontrahentów.

Jak w praktyce wyglądają korzyści z dofinansowania innowacyjnych podkarpackich firm, najlepiej pokazują praktyczne przykłady dwóch przedsiębiorstw z regionu. I tak, gdy tylko POLIMARKY, specjalizująca się w modyfikacji granulatów tworzyw sztucznych, zauważyła poprawiającą się koniunkturę na rynku, opracowała innowacyjną technologię produkcji rur i kształtek warstwowych. Żeby jednak dopiąć cały projekt, niezbędne było wsparcie finansowe. Dlatego wystąpiło o wsparcie w kwocie 0,5 mln zł z RPO WP. Proces unowocześnienia firmy podzielony był na etapy. Pierwszym był zakup potrzebnych maszyn, a drugim wykorzystanie ciepła wytwarzanego w procesie produkcji do ogrzewania przedsiębiorstwa. w tym przypadku oznaczała nie tylko przeprowadzenie modernizacji bazy technicznej firmy, ale przede wszystkim wprowadzenie na rynek gamy nowych produktów, obniżenie kosztów działalności przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko.

Równie ciekawym przykładem podejścia do innowacji jest Zakład Pracy Chronionej OSTEL. Jego głównym obszarem działalności jest hurtowy i detaliczny materiałami elektrotechnicznymi. Z uwagi na to, że daną branżę cechuje wysoka sezonowość, Michał Ostafiński, właściciel firmy poszukiwał nowych obszarów rozwoju swojego przedsiębiorstwa. W efekcie, narodził się pomysł na produkcję biomasy. Właściciel szybko opracował plan i przystąpił do jego realizacji. Wiele celów zrealizował samodzielnie, ale rynek okazał się bardzo wymagający. Stało się więc jasne, że dalszy rozwój na własną rękę nie będzie możliwy, chyba że udałoby się pozyskać zastrzyk finansowy w postaci środków europejskich. Michał Ostafiński przygotował zatem niezbędną dokumentację i wystąpił o środki z RPO WP na dofinansowanie zakupu specjalistycznej maszyny. Inwestycja znalazła uznanie osób oceniających projekt i OSTEL otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 1,2 mln złotych. Dzięki modernizacji nastąpiła znaczna dywersyfikacja źródeł przychodu: obecnie 70 procent generują hurtownie, a 30 procent biomasa. Więcej o innowacyjnych firmach Podkarpacia można przeczytać na tej stronie Portalu Innowacji.

Źródła informacji i pomocy

Jeśli przedstawiciel mikro, małej  lub średniej firmy nie wie od czego zacząć, to spotkanie z ekspertem w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (RARR) powinno pomóc w rozwianiu wątpliwości. Każdy zainteresowany dowie się tam o sposobach najlepszego finansowania działalności gospodarczej (warto nadmienić, że RARR pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej). Uzyska także porady prawne. Ponadto będzie mógł zapoznać się z mechanizmem transferu technologii i korzyściach z tym związanych. Także w przypadku, gdyby mikro, mała lub średnia miała plany biznesowe zakładające ekspansję zagraniczną, to uzyska w RARR niezbędną poradę.

Warto bliżej przyjrzeć się ofercie szkoleń i warsztatów organizowanych w najbliższej przyszłości, ale także przejrzeć, te które się już odbyły.  Analiza minionych szkoleń pozwoli nam dostrzec trendy i sprawdzić, czy tematy, które pojawiały się na przykład rok temu, są dziś rzeczywiście istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy. Ten sposób patrzenia należy zastosować do nowej oferty, pozwoli bowiem wybrać takie szkolenie, które najbardziej przyda się w bliższej i dalszej przyszłości

Kiedy małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia w zakresie transferu technologii, to z pomocą przychodzi , Innowacji i Informatyzacji (CTTIiI) działająceprzy RARR. CTTIiI nie tylko pomaga w komercjalizacji osiągnięć naukowych, ale pełni też ważną rolę, wspierając powstawanie klastrów firm przemysłowych w regionie. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, a ścisłej CTTIiI, udzieli wsparcia przy szerokim wachlarzu projektów, zwłaszcza, gdy ich przedmiotem jest jedna z kluczowych dla regionu branż: lotnicza, elektromaszynowa, drzewna, chemiczna oraz przetwórstwa spożywczego. Kto może zwrócić się do , Innowacji i Informatyzacji? Przede wszystkim przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, które wprowadzają lub planują wprowadzenie innowacyjnych technologii czy metod pracy; właściciele praw do innowacyjnych technologii, które ze względu na swoją specyfikę kwalifikują się do wdrożenia – nie tylko na Podkarpaciu, ale w całej Polsce czy Europie. Do CTTIiI mogą się zwrócić także  wszystkie inne firmy, które natknęły się na określony problem technologiczny, a który można rozwiązać przy współpracy z Centrum. CTTIiI zaadresowana jest także do instytucji badawczo-rozwojowych z obszaru Podkarpacia, które zainteresowane są praktycznym wdrożeniem wypracowanych przez siebie rozwiązań.

Zamiana planów na czyny

W województwie podkarpackim funkcjonuje również miejsce, w którym łączy się potencjał naukowy, dostęp do wykwalifikowanych kadr, obecność innowacyjnych firm oraz dostęp do przestrzeni inwestycyjnej i biurowej. Chodzi o Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS. Fakt, że w okolicach Rzeszowa skoncentrowany jest zaawansowany przemysł lotniczy, niejako w sposób naturalny narzucił przedmiot jego działalności.

Nie oznacza to jednak, że firmy z innych sektorów nie znajdą w nim miejsca na rozwój swojej działalności. Oczywiście są jak najbardziej oczekiwane, tylko że przedsiębiorstwa ze specjalizacją lotniczą w Aeropolis odnajdą się najlepiej. Traktowane priorytetowo przez zarząd Parku są małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają poniższe kryteria:

 • reprezentują wysoki poziom innowacyjności; 
 • wykorzystują w swojej działalności potencjał wykształconej kadry;
 • reprezentują branże strategiczne z punktu widzenia rozwoju województwa, między innymi: lotniczą, informatyczną, motoryzacyjną,  elektromaszynową, biotechnologiczną oraz chemiczną;
 • przestrzegają zasad ochrony środowiska naturalnego.

W zamian małe i średnie otrzyma dostęp do przestrzeni przemysłowej zlokalizowanej przy ważnych węzłach komunikacyjnych (warto zaznaczyć, że niedługo Podkarpacie połączy z resztą kraju i Europy nowoczesna autostrada A4, której budowa ma się zakończyć w 2012 r.). Na potrzeby Aeropolis działają laboratoria z pracowniami badawczymi. W sumie znajdziemy tu 15 jednostek naukowo-badawczych.

Niebawem na terenie parku będzie działał , który ma skupiać i promować rozwój wysokich technologii z dziedziny lotnictwa, informatyki oraz branży motoryzacyjnej. Początkujący przedsiębiorcy w danej dziedzinie lub wprowadzający innowacyjne technologie będą mogli wynająć na korzystnych warunkach pomieszczenia produkcyjno-usługowe zlokalizowane w budynku Inkubatora oraz skorzystać z dostępnego zaplecza infrastrukturalnego, technicznego, konferencyjnego oraz biurowo-socjalnego.

Te osoby, które chciałyby dowiedzieć się, jaką wartość rynkową ma ich pomysł bez podejmowania ryzyka związanego z niezależną działalnością gospodarczą, mogą to zrobić już dziś w Preinkubatorze Akademickim, działającym w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Szczególnie ta jest atrakcyjna dla studentów i absolwentów szkół wyższych, którzy mają innowacyjne pomysły, a które w bieżącym obrocie gospodarczym nie mogą liczyć na szybkie wdrożenie, ani tym bardziej na finansowanie. oferuje między innymi pomoc przy podejmowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć gospodarczych.

W okresie preinkubacji osoba, która posiada pomysł, otrzymuje czas i możliwości działania, które pozwolą na podjęcie decyzji o założeniu firmy w oparciu o szereg racjonalnych przesłanek. Młodzi przyszli przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy ekspertów od zarządzania, marketingu, finansów itp. Mogą również uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach. Jednym z najważniejszych działań Preinkubatora jest umożliwienie poznania rynku na nowy produkt czy usługi. może też przygotować przedsiębiorcę do kontaktu z osobami lub instytucjami oferującymi kapitał, którego brak jest często podstawową barierą przy uruchamianiu własnej firmy. Młode przedsiębiorstwa ulokowane w Preinkubatorze, będę miały w przyszłości możliwość rozwoju w Inkubatorze Technologicznym Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Zbierając informacje w związku z planowaną inwestycją w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym warto zapoznać się z dokumentem opracowanym w 2008 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Benchmarkingparków technologicznych w Polsce. Wyniki badania”. Znaleźć tam można szczegółową kwestii związanych z funkcjonowaniem parków technologicznych. „Park aktywnie współpracuje z regionalnymi uczelniami (Politechniką Rzeszowską – Wydział Maszynvi Lotnictwa oraz Uniwersytetem Rzeszowskim), które mają tworzyć zaplecze naukowe dla przemysłu oraz dostarczać wysoko wykwalifikowane kadry. Istotnym partnerem parku jest również „Dolina Lotnicza” – Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego,który wspiera rozwój przemysłu lotniczego w regionie” – czytamy w raporcie.

Innym ciekawym i atrakcyjnym miejscem w Parku jest (CTT). Oferuje ono firmom z omówionych sektorów wspieranie transferu technologii i oraz podnoszenie ich kwalifikacji. Centrum jest zainteresowane współpracą przede wszystkim z firmami, które wprowadzają lub planują wprowadzenie innowacyjnych technologii czy metod pracy. Także te, które chciałyby nawiązać kontakty międzynarodowe w zakresie transferu technologii, znajdą tu profesjonalną pomoc.

pośredniczy także w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych między uczelnią a konkretną firmą. W CTT można skorzystać z usług doradczych (audyty technologiczne, technology watch), finansowych (skąd i jak pozyskać pieniądze na projekty) lub szkoleń i warsztatów (własność intelektualna, CE, finansowanie działań innowacyjnych).

Centrum posiada także inny ważny dla sektora nowoczesnej przedsiębiorczości atut. Jest ono członkiem Europejskiej sieci IRC (Innovation Relay Centres) i jednocześnie aktywnym ośrodkiem w ramach IRC. W praktyce wygląda to tak, że każda mała i średnia może korzystać bezpłatnie z baz danych, w których zawarte są informacje na temat innowacyjnych firm z całej Europy, oferujących swoje usługi lub produkty w zakresie technologii, z obszaru badawczo-rozwojowego lub poszukujących takich rozwiązań. Wzmacnia to tworzenie międzynarodowych sieci współpracy z udziałem podkarpackich firm.

Na potrzeby sektora informatycznego powołane zostało w 2006 roku Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka. Stawia ono sobie za cel budowę Podkarpackiego Klastra Informatycznego. Stowarzyszenie w ramach PO RPW realizuje projekt „Rozwój Klastra Informatycznego Firm Wschodniej Polski.

Atrakcyjna przyroda stanowi z kolei inspirację do rozwoju innowacyjnych firm oferujących usługi turystyczne, w tym z obszaru turystyki sanatoryjnej, o czym przekonuje aktywność posiadającego biuro w Rzeszowie Innowacyjnego Klastra Zdrowie i Turystyka.

Małe i średnie przedsiębiorstwa chcące zabezpieczyć swoje innowacyjne rozwiązania w zakresie własności intelektualnej mogą zrobić to na wiele sposobów: samodzielnie, korzystając z usług kancelarii patentowej czy z pomocą . Można też w tym zakresie podjąć współpracę także z Ośrodkiem Wynalazczości i Ochrony Patentowej działającym przy Politechnice Rzeszowskiej. Pracujący tam eksperci pomogą opracować dokumentację zgłoszeniową w celu uzyskania ochrony na terytorium Polski. Przedsiębiorcy oraz firmy mogą także w Ośrodku zasięgnąć porad i konsultacji z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz zlecić opracowanie raportu na temat stanu ochrony patentowej w określonych dziedzinach, dzięki czemu będzie możliwe podjęcie właściwych przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstwa.

Gdzie jeszcze szukać pieniędzy?

Innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa, mimo iż cechuje je duża dynamika, cierpią na brak pieniędzy potrzebnych na własny rozwój. Szczególnie dotkliwe jest to na początku ich działalności. Problem ten jest szczególnie widoczny na Podkarpaciu, gdzie, jak wynika z mapy zamieszczonej w tekście „Zanim urośnie, trzeba zasiać” nie funkcjonuje jeszcze żaden fundusz kapitału zalążkowego. Region nie cieszy się też szczególnymi względami branży , choć na przykład pochodząca z Kańczugi Axtone, produkująca zderzaki kolejowe, mogła wejść na rynek Chin czy Niemiec dzięki inwestycji funduszu private capital Advent International.

Decydenci odpowiedzialni za wykorzystanie unijnego wsparcia mają świadomość problemów w dostępie do kapitału firm ze wschodniej Polski. Warto tu przywołać przykład Krajowego Funduszu Kapitałowego (KFK), który należy do Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundusz ten pełni rolę funduszu dla funduszy typu (VC), które uzyskane w ten sposób środki mogą inwestować już bezpośrednio w innowacyjne firmy. Niedługo zostanie rozstrzygnięty kolejny konkurs na wsparcie finansowe dla funduszy, które będą wspierały innowacyjne przedsięwzięcia firm z sektora MŚP właśnie we wschodnich regionach kraju, w tym na Podkarpaciu.

Ile w praktyce może uzyskać z funduszu , dofinansowanego przez KFK? Maksymalna wielkość dofinansowania wynosi 1,5 mln euro. Ostateczna kwota zależy jednak od wielu czynników. Zdecydowana większość funduszy uzależnia wsparcie finansowe odoceny jakości kadry zarządzającej konkretnej firmy i potencjału rynkowego pomysłu. Jeśli menadżerami są osoby z małymi ambicjami, które nie potrafią planować rozwoju firmy, to jest wielce prawdopodobne, że takiej pomocy nie otrzymają. Oczywiście nie jest to jedyny element, jaki brany jest pod uwagę. Inne czynniki, to konkurencja, rynek, perspektywa rozwojowa.

I choć firmom z Rzeszowa czy Mielca trudniej pozyskać dofinansowanie, to warto przypomnieć, że funkcjonujące w innych województwach fundusze typu seed czy z reguły nie stosują ograniczeń terytorialnej. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by rzeszowska poszukiwała kapitału na przykład w Małopolsce.

Dolina Lotnicza

Przykładem na doskonałe, przemyślane wykorzystywanie naturalnych właściwości gospodarczych i naukowych Podkarpacia jest Dolina Lotnicza. Głównym celem tego wyjątkowego przedsięwzięciajest przekształcenie Polski południowo-wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych, który będzie dostarczał różnorodne produkty i usługi z zakresu przemysłu lotniczego dla najbardziej wymagających klientów. Zamiar ten ma zostać osiągnięty poprzez działania na dwóch płaszczyznach: industrialnej oraz multilateralnej. W pierwszym przypadku chodzi o restrukturyzację i modernizację istniejącej bazy produkcyjnej oraz rozwijanie niezawodnej sieci poddostawców i efektywnego kosztowo łańcucha dostawców. W drugim zaś chodzi o przyciąganie zagranicznych inwestorów, współpracę z europejskimi ośrodkami przemysłu lotniczego oraz promowanie współpracy przemysłu lotniczego z uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi i jednostkami badawczymi. Niemałym impulsem rozwojowym była też zmiana statusu portu lotniczego w Rzeszowie z krajowego na międzynarodowy, co otworzyło przed regionem nowe możliwości.

Branża lotnicza ma tę cechę, że nie da się zamknąć w jednej przestrzeni – potrzebni są liczni kooperanci, pochodzący często z najodleglejszych zakątków świata. Airbus i jego projekty są tego najlepszym przykładem. Dlatego innowacyjność Doliny Lotniczej przejawia się też w podejściu do współpracy z innymi tego typu podmiotami. Pomysł tworzenia wspólnie z firmami najpierw z Ukrainy, a potem ze Słowacji klastrów lotniczych można uznać za naprawdę przełomowy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa z różnych działów gospodarki mogą doskonale się odnaleźć w regionie podkarpackim. Wizytówką regionu staje się dynamicznie rozwijający się przemysł lotniczy, promocja innowacji (warto tu przypomnieć niedawne Forum Innowacji w Rzeszowie), otwartość na inwestorów, mocna bazę naukową, a także atrakcyjne dla inwestorów pracy.

fot. R.Świątoniowski, B.Szczupaj/rzeszow.pl

Linki:

www.polskawschodnia.gov.pl - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo - Województwa Podkarpackiego

www.rarr.rzeszow.pl - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

www.aeropolis.com.pl - Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis

www.parp.gov.pl/files/74/81/194/1472.pdf - parków technologicznych w Polsce. Wyniki badania

www.ctt.rarr.rzeszow.pl -

www.informatykapodkarpacka.pl - Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka

www.klasterit.pl - IT

www.prz.edu.pl - Politechnika Rzeszowska

http://portal.prz.edu.pl/pl/badaniainauka/-wspolpracy/osrodek-wynalazczosci-i-ochrony-/ - Ośrodek Wynalazczości i Ochrony Patentowej

www.wsiz.rzeszow.pl/pl/dla_regionu/ctiip/Strony/ctiip.aspx - Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

www.dolinalotnicza.pl - Dolina Lotnicza

:Jacek Strzelecki 

Dziennikarz, prawnik, sinolog. Od 1997 zajmuje się gospodarką, finansami i prawem Chin. Obecnie dziennikarz miesięcznika „Gazeta Bankowa”. kilkuset tekstów na temat chińskiej gospodarki i finansów oraz rozmówek polsko-chińskich: „Jak to powiedzieć po chińsku” dla wydawnictwa Powszechna oraz poradnika „Jak robić interesy w Chinach” Almanach Eksportera 2009 dla Domu Wydawniczego KIG. W 2010 roku wyróżniony w VIII edycji konkursu NBP dla dziennikarzy o nagrodę im. Władysława Grabskiego. Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości