Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2017/03/17 13:16:40
Rynek e-commerce w Europie

Transgraniczny elektroniczny w Europie napędza jej wzrost gospodarczy. Jego powiększenie szacowane jest na najbliższe lata na ponad 25% rocznie, co ma pozwolić rynkowi osiągnąć w 2020 r. wartość ponad 1 bilion euro.[1]

Wartość światowego rynku e-commerce w 2014 r. wyniosła prawie 1,5 biliona euro. Największe rynki to Chiny (405 mld euro), USA (362 mld euro) i Wielka Brytania (127 mld euro). Cała Europa miała wówczas 402 mld euro, a więc mniej niż Chiny.[2] Dane dotyczące handlu elektronicznego w Państwie Środka pobudzają wyobraźnię. Według danych China Network Center[3] w grudniu 2015 r. liczba internautów w tym kraju wynosiła 688 mln (w tym 620 milionów użytkowników urządzeń mobilnych). To więcej niż cała populacja Europy i ponad 2 razy więcej niż ludność USA.

Najnowsze dane Ecommerce Europe[4] pokazują, że wartość sprzedaży internetowej w Europie wynosiła w 2015 r. już ponad 455 mld euro, a w 2016 r. ma osiągnąć 510 mld euro. Rynek więc ciągle dynamicznie rośnie.

W całej Europie żyje obecnie 685 mln ludzi, którzy mają powyżej 15 roku życia. Trzy czwarte tej populacji korzysta z Internetu (516 mln). Z kolei niespełna połowa (43%) – blisko 296 mln ludzi dokonuje zakupów online. Odsetek populacji z dostępem do internetu jest najwyższy w krajach skandynawskich, krajach Beneluxu, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Szwajcarii (co najmniej 90%). Najsłabiej pod tym względem wypada Turcja (54%), Ukraina (58%), Bułgaria (60%), Rumunia (62%) oraz, co ciekawe, Włochy (68%).

Z powyższych danych wynika, że średnio każdy europejski e-konsument wydaje w ciągu roku prawie 1540 euro. Najwięcej wydają  konsumenci w Wielkiej Brytanii, Irlandii, krajach skandynawskich, Szwajcarii i Francji. Szczegółowo zostało to przedstawione na poniższym wykresie. Obrazuje on jaki potencjał zakupowy mają konsumenci na zagranicznych rynkach
i może być zachętą do rozszerzenia działalności na nowe rynki. Zaskoczeniem może być dość niski wskaźnik Włoch i Węgier oraz wysoki dla Turcji i Rumunii.

Wykres 1. Wydatki Europejczyków na zakupy internetowe w 2015 r.

Wydatki Europejczyków na zakupy internetowe w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu European B2C E-commerce Report 2016

Dziesięć największych rynków Europy w 2015 r. to Wielka Brytania (157 mld euro), Francja (65 mld euro), Niemcy (60 mld euro), Rosja (20 mld euro), Hiszpania (18 mld euro), Włochy (17 mld euro), Holandia (16 mld euro), Dania (12 mld euro), Szwecja (10 mld euro) oraz Szwajcaria

(9 mld euro). Polska nie zmieściła się w czołówce osiągając wartość rynku na poziomie 7,6 mld euro. Uwzględniając jednak panujące trendy, w najbliższych latach ta sytuacja powinna ulec zmianie. Co ciekawe, dwa największe rynki obejmują prawie połowę sprzedaży online na kontynencie.

Wykres 2. Największe rynki e-commerce w Europie

Największe rynki e-commerce w Europie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu European B2C E-commerce Report 2016

Planując ekspansję na nowe rynki europejskie warto sprawdzić nie tylko jego wielkość, ale także nastawienie konsumentów do zakupów w zagranicznych sklepach. Odzwierciedla to m.in. wskaźnik przedstawiający procentowy udział ludności, która złożyła zamówienie internetowe od zagranicznych sprzedawców. Zestawienie zostało zobrazowane na poniższym wykresie. Może ono posłużyć do określenia, które kraje bardziej niż inne preferują zakup od rodzimych sprzedawców, a które są otwarte na transakcje międzynarodowe.

Od sprzedawców zagranicznych chętniej kupują konsumenci z Luksemburga, Malty, Austrii, Belgii, Irlandii i krajów nordyckich. Kraje te znajdują się zdecydowanie powyżej unijnej średniej. Spowodowane jest to większą ofertą zagranicznych podmiotów, przy jednoczesnej niewielkiej podaży lub możliwości wyboru na rynku krajowym. Co ciekawe, od rodzimych sprzedawców kupuje zbliżony odsetek ludności w Austrii, Polsce i na Węgrzech. W Austrii jednak 40% ludzi dokonuje zakupów zagranicznych, a w Polsce i na Węgrzech – mniej niż 10%. Ciekawe wyniki mają też Niemcy, które odznaczają się jednym z wyższych odsetków sprzedaży krajowej – 66%. Podobnie jest w Danii. Sytuacja jednak się zmienia w przypadku zakupów zagranicznych – w Niemczech odsetek kupujących wynosi poniżej średniej unijnej (12%), a w Danii, jest już trzykrotnie wyższy (36%). Uzupełnieniem jest tutaj zaprezentowany poniżej, transgraniczny przepływ dóbr materialnych, usług offline oraz treści cyfrowych w państwach Unii Europejskiej.

Wykres 3. Zakupy online od krajowych i zagranicznych sprzedawców w Europie (procent ludności, który zamówił towary lub usługi przez od sprzedawców krajowych lub sprzedawców z innych krajów UE w ciągu ostatnich 12 miesięcy)

Zakupy online od krajowych i zagranicznych sprzedawców w Europie (procent ludności, który zamówił towary lub usługi przez Internet od sprzedawców krajowych lub sprzedawców z innych krajów UE w ciągu ostatnich 12 miesięcy)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu[5]

Ilustracja 3. Transgraniczny przepływ dóbr materialnych, usług offline oraz treści cyfrowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Transgraniczny przepływ dóbr materialnych, usług offline oraz treści cyfrowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Źródło: Raport Komisji Europejskiej[6]

Różnice w transgranicznym e-handlu wynikają przede wszystkim z obaw konsumentów do tej formy zakupów. Z badań Komisji Europejskiej wynika, że decydującymi czynnikami są w tym przypadku wysokie wysyłki i zwrotów, długi czas dostawy, ewentualne trudności w sytuacji problemowej – w tym m.in. reklamacji czy zwrotu. Szczegółowo obawy te zostały ujęte na poniższym wykresie.

Wykres 4. Główne obawy dotyczące zakupów online w innym kraju UE w 2015 (możliwość wskazania do 5 odpowiedzi; wynik podany w %)

Główne obawy dotyczące zakupów online w innym kraju UE w 2015 (możliwość wskazania do 5 odpowiedzi; wynik podany w %)

Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej[7]

Artykuł jest jedną z pięciu części cyklu poświęconego problematyce internacjonalizacji firm z branży e-commerce na terenie Europy. W skład cyklu wchodzą:

  1. Internacjonalizacja firm – ujęcie teoretyczne
  2. Jednolity rynek cyfrowy w kontekście europejskiego rynku e-commerce
  3. Rynek e-commerce w Europie
  4. Przegląd wybranych krajów europejskich pod kątem ich specyfiki
  5. Uwarunkowania transgranicznej sprzedaży internetowej polskich firm

[1] European B2C E-commerce Report 2016 (2016), Ecommerce Europe [dostęp 10.10.2016] Dostępny
w Internecie: https://www.ecommerce-europe.eu/facts-figures/free-light-reports

[2] European B2C E-commerce Report 2015 (2015), Ecommerce Europe [dostęp 10.10.2016] Dostępny
w Internecie: https://www.ecommerce-europe.eu/facts-figures/free-light-reports

[3]Statistical Report on Development in China (2016), China Network Center [dostęp 10.10.2016] Dostępny w Internecie: http://www1.cnnic.cn/IDR/ReportDownloads/201604/P020160419390562421055.pdf

[4] European B2C E-commerce Report 2016, Ecommerce Europe, 2016 – w dalszej części dane statystyczne będą opierały się na tym źródle

[5]Eurostat (2014) Community Survey on ICT usage in households and by individuals 2014: From whom did you buy or goods or for private purpose over the in the last 12 months?

[6]Komisja Europejska (2015) of two online consumer surveys as support and evidence base to a Commission study: Identifying the main cross-border obstacles to the Digital Single Market and where they most [dostęp 10.10.2016] Dostępny w Internecie: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/obstacles_dsm/docs/21.09_dsm_final_report.pdf

[7] Komisja Europejska (2015) Consumer Conditions Scoreboard. Consumers at home in the Single Market

Autor:Paweł Chaber  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości