Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/07/16 12:31:07
Tematy prac dyplomowych – na zamówienie gospodarki!

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kieruje do firm i instytucji z regionu ciekawą ofertę - uczelniakompletuje zapotrzebowanie  instytucji  i  firm na tematy opracowań oraz badań i analiz, które mogą być podjęte przez studentów uczelni w ramach przygotowywania prac dyplomowych. Tematy mogą być związane ze wszystkimi kierunkami studiów realizowanymi na WSIiZ. Działania te wspierane są przez w Stalowej Woli, który niedawno został partnerem uczelni.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat intensywnie współpracuje z otoczeniem biznesowym w skali regionalnej, krajowej oraz europejskiej. Uczelnia oferuje przedsiębiorcom konkretne wsparcie w zakresie zarządzania na poziomie strategicznym i operacyjnym, poprawiając w ten sposób efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wspierając jego stabilny rozwój. Głównym celem WSIiZ jest wykorzystanie potencjału intelektualnego i technologicznego uczelni na potrzeby jej partnerów. WSIiZ posiada także w swojej strukturze Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości, którego celem jest prowadzenie działalności usługowej: doradczej, szkoleniowej i promocyjnej w zakresie komercjalizacji wiedzy i przedsiębiorczości na rzecz społeczności akademickiej i otoczenia gospodarczego. „Wyróżnia nas innowacyjne i indywidualne podejście do problemów biznesowych, kompleksowość obsługi klientów oraz zespół kilkunastu osób, mających bogate doświadczenie w zakresie patentowania, komercjalizacji wiedzy oraz finansowania innowacji i przedsiębiorczości. Pracownicy jednostki świadczą także bezpłatne usługi proinnowacyjne w ramach działalności ośrodka sieci ” – mówi przedstawiciel Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ.

Obecnie rzeszowska WSIiZ kompletuje informacje dotyczące zapotrzebowania  instytucji  i  firm na tematy opracowań oraz badań i analiz, które mogą być podjęte przez studentów uczelni w ramach przygotowywania prac dyplomowych. Tematy mogą być różnorodne i związane z wszystkimi kierunkami studiów realizowanymi na WSIiZ, tj. z:administracją, bezpieczeństwem wewnętrznym, dziennikarstwem i komunikacją społeczną, ekonomią, finansami i rachunkowością, filologia angielską, fizjoterapią, informatyką, kosmetologią, logistyką, turystyką i rekreacją i zdrowiem publicznym. „Chętnie rekomendujemy tę propozycję przedsiębiorcom z naszego regionu w przekonaniu, że jest to   wartościowa i godna wsparcia ze strony takich ośrodków, jak nasz.” – mówi Cezary Kubicki, prezes Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli – „Gdy wyższa uczelnia nie chce marnować twórczego potencjału swych studentów oraz kadry naukowej i jest otwarta na wykorzystywanie go zgodnie z potrzebami środowiska – to się musi podobać. Przyklaskujemy więc tej  inicjatywie i chętnie będziemy w jej realizacji pośredniczyć. W naszym przekonaniu ofertę uczelni można znakomicie wykorzystać do rozwiązania bieżących i przewidywanych problemów  firm  jak też, na przykład, do przygotowania założeń biznesplanów  dotyczących projektów uruchomienia lub poszerzenia działalności gospodarczej. Zachęcamy i zainteresowanym służymy informacją u nas, w Inkubatorze”.

Prezes Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli kilka dni temu podpisał umowę o współpracy z rzeszowską uczelnią. Stanowiła ona przypieczętowanie współpracy, którą instytucje podjęły już wcześniej – „Kontakty z WSIiZ zostały nawiązane jeszcze przed rozpoczęciem merytorycznej działalności przez nasz Inkubator. Jako Spółka „pilotująca” budowę naszego ośrodka nawiązaliśmy kontakt z rzeszowska agendą , działającą właśnie przy tej uczelni. Tak się zaczęło i zaowocowało propagowaniem przedsięwzięć EEN już przez działający Inkubator.” – wyjaśnia Antoni Kopyto, dyrektor ds. organizacji stalowowolskiego IT – „Następnym etapem jest  współpraca z tą uczelnią w dziedzinie świadczonych przez nią usług komercyjnych, WSIiZ ma wysoką markę w tej dziedzinie wśród szkół wyższych. Działający w strukturze uczelni Dział Sprzedaży ma już spore osiągnięcia i doświadczenie. Chcemy z niego korzystać choćby poprzez partnerstwo w projektach unijnych. A przy okazji – jesteśmy otwarci na wspieranie naszego partnera w każdym pożytecznym pomyśle, zgodnym z profilem naszej działalności”.

Podpisanie umowy o współpracy umożliwiło WSIiZ poszerzenie współdziałania z otoczeniem gospodarczym, a Inkubatorowi - z ośrodkami akademickimi i instytucjami badawczo-rozwojowymi. „Nasze współdziałanie na rzecz innowacyjności z ponad setką firm produkcyjnych jest kapitałem o olbrzymim znaczeniu dla większości polskich uczelni. Stąd wynika nasza współpraca z Politechniką Rzeszowską, KUL-em, licznymi ośrodkami  naukowo-badawczymi. Mamy coraz więcej zapytań o możliwość  takiej współpracy, co zapewne wynika z charakteru naszych zainteresowań i inicjatyw.” – wskazuje Antoni Kopyto - „ z WSIiZ jest kontynuacją tego procesu. W najbliższych planach mamy doprowadzenie do podobnego współdziałania z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, do czego – z racji posiadanego potencjału - jesteśmy na pewno mocno predysponowani”.

Informacje dotyczące oferty WSIiZ w Rzeszowie dostępne są na stronie www..wsiz.rzeszow.ploraz pod nr tel.: 17 866 1246, kom. 665 666 7333.

 

Inicjatywa „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest elementem projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości