Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2010/09/10 15:56:25
Gate2Growth – brama na rynki europejskie

Portal internetowy Gate2Growth (www.gate2growth.com) to zestaw praktycznych narzędzi, przy pomocy których można aktywnie wspierać rozwój innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Ta platforma informatyczna oddaje do dyspozycji swoich użytkowników bogate instrumentarium metod i technik wprowadzania pomysłów biznesowych na rynki międzynarodowe.

Platforma informatyczna Gate2Growth skierowana jest do przedsiębiorców poszukujących finansowania dla swoich pomysłów (entrepreneurs), inwestorów chcących ulokować swoje wolne środki (inwestors) oraz organizacji wspierających rozwój innowacyjnego biznesu (business providers). Gate2Growth wzmacnia potencjał instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu i podnosi ich zdolność do wspierania przedsiębiorców. Z myślą o tych instytucjach tworzone są sieci powiązań oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie europejskim. współdziałania kierowana jest do inkubatorów technologii, menedżerów technologii, centrów transferu technologii, nauczycieli akademickich z zakresu przedsiębiorczości i finansowania badań oraz organizacji oferujących .

Przedsiębiorcy, po otrzymaniu loginu i hasła do specjalnie kodowanej strony, mogą umieścić na portalu swój pomysł na biznes w postaci biznesplanu. Inwestorzy, logując się w portalu i określając swoje możliwości, mogą poszukiwać interesującego pomysłu w bazie ów. Natomiast organizacje wspierające rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, po zalogowaniu się na stronie, otrzymają dostęp do informacji oraz spotkań organizowanych przez sieć.

Przedstawicielem G2G na terenie Polski jest Politechniki Krakowskiej (CTT PK - www.transfer.edu.pl). CTT PK dysponuje specjalnym numerem, tzw. number, którego wprowadzenie przez użytkownika do portalu G2G umożliwia uzyskanie za darmo, lub z dużą zniżką, profesjonalnych usług w zakresie pozyskiwania funduszy na innowacje.

Zespoły specjalistów Gate2Growth w Brukseli i Kopenhadze oferują usługi doradcze dla przedsiębiorców i inwestorów w zakresie dostępu do finansowania rozwoju działalności oraz przepływów kapitałowych. Są to eksperci w doradztwie korporacyjnym, posiadający długotrwałe doświadczenie w budowaniu relacji inwestorskich w różnych sektorach przemysłu. Ich atutem jest biegła znajomość procesów inwestycyjnych. Pomagają także w poszukiwaniu m.in. prawników patentowych i księgowych z międzynarodowym doświadczeniem, a także organizują szkolenia w każdym kraju europejskim. Budują tzw. „bramy do finansowania” dla pomysłów biznesowych, wykorzystując możliwości oraz Business Angels. Specjaliści zapewniają wsparcie w poszukiwaniu odpowiedniego inwestora, otwierają przedsiębiorcom możliwości do zaprezentowania sieciom inwestorów własnej firmy. Platforma Gate2Growth dysponuje największą bazą inwestorów w Europie. Jej eksperci pomagają także m.in.:

  • określić strategię finansowania przedsięwzięć - świadczą pomoc w procesie wyceny pomysłów;

  • przygotować profesjonalną i pragmatyczną informację dla potencjalnych inwestorów;

  • identyfikować odpowiednich inwestorów na terenie całej Europy;

  • negocjować w procesie inwestycyjnym.

Usługi Gate2Growth obejmują istotne dla rozwoju przedsiębiorstw proinnowacyjnych narzędzia on-line, umieszczone na portalu w 11 różnych językach, a także szkolenia specjalistyczne oraz dostęp do sieci przedsiębiorstw i inwestorów w całej Europie.

Spośród narzędzi on-line na uwagę zasługują instrumenty pozwalające zweryfikować efektywność ów na wstępnych etapach rozwoju przedsięwzięcia biznesowego. Istnieje możliwość zweryfikowania przygotowanego biznesplanu przy wykorzystaniu narzędzi samooceny z zakresu SAT-tools. Plany biznesowe, które zdobędą ponad 75% w punktacji SAT-tools mają dużą szansę pozyskania inwestorów kapitałowych. Dzięki tym specjalistycznym narzędziom przedsiębiorcy lub doradcy inwestycyjni mogą dopracować projektowanego przedsięwzięcia oraz sprawdzić, które elementy koncepcji wymagają jeszcze poprawy.

Narzędzie SAT-Pro pozwala zobaczyć „oczami inwestora”, jak wyglądają możliwości inwestycyjne przedstawionego do oceny projektu biznesowego. Badanie można wykonać w czasie 30 - 50 minut. Wyniki badań są prezentowane natychmiast po zakończeniu ekspertyzy. SAT-Pro daje również szerokie możliwości analizy finansowej projektowanego przedsięwzięcia. SAT-Light jest z kolei rodzajem szybkiego testu, który - przy pomocy serii pytań - wstępnie weryfikuje plany projektowanej działalności gospodarczej. Test ten trwa od 10 do 15 minut i nie obejmuje analizy finansowej. SAT-Pro i SAT-Light są dostępne w dziesięciu językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, tureckim, łotewskim, duńskim, węgierskim i polskim. Zostały opracowane w ramach inicjatywy Gate2Growth przez InvestorNet przy wsparciu Komisji Europejskiej.

Innym instrumentem Gate2Growth jest The Venture Academy. To efektywne i interaktywne jednodniowe szkolenie, podczas którego przedsiębiorcy są przygotowywani na spotkania i negocjacje z inwestorami oraz inwestorami korporacyjnymi. Z kolei The Venture Contest to konkurs, którego celem jest ułatwienie rozwijającym się innowacyjnym przedsiębiorstwom wejścia i pokazania się na rynku międzynarodowym oraz uzyskania dostępu do najaktywniejszych paneuropejskich inwestorów oraz zarządów korporacyjnych.

Gaste2Growth organizuje także sieć ProTon Europe. Zrzesza ona powiązane z publicznymi jednostkami badawczymi bądź z uniwersytetami. Celem sieci ProTon jest zwiększenie stopnia komercjalizacji wyników badań jednostek badawczych poprzez wymianę doświadczeń i rozwijanie umiejętności profesjonalistów pracujących w ośrodkach transferu technologii.

Autor:Robert Krupowicz 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości