Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/11/19 11:03:19
62 Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2013

 

W sobotę 16 listopada zakończyły się 62 Światowe Targi „BRUSSELS INNOVA 2013” poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego. W tegorocznej edycji na stoiskach polskich zaprezentowano 93 wynalazki. Ich jakość została wysoko oceniona przez międzynarodowe grono jurorów.

Polacy zdobyli GRAND PRIX oraz inne nagrody i wyróżnienia m.in. 92 medale, w tym 18 medali złotych z wyróżnieniem jury.

O TARGACH  I  ICH  PRZEBIEGU

Targi zgromadziły rozwiązania z 14 krajów świata m.in. z Belgii, Bośni, Bułgarii, Chorwacji, Francji, Iranu, Mołdawii, Malezji, Polski, Rosji, Rumunii, Tajwanu, Włoch.

Oficjalne otwarcie targów odbyło się 14 listopada. W czasie uroczystości otwarcia oprócz wystawców udział wdzieli m.in. Prezes Targów Florent Godin oraz goście honorowi. Polskę reprezentował Krzysztof Turowski, Pierwszy Radca Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli. Imprezę odwiedzili również liczni przedstawicielemediów: telewizji, radia, prasy belgijskiej oraz polskiej.

W dniu 14 listopada w Ambasadzie RP odbyło się uroczyste spotkanie członków polskiej delegacji z Panem Ambasadorem Arturem Harazimem oraz Panem Radcą Krzysztofem Turowskim.

W czasie trwania targów wybitne osobistości świata nauki zostały odznaczone belgijskimi i europejskimi Krzyżami Zasługi Orderu Wynalazczości.

KONKURS  EUREKA

Prezentowane rozwiązania zostały zgłoszone do konkursu EUREKA targów INNOVA, w ramach którego grono ponad 90 ekspertów, pod przewodnictwem prezesa jury Oliviera Nagelmackersa, dokonało ich oceny przyznając nagrody i medale. 

Uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników EUREKA i wręczenia nagród odbyła się w dniu 16 listopada 2013 roku.

WYSTAWCY Z POLSKI ZAPREZENTOWALI 93 WYNALAZKI

Polscy wystawcy reprezentowali jednostki sfery nauki, przedsiębiorstwa produkcyjne oraz młodzież szkół średnich i wyższych. Rozwiązania obejmowały zagadnienia z różnych dziedzin: ekologia, medycyna, bezpieczeństwo, lotnictwo, przemysł samochodowy i transport, metalurgia, włókiennictwo, maszyny i urządzenia, chemia, mechanika, inżynieria, elektronika, rolnictwo i żywność, energetyka, informatyka i inne.  

Na targach były również stoiska Ambasady Polskiej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PARP. W czasie targów odbyło się seminarium przedstawicieli rządu polskiego z przedstawicielami podmiotów belgijskich.

W ramach konkursu EUREKA Polacy otrzymali medale oraz liczne nagrody specjalne, m.in.:

  • Grand Prix
  • 18 medali złotych ze specjalnym wyróżnieniem jury na 30 przyznanych
  • 32 medale złote
  • 34 medale srebrne
  • 4 medale brązowe
  • 4 medale złote w kategorii „Młody wynalazca”

Sukcesy polskich wystawców to wynik wielu lat pracy oraz ogromnego wysiłku i zaangażowania wielu osób i firm. Na targach prezentujemy efekty tej pracy - wynalazki już bardzo zaawansowane, po próbach, badaniach, po wdrożeniach pilotażowych, jak również gotowe do przemysłowych wdrożeń oraz do szerokiej komercjalizacji.

 Wynalazki te przyczyniają się do postępu technicznego i unowocześniania procesów technicznych i technologicznych, a co za tym idzie całej naszej gospodarki, jak również do efektywnej promocji Polski w świecie. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA POLSKICH WYSTAWCÓW

Od 24 lat Polacy prezentują swe osiągnięcia na targach w Brukseli.

Po raz szósty międzynarodowe jury przyznało najwyższą nagrodę Polsce. Tegoroczne Grand Prix oraz medal złoty z wyróżnieniem zdobył zespół z Katedry Anatomii, Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za "Interaktywny system fuzji morfologicznej struktur jako narzędzia planowania, szkolenia i dokumentowania operacji z wykorzystaniem intermodalnych obrazów 3D". System ten został zaprojektowany jako narzędzie wspierające proces opracowywania strategii operacji czy biopsji oraz jako narzędzie edukacyjne. Jego twórcami są Jerzy Gielecki, Michał Chlebiej, Anna Żurada i Andrzej Rutkowski. 

Polscy wystawcy otrzymali ponadto medale w 4 kategoriach: złote medale ze specjalnym wyróżnieniem jury, medale złote, srebrne i brązowe. Na 30 złotych medali z wyróżnieniem przyznane przez jury Brussels Innova 2013, najwięcej, bo aż 18 trafiło do Polaków. Ponadto wynalazcy z Polski otrzymali 16 nagród specjalnych, przyznanych w czasie wystawy przez różne instytucje.

Światowa Własności Intelektualnej (WIPO) przyznała Grażynie Ginalskiej, Annie Belcarz, Annie Ślósarczyk i Zofii Paszkiewicz z firmy Medical Inventi Sp. z o.o. nagrodę w kategorii Najlepszy opracowany przez Kobietę Wynalazcę za "Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego". Jest to nowa generacja materiału implantacyjnego o wysokiej poręczności chirurgicznej do regeneracji ubytków kostnych,czyli tzw. sztuczną kość. został również nagrodzony złotym medalem z wyróżnieniem.

Złoto z wyróżnieniem oraz Nagrodę Polskiego Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego  otrzymały dwa zespoły: Andrzej Gessner, Roman Staniek, Wojciech Ptaszyński, Mirosław Grzelka, Marek Rybicki, Krzysztof Mrozek, Wiesław Kuczko, Tomasz Bartkowiak, Piotr Frąckowiakz Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, Instytutu Technologii Mechanicznej za System do szybkiej oceny i optymalizacji obróbki odlewów orazKrzysztof Zembrowski, Adam Dubowski, Tadeusz Pawłowski, Aleksander Rakowicz, Radosław Karbowski, Sylwester Weymann, Łukasz Wojniłowicz, Agnieszka Potrykowskaz Przemysłowego Instytut Maszyn Rolniczych za "Technologię i nowej generacji wielomodułową maszynę do ochrony obszarów wodno-błotnych"umożliwiającą koszenie, rozdrobnienie, transport biomasy i usuwanie zakrzaczeń.

Złoty medal z wyróżnieniem jury przyznało również zespołowi z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy za sposób wytwarzania wyrobów mięsnych wieprzowych o kontrolowanej alergenności. 

Zespół prof. Andrzeja Czyżewskiego z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej otrzymał złoto z wyróżnieniem oraz nagrodę Stowarzyszenia „STA Moscow” za System Cyber Oko. System umożliwia nawiązanie kontaktu z otoczeniem przez osobę unieruchomioną i niezdolną do wypowiadania komunikatów słownych znajdującej się w stanie wegetatywnym.                       

Złoty medal z wyróżnieniem zdobył także projekt Mówiące Mapy, czyli na system Android, która jest w stanie poprowadzić osobę niewidomą, wydając komendy głosowe. Wspomaga ona komfort funkcjonowania niewidomych w mieście. opracowali naukowcy w Katedrze Systemów Geoinformatycznych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej we współpracy z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym "OPEGIEKA" Sp. z o. o.

Zespół z Centrum Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Śląskiej oraz Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM został wyróżniony złotym medalem z wyróżnieniem za system, który pozwala ocenić stan trudno gojącej się rany oraz monitoruje postęp jej gojenia.

Wśród wynalazków, za które przyznano złoty medal z wyróżnieniem, znalazł się również  nowy typ leków przeciwbólowych przeznaczonych do leczenia chronicznego bólu, zwłaszcza  nowotworowego, opracowany przez naukowców z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie ta nie tylko działa przeciwbólowo, ale też wspomaga działania związków przeciwnowotworowych.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy wraz z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" oraz P.P.H. Chemkonfekt zaprezentowali Środek odtłuszczający do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni przemysłowych,przeznaczony do usuwania rozlewisk ropopochodnych z powierzchni dróg spowodowanych transportem, wypadkami samochodowymi, awariami przemysłowymi.Rozwiązanie otrzymało złoto z wyróżnieniem oraz nagrodę Brigitte Grouwels, Minister of the Government of the Brussels-Capital Region for Public Works, Transport, IT, and the Port of Brussels.

Nagroda specjalna dla rozwiązań chemicznych INNOVA 2013, Nagroda Stowarzyszenia Wynalazców z Tajwanu oraz Złoto z wyróżnieniem zostały przyznane za Opracowany i zweryfikowany w skali ćwierć technicznej proces Recyklingu hydrometalurgicznego zużytych ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznychprzez zespół naukowców z Instytutu Chemii Przemysłowej oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Instytut Włókiennictwa otrzymał złoty medal z wyróżnieniem oraz nagrodę Ministerstwa Edukacji z Rumunii za proekologiczny Bezściekowy i niskotemperaturowy sposób bielenia z jednoczesną dezynfekcją wyrobów celulozowych,przeznaczony do zastosowań medycznych oraz higienicznych. Stowarzyszenie Wynalazców z Tajwanu przyznało nagrodę kolejnemu laureatowi złota z wyróżnieniem, Przemysłowemu Instytutowi Motoryzacji  zaKatalityczną konwersję surowca drzewnego do furfuralu i jego waloryzacja do cennych produktów biorafineryjnych. Twórcami rozwiązania są Artur Malinowski, Krzysztof Bajdor oraz Krzysztof Biernat. Dodatkowo Przemysłowy Instytut Motoryzacji otrzymał jeszcze dwie nagrody specjalne: nagroda specjalna delegacji Rosyjskiej Inkubator of Inventions oraz Nagrodę Sabine Laruelle, Minister of Middle Classes, SME, Self-employed and Agriculture.

Złotym medalem z wyróżnieniem jury wyróżniło ponadto: Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” za Przenośne laboratorium do ujawniania śladów daktyloskopijnych; Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach; Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za Sposób oczyszczania płynów z odsiarczania spalin od związków fluoru oraz urządzenie do realizacji tego sposobu; Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego za Ekologiczny sposób wzbogacania energetycznych surowców mineralnych i gospodarczego wykorzystania uzyskiwanych produktów odpadowych; Wydział Nauk Medycznych oraz Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za Urządzenie pomiarowe do wyznaczania momentu siły reakcji oraz monitorowania wyników leczenia zespołu opadającej stopy; Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, TRICOMED S.A., Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” za TROMBOGUARD®-opatrunek pierwszej pomocy oraz Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy AparaturyBadawczej i Dydaktycznej COBRABiD za Sposób poubojowego schładzania półtusz zwierząt rzeźnych.

Jury przyznało Polakom cztery złote medale w kategorii Młody Wynalazca, m.in. za "Latarkę dla niewidomych", która za pomocą odpowiednich sygnałów dźwiękowych informuje użytkownika, po której stronie i w jakiej odległości znajduje się przeszkoda. Rozwiązanie opracowano w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu Zdroju. 

Drugą nagrodą wyróżniono uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku za "Rękawice wspomagająca komunikację" dla osób niemych, która umożliwia syntezę mowy ludzkiej na podstawie zdań wprowadzonych przez użytkownika wykonującego odpowiednie ruchy ręką.

Nagrodzony został również "Wanted Clock - lokalizator zaginionych osób"- zegarek dla chorych na chorobę Alzheimera lub osób cierpiących na zaburzenia pamięci. Gdy chora osoba się zgubi, opiekun dzwoni na numer przypisany zegarkowi i po 30 sekundach otrzymuje na komórkę wiadomość zwrotną z linkiem zawierającym dokładną lokalizację. Zegarek  opracowali uczniowie w Technikum Elektronicznym w Połańcu. 

Czwarty złoty medal dla młodych wynalazców jury przyznało za "Wspomagacz uścisku opracowany w Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie. Urządzenie ma na celu zwiększenie pewności chwytu ludzkiej dłoni i siły jej uścisku. Jego zadaniem jest również ochrona przed urazami mechanicznymi, czy poparzeniami.Odbiorcami rozwiązania mogą być ośrodki przemysłowe, służby porządkowe i ratownicze oraz osoby po wszelkiego rodzaju urazach.

Od 1994 roku udział w targach polskich wynalazków jednostek sfery nauki jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  uczestnictwa polskich przedsiębiorstw i promocja polskich wynalazków prezentowanych na targach odbywa się we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Belgii. Organizację udziału firm polskich zapewniła Eurobusiness-Haller z Katowic, oficjalny przedstawiciel Targów INNOVA na Polskę.

Autor:Informacja prasowa , Współpraca: Barbara Haller


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości