Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/03/09 11:17:33
IX Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Innowacyjność i kreatywność w gospodarce": Warszawa, 31 marca - 1 kwietnia 2016

IX  Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Innowacyjność i kreatywność w gospodarce": Warszawa, 31 marca - 1 kwietnia 2016.

Innowacje społeczne we wzornictwie przemysłowym

Tematyka paneli dyskusyjnych oraz wystąpień indywidualnych podczas tegorocznej edycji konferencji "Innowacje społeczne we wzornictwie przemysłowym" obejmować będzie zagadnienia związane z tworzeniem i wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań projektowych dla podnoszenia jakości życia oraz rozwiązywania problemów związanych z codziennym życiem osób cierpiących na dysfunkcje zdrowotne i różnorodne ograniczenia wynikające z wieku lub schorzeń powodujących trudności w pokonywaniu barier polegających m.in. na niedostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb tej części społeczeństwa.

Wydarzenie organizowane jest przez Urząd Patentowy RP wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Muzeum Techniki i Przemysłu, Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, Kancelarią Patentową PATPOL, Kancelarią Rzeczników Patentowych POLSERVICE, firmą RAFAKO oraz Zamkiem Cieszyn. Konferencja została objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Odczuwalne podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych w sferze funkcjonowania społecznego wymaga zacieśniania współpracy pomiędzy środowiskami projektantów oraz przedsiębiorców, wdrażania innowacyjnego wzornictwa przemysłowego np. przez firmy produkujące sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, producentów mebli, środków komunikacji, projektantów wnętrz i architektów, a także ochrony własności intelektualnej, która odgrywa kluczową rolę w rozwoju przedsiębiorstw działających na konkurencyjnych rynkach krajowych i zagranicznych.

Podczas konferencji przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowisk związanych z sektorem kreatywnym będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, zdiagnozowania przyczyn, które utrudniają ich efektywną współpracę, a także omówienia niezbędnych działań finansowych, prawnych oraz edukacyjnych, które przyczyniłyby się do większego wykorzystania wzornictwa przemysłowego w sferze innowacji społecznych. Przedstawione zostaną także możliwości uzyskiwania przez przedsiębiorców wsparcia innowacyjnej działalności związanej z wzornictwem przemysłowym służącym rozwiązywaniu potrzeb związanych m.in. z występującymi obecnie procesami i trendami  demograficznymi.

Wśród głównych zagadnień poruszanych na konferencji znajdą się:

  • Projektowanie uniwersalne jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku
  • Wzornictwo jako sposób na nowe rynki i rozwój
  • Wzornictwo a innowacyjna przestrzeń publiczna
  • Wsparcie projektów związanych z wzornictwem i ochroną własności przemysłowej
  • Projektowanie uniwersalne: misja społeczna czy pomysł na biznes?
  • Projektowanie innowacji społecznych a źródła finansowania.
  • Ochrona prawna wzornictwa przemysłowego 

W panelach dyskusyjnych oraz warsztatach wezmą udział eksperci związani z sektorem wzornictwa z kraju i zagranicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, szkolnictwa wyższego, organizacji biznesowych oraz sektora kreatywnego.

Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa innowacyjnych projektów wzorniczych oraz usług podnoszących jakość życia w wymiarze społecznym, w tym wielu prototypów i koncepcji charakteryzujących się wysokim potencjałem wdrożeniowym.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Elektroniczna osób zainteresowanych uczestnictwem odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Patentowego RP:  www.uprp.pl.

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości