Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/12/04 12:08:29
Polskie innowacje

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, jak i ich wdrażanie, jest ogromnym wyzwaniem dla polskich naukowców i przedsiębiorców. Realizacja tych działań nierzadko obarczona jest ryzykiem, niemniej praktyka dowodzi, że wiele tego typu przedsięwzięć kończy się sukcesem naukowym i rynkowym.

Pod tą tezą podpisują się m.in. laureaci Konkursu Polski Produkt Przyszłości, który od szeregu lat organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Z myślą o nich Agencja przygotowała cykl artykułów pn. Polskie innowacje, w których czytelnik znajdzie informacje nt. dokonań polskich naukowców i przedsiębiorców w zakresie nowych technik i technologii. Artykuły będą ukazywały się na Portalu Innowacji, w odstępach trzytygodniowych. Dzisiaj zapraszamy Państwa do lektury materiału poświęconego laserom kwantowym, za które Instytut Technologii Elektronowej otrzymał nagrodę w XV edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

KWANTOWE LASERY KASKADOWE

Instytut Technologii Elektronowej (ITE) opracował konstrukcję i technologię wytwarzania kwantowych laserów kaskadowych (QCL), których moc przewyższa trzykrotnie dotychczasowe urządzenia.

Specyfika laserów QCL powoduje, że względnie łatwo zaprojektować strukturę półprzewodnikową emitującą fale elektromagnetyczne określonej długości.

Laser kaskadowy zmontowany na standardowej chłodnicy miedzianej (źródło: ITE)

Lasery kaskadowe skonstruowane w ITE mogą działać w średniej podczerwieni (fale długości od 9 do 10 mikronów). "Średnia podczerwień jest bardzo atrakcyjnym obszarem fal elektromagnetycznych. Wynika to z faktu, że wiele związków chemicznych pochłania promieniowanie właśnie z tego zakresu" - mówi prof. Maciej Bugajski, jeden z twórców rozwiązania.

 

Zdjęcie z wysokorozdzielczego, transmisyjnego mikroskopu elektronowego TEM fragmentu obszaru aktywnego lasera. Grubości, ułożonych naprzemiennie, poszczególnych warstw GaAs i AlGaAs zmieniają się od 1nm do 5 nm. Łączna liczba warstw w obszarze aktywnym lasera może sięgać 1000 (źródło: ITE)

Lasery ITE umożliwiają budowę przenośnych detektorów wykrywających śladowe ilości substancji chemicznych, np. metanu w kopalniach czy niebezpiecznych gazów w przemyśle chemicznym. Obiecująco przedstawiają się również ich zastosowania medyczne. Jak twierdzi prof. M. Bugajski, „lasery QCL pomagają wykrywać nawet śladowe obecności markerów chorobowych w powietrzu wydychanym przez pacjenta. Ponieważ promieniowanie podczerwone przenika przez ludzkie ciało, umożliwiają też jego bezpieczne prześwietlenie z rozdzielczością lepszą od uzyskiwanej w ultrasonografii, a ich promieniowanie nie ma tak niszczącego wpływu na tkanki jak promienie rentgenowskie”.

Technologia wykonywania struktur jest opracowana i wdrożona w ITE w skali laboratoryjnej. Istnieje pełna techniczna wszystkich procesów technologicznych. Instytut dysponuje kompletną linią technologiczną znajdująca się w Centrum Nanofotoniki ITE, w pomieszczeniach o pełnej infrastrukturze technologicznej. Instytut dysponuje laboratorium umożliwiającym profesjonalny montaż laserów oraz laboratorium pomiarowym do badań ich parametrów. W przypadku wzrostu zapotrzebowania Instytut przewiduje uruchomienie produkcji laserów kaskadowych w przedsiębiorstwie typu „spin-off”.

Opracowanew ITE lasery kaskadowe są w pełni porównywalne z przyrządami wytwarzanymi w wiodących laboratoriach światowych, a ich cena (około 30 tys. zł za laser z zasilaczem) jest prawie dwukrotnie niższa od ceny analogicznych laserów oferowanych na rynku światowym. Profesor M. Bugajski podkreśla również, że „ze względu na ogromną różnorodność konstrukcji i długości fali emitowanego promieniowania lasery kaskadowe nie będą nigdy produktem wytwarzanym masowo, co stwarza możliwość konkurowania na rynku zastosowań ukierunkowanych na konkretnego klienta”.

(źródło: ITE)

Prof. dr hab. Maciej Bugajski– absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu

Warszawskiego, profesor nauk technicznych w dziedzinie elektroniki. Kierownik

Zakładu Fotoniki w Instytucie Technologii Elektronowej http://www.ite.waw.pl/pl/Z01.php?klawisz=O+nasKoordynator Centrum Nanofotoniki http://www.ite.waw.pl/cnf/index.php?id=news, które zrzesza zespoły technologiczne działające w ITE.

Autor:Wojciech Sadowiec 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości