Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/10/05 15:12:33
„Regionalny system transferu wiedzy i technologii – szanse, perspektywy,

Seminarium

„Regionalny system transferu wiedzy i technologii – - szanse, perspektywy,

 

Czas i miejsce: 12 października, Hotel Mercure, Pl. Dominikański 1, 50-159 Wrocław

 

Organizator: Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii

 

 

Program Seminarium:

09:30 – 10:00 – uczestników

10:00 – 10:20 - Przywitanie uczestników Seminarium - transferu wiedzy i technologii DOTWiT – idea i zastosowanie.

Tomasz Niciak – Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii

10:20 – 10:40 - Komercjalizacja wyników badań z uczelni do biznesu

prof. dr hab. Krzysztof Nawotka – Przewodniczący Rady Programowej Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii.

10:40 – 11:00 -Założenia funkcjonowania procesu komercjalizacji wiedzy w świetle Dolnośląskiej Strategii Innowacji

dr Leszek Kwieciński – Pełnomocnik JM Rektora Uniwersytet Wrocławski ds. Innowacyjności i Przedsiębiorczości Akademickiej.

11:00 – 11:20 - Sieciowa współpraca organizacji realizujących RIS w procesie transferu wiedzy i technologii – narzędzia, metody działania.

 Marek Dondelewski – Bałtyckie .

11:20 – 11:40 – Kierunki doskonalenia systemów komercjalizacji wiedzy i transferu technologii w polskich regionach.

dr Krzysztof B. Matusiak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

11:40 – 12:00 - Rola networkingu we współpracy sieciowej. otwartej kooperacji DRPiN w procesie wsparcia transferu technologii w regionie.

Cezary Rutka – Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki, Loża Dolnośląska Business Centre Club.

12:0012.30- Networking i poczęstunek.  Zakończenie Seminarium.

prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

Profesor nauk humanistycznych, historyk, a w latach 2005 – 2008 pełnił funkcję Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego. Sygnatariusz Umowy powołania do życia Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Członek rad nadzorczych. Przewodniczący Rady Nadzorczej Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. Przewodniczący Rady Programowej Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii.

 

Tomasz Niciak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalizował się w europeistyce, tematyce funduszy europejskich oraz zarządzaniu projektami. Od 2008r. dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii.  Specjalista w zakresie zarządzania projektami, zarządzania innowacjami, wyceny i oceny technologii, audytu technologicznego. Członek Zespołu ds. Przedsiębiorczości Akademickiej w ramach Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki przy Business Centre Club. Koordynator Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu w regionie dolnośląskim.

 

dr Leszek Kwieciński

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od pięciu lat Pełnomocnik JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej. Współtwórca Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kilku inicjatyw i projektów związanych z działalnością Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. . Ekspert instytucji zagranicznych w zakresie przedsiębiorczości akademickiej i regionalnej polityki innowacyjnej (NCGE Wielka Brytania, 3 EP Fellowship Komisja Europejska, Panteon Nauk Ukraina). Realizator kilkunastu projektów z w/w problematyki na zlecenie władz centralnych (MNiSW, MG, PARP) i regionalnych (UMWD, UM Wrocław). ponad 60 publikacji naukowych. Współuczestniczył w redagowaniu Dolnośląskiej Strategii Innowacji w latach 2004 oraz 2011.

 

Marek Dondelewski

Specjalista w zakresie zarządzania projektami strategicznymi oraz innowacyjnymi. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Warszawskiej ( Wydział Inżynierii Środowiska) oraz The Nottingham Trent University i Wielkopolskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Dyplom MBA Public Administration Management. Od 2004 roku właściciel firmy doradztwa inwestycyjnego Eurofundusz, zajmującej się pozyskiwaniem środków finansowych na innowacje i zarządzaniem projektami rozwojowymi, współwłaściciel Europejskiego Holdingu Doradczego Sp. z o.o. w Warszawie EHD sp. z o.o. którego jest Dyrektorem Zarządzającym. Jest ekspertem ds. innowacji Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w Gdańsku i koordynatorem projektu UE „BalticSupply”. koncepcji Regionalnego Funduszu Innowacji w ramach projektu UE RAPIDE (Regional Plans for Innovation Development -INTERREG IVC., Funduszu Klastrowego oraz Strategii Inwestycyjnej Aktywne Pomorze dla inicjatywy UE JEREMIE.  Ekspert w zakresie regionalnego systemu finansowania innowacji, programów innowacyjnego rozwoju i budowy instrumentów kapitałowych, wspierających do gospodarki. Od 2009 roku członek Rady Nadzorczej Bałtyckiego S.A. w Gdańsku (BCTT S.A.), a od lipca 2011r jej Przewodniczący. Jest partnerem Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

 

dr Krzysztof B. Matusiak

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Jest pracownikiem naukowo-badawczym i wykładowcą w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień przedsiębiorczości i samozatrudnienia, małych firm, innowacji i transferu technologii, funkcjonowania rynków pracy oraz instytucjonalnych form wspomagania rozwoju regionalnego. W działaniach aplikacyjnych posiada 20 lat doświadczeń w kierowaniu i realizacji projektów badawczych oraz aplikacyjnych w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Szeroko współpracuje z wieloma instytucjami europejskimi, rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi. lub współ ponad 200 publikacji i ekspertyz.

 

 

Cezary Rutka

Trener, mediator, Prezes Fundacji Magnus, która zajmuje się promocją przedsiębiorczości, mediacjami i integracją III sektora. Magister administracji, absolwent podyplomowych studiów na kierunkach: Zarządzanie w warunkach umiędzynarodowienia gospodarki, Psychologia zarządzania oraz Mediator w standardzie Magnus (Master of Business Mediation). Współtwórca kilkudziesięciu studiów wykonalności do programów unijnych w firmie Alnair oraz kilkunastu opracowań strategii rozwoju lokalnego, strategii rynku pracy, a także ponad stu projektów w programie SPO WKP w tym projekty Badawczo-Naukowe oraz Biznes Plany finansowane z programu PHARE. Współtworzył grę biznesową „Start Cash Flow" przeznaczoną dla młodej przedsiębiorczości. Aktywnie działa w Zespole Doradców Kanclerza Dolnośląskiej Loży BCC i Zespole Koordynującym działania Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

:Zespół Redakcyjny  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości