Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/09/21 13:06:52
XXXI Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie

W dniach 17-21 września 2012 roku w Cedzynie odbywa się XXXI doroczne Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych zorganizowane przez Urząd Patentowy RP przy współpracy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Europejskiego Urzędu Patentowego, Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Politechniki Świętokrzyskiej oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach. Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu systemowego POIG.05.02.00-00-004/10 "Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka".

Podczas obrad Seminarium wybitni specjaliści z dziedziny prawa ochrony własności przemysłowej prezentują najnowsze zagadnienia wynikające z dynamicznego rozwoju teorii i praktyki prawnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia ochrony własności intelektualnej dla efektywnego procesu transferu technologii z nauki do biznesu. Prezentowane są również liczne zagadnienia związane z różnorodnymi aspektami ochrony własności intelektualnej w Polsce i na świecie.  

W trakcie pierwszego dnia obrad wystąpienia inauguracyjne wygłosili dr Alicja Adamczak, RP, prof. Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej oraz Ryszard Frelek, reprezentujący Światową Organizację Własności Intelektualnej. W inauguracji uczestniczyli prof. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. Zbigniew Marciniak, pełniący do niedawna funkcję podsekretarza stanu w tym resorcie. Tematami prezentacji przedstawionych podczas obrad były m.in. zmiany w systemie szkolnictwa wyższego i nauki dotyczące ochrony własności intelektualnej, oraz zarządzanie własnością intelektualną w szkołach wyższych, problematyka własności intelektualnej w uniwersytetach i innych placówkach naukowych, znaczenie i rola uniwersytetów w transferze technologii z nauki do biznesu, zagadnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej rzeczników patentowych oraz znaczenie umów licencyjnych w procesie transferu technologii.  Drugi dzień obrad poświęcono m.in.  zagadnieniom uczelnianych spółek celowych, naruszeniom praw własności przemysłowej  jako czynom nieuczciwej konkurencji, kumulatywnej ochronie w prawie własności intelektualnej, ograniczeniom w uzyskiwaniu i wykonywaniu praw własności przemysłowej oraz znaczeniu praw własności intelektualnej dla prawa ochrony konkurencji. Podczas kolejnych dni obrad uczestnicy Seminarium zapoznali się m.in. z najnowszą problematyką dotyczącą ochrony znaków towarowych, zagadnieniami związanymi z postępowaniem w sprawach naruszeń praw własności przemysłowej, kształtowaniu systemu praw własności intelektualnej w zgodzie z interesem społecznym, projektami nowych regulacji międzynarodowych w sprawach własności intelektualnej, zagadnieniami związanymi z unieważnianiem patentów, zasadami jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego, orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz problematyką oceny przesłanek nieoczywistości wynalazku.                                

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości