Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/04/18 08:31:26
Misja gospodarcza do Brazylii dla klastrów biotechnologicznych!

Komisja Europejska (DG Enterprise and Industry) organizuje kolejną misję gospodarczą (matchmaking event) dla przedstawicieli organizacji klastrowych (koordynatorów) oraz MSP działających w klastrach. Tym razem będzie to wyjazd do Rio de Janeiro w dniach 9-11 września 2013.

Oferta jest skierowana do klastrów specjalizujących się w biotechnologii w zakresie zdrowia ludzkiego i medycyny spersonalizowanej (biotechnology dedicated to human health and personalised medicine).

Celem misji, która stanowi element polityki internacjonalizacji firm poprzez klastry, jest zacieśnienie współpracy pomiędzy firmami europejskimi i brazylijskimi. Dla europejskich MSP będzie to szansa na nawiązanie partnerstw technologicznych i biznesowych oraz wejście na rynek brazylijski, co przyczyni się do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności tych podmiotów w skali globalnej.

Do ubiegania się o udział w wyjazdach uprawnione są zarejestrowane na European Collaboration Platform organizacje klastrowe z krajów biorących udział w Programie Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP), które spełniają definicję podaną w dziale 5.8 “Community Framework for for Research and Development and Innovation”.

Uczestnicy wyjazdu zostaną wybrani na podstawie zgłoszeń przesłanych w odpowiedzi na opublikowane zapytanie (Call for Expression of Interests). W zgłoszeniu trzeba m.in. określić swoje oczekiwania odnośnie współpracy z partnerami brazylijskimi.

W sumie do wyjazdu może zostać zakwalifikowanych maksymalnie 7 klastrów z UE. Z każdego klastra w wyjeździe mogą uczestniczyć dwie osoby: przedstawiciel organizacji zarządzającej klastrem oraz osoba reprezentująca, wybrane przez koordynatora, MSP działające w tym klastrze.

Wyjazd jest organizowany w ścisłej współpracy z brazylijskim Ministerstwem Rozwoju, Przemysłu i Handlu Zagranicznego. Misja odbędzie się w trakcie BioPartnering Latin America – największej tego typu imprezy dla sektorów biotech i life sciences w Ameryce Łacińskiej. Program wyjazdu obejmuje spotkania C2C ( to ) i B2B (business to business) oraz udział w BioPartnering Latin America.

KE pokrywa do 75% kosztów podróży oraz koszt dwóch noclegów dla przedstawiciela koordynatora klastra i przedstawiciela MSP, przy czym maksymalna kwota wynosi 1.500 euro na osobę.

nadsyłania zgłoszeń drogą elektroniczną mija dnia 03 maja 2013.

Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dla klastrów i MSP są dostępne na stronie:http://www.clustercollaboration.eu/web/match-making-mission-brazil-2013/home

Autor:Dorota Frączek 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości