Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2018/03/06 15:13:35
X edycja Konkursu Innowator Śląska

Już po raz dziesiąty Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w ramach projektu „” ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie Innowator Śląska! Ideą Konkursu jest poprawa wizerunku regionu poprzez pokazanie dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.  To  inicjatywa promująca innowacje wprowadzane przez podmioty z województwa śląskiego. Konkurs wypełnia misję wspierania, rozwoju i promocji najbardziej wartościowych firm.

Dla kogo?

Konkurs jest skierowany do śląskich przedsiębiorców i instytucji:

  • oferujących innowacyjne produkty, usługi czy nowoczesne rozwiązania technologiczne;
  • wykażą się udokumentowaniem wprowadzenia na rynek zgłoszonego rozwiązania w okresie ostatnich trzech lat bądź gotową do demonstracji (instytucje sektora badawczo-rozwojowego);
  • nie zgłosiły danego rozwiązania we wcześniejszych edycjach konkursu.

Przedmiotem zgłoszonego rozwiązania mogą być innowacje inkrementalne lub innowacje o charakterze radykalnym.

O tytuł Innowatora Śląska można ubiegać się w czterech kategoriach:

  • mikro przedsiębiorca;
  • mały przedsiębiorca;
  • średni przedsiębiorca;
  • instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

Jak to działa ?

Komisja Konkursowa wyłoni czterech Laureatów do tytułu „Innowator Śląska 2017”, po jednym z każdej kategorii oraz może przyznać Wyróżnienia. Wyniki finału konkursu zostaną przedstawione opinii publicznej na specjalnie zorganizowanej uroczystej Gali Rozdania Nagród z udziałem mediów, przedstawicieli biznesu, samorządu, organizacji gospodarczych oraz uczestników konkursu i innych zaproszonych gości we wrześniu 2018r. Podczas Gali zostaną zaprezentowani wszyscy Laureaci i Wyróżnieni w Konkursie oraz zostaną wręczone liczne nagrody.

Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:

  • pakiet nagród rzeczowych i pieniężnych, w tym nagrody specjalne;
  • pakiet promocyjny o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym;
  • oraz dodatkowe nagrody ufundowane przez Partnerów Konkursu.

i uczestnictwa

Za udział w konkursie nie pobierane są żadne opłaty – inicjatywa realizowana jest w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME), budżetu Państwa oraz środków własnych GAPR i zaangażowanych partnerów. Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, Regulamin oraz Deklaracja Uczestnictwa dostępne są na stronie: www.gapr.pl w zakładce INNOWATOR ŚLĄSKA 2017.

Podpisane Deklaracje Uczestnictwa  z dopiskiem Konkurs „Innowator Śląska 2017”– można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

44-100 Gliwice,

ul. Wincentego Pola 16

(sekretariat czynny do godz. 15.00) oraz dodatkowo wysłać w wersji edytowalnej (dokument tekstowy doc/docx), na adres: een@gapr.pl. składania wniosków upływa 30.03.2018 r. Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. W przypadku dokumentacji nadesłanej pocztą za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.

Kontakt:

Biuro Konkursu oraz Biuro Projektu :

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 16

44-100 Gliwice,

(pokój 204, piętro 2)

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00

email: een@gapr.pl

telefon: +48 32 339 31 53, +48 32 339 31 63

Nie zwlekaj i jak najszybciej powalcz o nagrodę i prestiż. Złóż aplikację konkursową, możesz naprawdę wiele zyskać! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w Konkursie!

Konkurs Innowator Śląska 2017 objęty jest honorowym patronatem Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Autor: 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości