Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/10/24 14:30:50
Mobajl.org

Z Jarosławem Szczotką, animatorem klastra Mobajl.org, rozmawiamy o branży usług telekomunikacyjnych w Polsce, kooperacji z zagranicą oraz realizowanych projektach.

- Siedziba klastra znajduje się na Śląsku, w Bielsku-Białej. Czy ze względu na lokalizację w pobliżu granicy z Czechami i Słowacją podejmują Państwo współpracę  z krajami sąsiednimi?

Oczywiście, jest to wręcz naturalne, biorąc pod uwagę miejsce naszej działalności. Współpracujemy między innymi z czeskim Narodowym Zrzeszeniem Klastrów (NCA – Národní Klastrová Asociace), które skupia organizacje i osoby działające na rzecz podnoszenia konkurencyjności, skuteczniejszej koordynacji oraz zrównoważonego rozwoju inicjatyw klastrowych i polityki rozwoju klastrów w Republice Czeskiej. Dzięki kooperacji z tą organizacją nawiązaliśmy kontakty z klastrem wiedzy działającym na Uniwersytecie Tomasza Baty w Zlinie oraz z klastrem IT z Ostrawy, który dąży do zbudowania w regionie Morawsko-Śląskim informatycznych i wspiera rozwój przedsiębiorstw działających na rynku rozwiązań i usług mobilnych. Staramy się zacieśnić współpracę z sąsiadami nie tylko z powodu bliskości granicy. Są to także nasi najbliżsi geograficznie partnerzy biznesowi. A ponadto dzięki współpracy z Narodowym Zrzeszeniem Klastrów w Czechach mamy możliwość współpracy z niemalże każdym czeskim klastrem. 

- Jakie dokładnie działania Mobajl.org podejmuje w ramach aktywności międzynarodowej?
Uczestniczyliśmy w kilku wydarzeniach targowych, co pozwoliło nam na nawiązanie wielu interesujących kontaktów zagranicznych, między innymi w Republice Czeskiej, w Austrii oraz we Francji. Pod wspólną marką klastra braliśmy także udział w Mobile World Congress w Barcelonie. To największe na świecie wydarzenie branży telekomunikacyjnej. Można tam nie tylko zdobyć informacje na temat nowych technologii, ale przede wszystkim poznać przyszłe trendy w branży. Wydarzenie jest połączeniem wystawy dla branży telefonii komórkowej z konferencją dotyczącą technologii przyszłości, o których rozmawiają przedstawiciele najbardziej innowacyjnych firm, reprezentujący operatorów sieci komórkowych, producentów urządzeń, dostawców technologii i treści. Rynek usług i produktów mobilnych rozwija się w błyskawicznym tempie. Branża mobilna to bez wątpienia branża niekończących się innowacji i nowych zastosowań technologii mobilnych. Mobilne technologie zmieniają krajobraz życia społecznego i środowiska pracy, a urządzenia mobilne mają ogromny wpływ na ich użytkowników. Braliśmy także udział w międzynarodowych targach MIDEM w Cannes, które dotyczą branży muzycznej oraz kontentu muzycznego na urządzenia mobilne.

- Co dają członkom klastra takie zagraniczne wyjazdy?

Udział w wydarzeniu takim jak Mobile World Congress to dla członków klastra doskonała okazja do networkingu na światowym poziomie oraz poznania branżowych innowatorów, zaprojektowanych i wdrożonych przezeń rozwiązań. Dla klastra Mobajl.org udział we wszelkich wydarzeniach jest niezmiernie ważny, również tych krajowych, organizowanych na przykład przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski w Katowicach, czy instytucje branżowe. Dla klastra to okazja, by zaistnieć, pokazać, co robimy, jakie projekty realizujemy. Poza udziałem w targach zagranicznych, misjach gospodarczych, konsultacjach, pokazach, spotkaniach branżowych promocją są dla nas także indywidualne spotkania z kontrahentami. Bez networkingu nie moglibyśmy tak intensywnie skoncentrować naszej branży w regionie. Kooperujemy także z austriackim stowarzyszeniem branży telekomunikacyjnej, choć w nieco mniejszym zakresie niż z czeskimi partnerami.

- Czy tego rodzaju współpraca przekłada się na i innowacji? Wdrażają Państwo dzięki niej jakieś konkretne rozwiązania?

Networking, spotkania branżowe i międzyklastrowe wpływają pobudzająco na zdolność członków Mobajl.org do tworzenia innowacji. Dają szansę na konfrontację własnych pomysłów z doświadczeniami innych i zbadanie możliwości ich wprowadzenia na rynek. Dzięki temu  mogliśmy stworzyć oprogramowanie „voice2text" dla języka polskiego. Jest to , która dokonuje transkrypcji ludzkiego głosu (poprzez rozpoznanie mowy przetwarza ją na tekst pisany). To rozwiązanie ma szerokie zastosowanie w praktyce, także w codziennym życiu – można je na przykład wykorzystać, żeby podyktować treść maila czy smsa podczas jazdy samochodem. Dzisiaj nie jest to już nowość – podobne rozwiązania wdraża kilka podmiotów w kraju. Mobajl.org wspiera także projekty zrzeszonych w inicjatywie przedsiębiorstw informatycznych specjalizujących się w tworzeniu produktów i usług mobilnych. Jednym z takich projektów jest SpeedPhone. Jest to , która automatyzuje realizację kampanii telemarketingowych w postaci komunikatów tekstowych SMS czy komunikatów głosowych oraz obsługę teleankiet. Narzędzie może zostać wykorzystane w pracy agencji reklamowych czy interaktywnych do promocji towarów i usług, ale także w procesie obsługi klienta w związku z takimi czynnościami, jak regulowanie wierzytelności, obsługa posprzedażna i utrzymanie klienta oraz przy trackowaniu statusów procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie. Może  być także zastosowane do ankietowania klientów. Jest to oprogramowanie, które może być wykorzystane zarówno w wersji webowej, jak i stacjonarnej, w formie niezależnej aplikacji lub zintegrowane z systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie relacjami z klientami (CRM) czy też z dowolnymi modułami oprogramowania klasy ERP służącego do planowania zasobów firmy.

Innym unikalnym projektem, który realizuje członek klastra jest Artmine. To portal społecznościowy kojarzący przedsiębiorców z twórcami grafiki artystycznej oraz reklamowej, którzy mają możliwość zaprezentować swoje prace przyszłym zleceniodawcom. Unikalnym rozwiązaniem w postaci aplikacji webowej jest także SimplyKPI. Jest to narzędzie służące do monitorowania Kluczowych Wskaźników Wykonania, które stosuje się do oceny działalności przedsiębiorstwa i podejmowania na tej podstawie strategicznych decyzji. SimplyKPI może na przykład zostać wykorzystane do oceny efektywności pracy handlowców. umożliwia również przeprowadzenie benchmarkingu z bazą wskaźników KPI. Nie mogę nie wspomnieć o projekcie Projektino.com utworzonym przez Dracula Ventures Technology Fund, który jest rozwiązaniem opartym na cloud computing, a służy do zarządzania pracą zespołową i projektami dla osób pracujących w rozproszonych geograficznie zespołach. Oprogramowanie jest też dostępne wersji mobilnej na urządzenia z systemem operacyjnym iOS Apple (iPhone) oraz Android Google.

- A czy Mobajl.org realizuje projekty wraz z ośrodkami naukowymi?

Tak, wraz z klastrem informatycznym Wzgórza Nowych Technologii – NT Hills z Bielska-Białej stworzyliśmy portal społecznościowy IT-Podbeskidzie, którego celem jest ułatwienie kontaktów pomiędzy naukowcami oraz przedsiębiorcami z branży IT działającymi na Podbeskidziu oraz studentami z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, która jest też członkiem klastra Mobajl.org. Istotne jest dla nas, zarówno jako klastra, jak i jego poszczególnych członków, wypracowanie takiego modelu kooperacji, który przełoży się na rzeczywistą współpracę oraz stworzenie programu nauczania odpowiadającego na potrzeby lokalnego rynku pracy, zwłaszcza w branży telekomunikacyjnej. W ramach współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną planujemy stworzyć laboratorium aplikacji mobilnych, które umożliwiałoby kształcenie w zakresie produkcji oprogramowania na telefony komórkowe i stanowiło miejsce pracy dla developerów oprogramowania mobilnego. Dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy zawodowej w branży usług telekomunikacyjnych, oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej konieczne jest też zdobycie praktycznych umiejętności w programowaniu rozwiązań, na które aktualnie jest zapotrzebowanie na rynku. Pamiętajmy, że jest to niezwykle dynamiczna branża, a rozwiązania informatyczne, technologie telekomunikacyjne zmieniają się szybciej niż program nauczania na uczelniach wyższych.

- Czy starał się o pozyskanie finansowania unijnego na realizowane projekty?

Próbowaliśmy pozyskać fundusze unijne na projekt związany z utworzeniem laboratorium aplikacji mobilnych oraz organizację konferencji dotyczącej rynku usług mobilnych. Nie udało się, ale brak finansowania unijnego nie spowodował braku aktywności klastra. Wręcz przeciwnie, dodatkowo nas to zaktywizowało.

- Co jest aktualnie najpilniejszą potrzebą klastra Mobajl.org?

W pierwszym okresie funkcjonowania klastra otrzymaliśmy duże wsparcie doradcze poprzez zaproszenie do udziału w wydarzeniach związanych z promocją inicjatyw klastrowych, transferem wiedzy w zakresie klasteringu, poznawaliśmy inne klastry i ich doświadczenia. To było niezwykle cenne w początkach naszego działania. Obecnie oczekiwalibyśmy nie tyle pomocy w promocji idei, jaką jest klastering, a konkretnego wsparcia, głównie merytorycznego, ale również finansowego, które wzmocniłoby dalszy rozwój klastra i pozwoliło na utrzymanie dotychczas wypracowanych efektów. byłoby je stracić, zwłaszcza wobec faktu, że rynek mobilnych usług programistycznych, który obejmuje tworzenie aplikacji, zarządzanie usługami teleinformatycznymi oraz ich dystrybucję stale wzrasta. Pamiętajmy, że usługi mobilne są szeroko wykorzystane jako kanał komunikacji, jako medium reklamowe, pozwalają na zarządzanie relacjami z klientami oraz służą jako źródło rozrywki multimedialnej w postaci mobilnej telewizji, gier na komórkę itp. Tworzenie aplikacji na nowoczesne smatrfony z systemami operacyjnymi iOS Apple, Android Google, Windows Mobile oraz Windows Phone 7, stanowi o bogatej ofercie usług dodanych operatorów komórkowych, ale przede wszystkim daje szansę na prezentację swojej oferty.

- Na koniec zapytam jeszcze o początki – kiedy rozpoczął swoją działalność?

Inicjatywa klastrowa powstała w roku 2009 z inicjatywy firmy Wind Mobile S.A. świadczącej usługi w zakresie dostarczania rozwiązań dla mobilnej rozrywki, mobilnego marketingu i infrastruktury. Koordynatorem inicjatywy zostało Zrzeszenie Uczestników Rynku Mobilnego Mobajl.org. Aktualnie zrzesza około dwudziestu przedsiębiorstw i instytucji, które ściśle ze sobą kooperują.


Nota biograficzna:

Jarosław Szczotka studiował nauki polityczne i filozofię na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz zarządzanie na Wyższej Szkole Ekonomiczno-Handlowej w Bielsku-Białej. W okresie studiów współpracował z Service Civil International Österreich. Uczestniczył we wdrożeniach wielu projektów informatycznych i telekomunikacyjnych takich jak Speedphone, Artmine, SimplyKPI, Projektino. Od roku 2009 jako kierownik projektu odpowiedzialny za rozwój klastra telekomunikacyjnego Mobajl.org zlokalizowanego na terenie Podbeskidzia. Posiada bogate doświadczenie consultingowe zdobyte przy wielu projektach inwestycyjnych w zakresie pozyskiwania środków z UE.

Autor: Krzysztof Ptak

Informacja została przygotowana w ramach przedsięwzięcia PARP: „Polskie klastry i polityka klastrowa”.

„Przedsięwzięcie PARP jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3.”

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości