Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2018/04/04 09:04:09
IV edycja konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł”

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji serdecznie zaprasza na: IV edycje konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł” która odbędzie się w dniach która odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2018 r. w sali 213 w pawilonie A-0 Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

Udział w konferencji jest bezpłatny! Konferencja organizowana jest w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Streszczenia będą drukowane w materiałach konferencyjnych, a zgłoszone referaty będą rekomendowane do publikacji w czasopismach naukowych, np. Acta Innovations (8 pkt), Cuprum (4 pkt) i inne.

Zapraszamy młodych pracowników nauki, doktorantów, studentów oraz koła naukowe do zaprezentowania opracowywanych innowacyjnych rozwiązań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i marketingowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych wyrobów, procesów czy systemów zarządzania i sprzedaży. Rozwój i wdrażanie innowacji, jest obecnie przedmiotem szerokiej dyskusji zarówno na forum UE (utworzono Europejską Radę ds. Innowacji), jak i w Polsce (powołano Radę ds. Innowacyjności, której celem jest m.in. skoordynowanie instrumentów polityki proinnowacyjnej, wybrano krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje). W wielu dokumentach podkreśla się konieczność tworzenia gospodarki opartej na wiedzy poprzez zwiększanie potencjału naukowego, mobilności kadr naukowych oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji. Dlatego też celem konferencji jest promocja rozwiązań innowacyjnych, które w znacznym stopniu tworzone są przez młodych pracowników nauki i studentów.

Organizatorzy mają nadzieję, iż prezentacja innowacyjnych rozwiązań i ich promocja wśród partnerów IATI i przedstawicieli przemysłu pozwoli na szybsze wdrożenie niektórych z nich.

Obszary tematyczne:

  • Nowe technologie informatyczne (ICT)
  • Energetyka
  • Mechanika, mechatronika i nanotechnologie
  • Gospodarka surowcami mineralnymi
  • Ochrona środowiska
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym

Propozycje tytułów referatów wraz ze streszczeniem (minimum 500 wyrazów w układzie cel pracy, metoda, możliwości zastosowania) proszę zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na:
http://iati.pl/iv-edycji-bezplatnej-konferencji-pt-innowacyjne-pomysly-mlodychnaukowcow-nauka-startup-przemysl/

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 maja 2018 roku!

Kontakt:
Agnieszka Czaplicka-Kotas, Specjalista ds. innowacji
Tel.: +48 12 617 4852,
e-mail: agnieszka.czaplicka@iati.pl
Biuro IATI: AGH, paw. A-0 p. 122

Autor:Informacja prasowa 
powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości