Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/10/08 12:02:21
Współpraca IASP i EBI – nowe możliwości dla ośrodków innowacji!

Współpraca pomiędzy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Parków Naukowych i Obszarów Innowacji (IASP) i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) będzie się rozwijać, co stwarza nowe możliwości dla zrzeszonych w IASP instytucji.  Bank jest zainteresowany podjęciem działań, które mogłyby wspomóc funkcjonowanie i rozwój europejskich parków naukowo-technologicznych.  Przedstawiciel EBI pojawi się na październikowych warsztatach IASP w Vitoria-Gasteiz (Hiszpania) w celu podjęcia dialogu z przedstawicielami europejskich ośrodków innowacji na temat ich potrzeb.

Z inicjatywy Dyrektora IASP European Division, Josep’a Piqué’a, Dyrektor Generalny IASP – Luis Sanz – odwiedził w lipcu tego roku siedzibę główną Europejskiego Banku  Inwestycyjnego w Luksemburgu, gdzie spotkał się z przedstawicielami instytucji. Spotkanie to wpłynęło na znaczne zwiększenie zainteresowanie Banku działalnością parków naukowo-technologicznych i innych ośrodków innowacji. EBI planuje przeprowadzić analizę potrzeb związanych z działalnością parków naukowo-technologicznych, aby na jej podstawie ustalić, jakie nowe strategie i programy mogłyby wesprzeć funkcjonowanie tych instytucji. Pierwszym krokiem do podjęcia tych działań będzie udział przedstawiciela Banku w Warsztatach IASP (IASP European Division Workshop), które odbędą się w dniach 16-17 października br. w Parku Technologicznym Alava (Vitoria-Gasteiz, Hiszpania).

Przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego spotka się z reprezentantami europejskich ośrodków innowacji drugiego dnia warsztatów (17.10). Celem spotkania będzie zainicjowanie otwartego dialogu, podczas którego członkowie IASP będą mogli przekazać swoje opinie na temat problemów związanych z ich działalnością i proponowanych rozwiązań, które mogłyby ją usprawnić. Organizatorzy warsztatów przekonują, że wkład przedstawicieli parków naukowo-technologicznych w rozmowy z EBI może otworzyć przed nimi nowe możliwości rozwoju, zwłaszcza obecnie, kiedy Bank dostrzega coraz większą rolę europejskich ośrodków innowacji w zwiększaniu konkurencyjności krajowych gospodarek.

Udziałowcami Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównym zadaniem instytucji jest pozyskiwanie środków finansowych na rynkach kapitałowych i pożyczanie ich - przy naliczaniu niskich stóp procentowych - na realizację projektów zgodnych z celami UE. Pożyczki udzielane są zarówno w państwach UE, jak i w przyszłych państwach członkowskich i w krajach partnerskich. Oprocentowanie pożyczek zbliżone jest do kosztów pozyskania pieniędzy. Zgodnie z założeniami strategii Europa 2020, której celem strategicznym jest osiągnięcie inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego, EBI wspiera projekty ukierunkowane na rozwój wiedzy i innowacji, wspieranie zielonej gospodarki oraz zwiększanie spójności gospodarczej, społecznej i regionalnej. Klientami Banku są podmioty sektora publicznego i przedsiębiorstwa prywatne. Projekty o wartości powyżej 25 mln euro są finansowane z kredytów bezpośrednich, natomiast małe i średnie przedsięwzięcia oraz niewielkie projekty infrastrukturalne - z linii kredytowych przyznawanych wspólnie z bankami krajowymi i regionalnymi. Pożyczki wynoszą maksymalnie 50% środków potrzebnych na realizację konkretnych projektów. Instytucja współpracuje Komisją Europejską oraz z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi.

Tegoroczne warsztaty IASP European Division Workshop w Hiszpanii organizowane są pod hasłem „Zielone Wyzwania i Możliwości dla Parków Naukowo-Technologicznych” („Green Challenges and Opportunities for Science and Technology Parks”). Ich głównym tematem będzie zielona gospodarka, uwzględniająca ochronę środowiska i zrównoważony rozwój oraz wyzwania i możliwości, przed jakimi w tym kontekście stają parki naukowo-technologiczne. Przedstawiciele europejskich ośrodków innowacji wspólnie zastanawiać się będą nad sposobami wdrożenia założeń zielonej gospodarki do swojej działalności oraz zwiększania liczby firm i instytucji w powiązanych sektorach – szczególnie tych skupionych na ochronie środowiska (energia, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, ekologiczne technologie itp.). Rozważać będą także możliwości dostosowania własnej polityki oraz adaptacji infrastruktury parków do nowych wymagań dotyczących efektywności energetycznej. Program warsztatów przewiduje nie tylko wykłady dotyczące „zielonej” problematyki, m.in. roli parków naukowo-technologicznych w zakresie wspierania zielonego wzrostu, strategii zrównoważonego rozwoju dla ośrodków innowacji czy wpływu nauki na projektowanie ekologicznych rozwiązań technologicznych, ale także dyskusje kierowane, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne oraz prace w grupach.Oprócz warsztatów IASP w Parku Technologicznym Alava w dniach 17-19 października odbędzie się także X Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Parków Naukowo-Technologicznych (APTE) pod hasłem „Gospodarka i Zrównoważony Rozwój: parku naukowo-technologicznego” („Economy and sustainability: the Science and ”).

Rejestracji na warsztaty oraz konferencję można dokonywać pod adresem www.iaspworkshop.net.

Źródła:

www.iaspworkshop.net

www.europa.eu

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości