Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2017/05/25 08:44:42
Informujemy o ogłoszeniu Pilotażu Granty dla „Seal of excellence”

Informujemy o ogłoszeniu Pilotażu Granty dla „Seal of excellence” realizowanego w ramach poddziałania 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab POIR

Już od 24 maja przedsiębiorcy będą mogli starać się o granty w ramach Pilotażu Granty dla „Seal of excellence”. Celem pilotażu jest powierzenie ów na przygotowanie studium wykonalności dla projektów, które w programie Horyzont 2020, w ramach Fazy 1 Instrumentu MSP w programie Horyzont 2020 uzyskały Seal of excellence (tzw. pieczęć doskonałości).

O mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz posiadający Seal of Excellence. Dużym ułatwieniem dla wnioskodawców Pilotażu jest m.in. fakt, że ocena wniosku o powierzenie grantu będzie jedynie formalna, granty będą rozliczane ryczałtowo, a wnioskodawcy mają możliwość wyboru czy będzie stanowił pomoc publiczną, czy pomoc de minimis. Pula środków w Pilotażu wynosi 7,7 mln zł, wnioski będzie można składać za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej PARP do 21 czerwca 2017 r.

Więcej informacji tutaj.

Autor:PARP 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości