Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/07/23 10:14:02
Misja gospodarcza do Indii dla klastrów i sieci

Komisja Europejska (DG Enterprise and Industry) organizuje w dniach 23-25 października 2013 kolejną misję gospodarczą (matchmaking event) dla przedstawicieli organizacji zarządzających klastrami oraz dla MSP działających w klastrach. Tym razem będzie to wyjazd do Mumbai w Indiach, a skierowana jest do przedstawicieli sektorów technologicznych związanych z ochroną środowiska i efektywnością zasobów (resource efficiency and clean technologies).

Misja, która ma na celu internacjonalizację firm poprzez klastry, będzie dla europejskich MSP okazją do znalezienia partnerów technologicznych i biznesowych oraz wejścia na rynek indyjski. Nawiązana współpraca przyczyni się do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności tych podmiotów w skali globalnej.

Wyjazd jest organizowany w ścisłej współpracy z European Business and Technology Centre, a nie został wybrany przypadkowo, ponieważ w tym czasie odbędą się największe w Indiach targi dla sektorów związanych z wodą, ściekami, odpadami i recyclingiem - IFAT India 2013.

W programie wyjazdu, który jest w szczególności ukierunkowany na technologie utylizacji odpadów oraz efektywnego zużycia wody, przewidziane są spotkania typu C2C ( to ) i B2B (business to business), jak również wizyty w wybranych inkubatorach czy uniwersyteckich centrach technologicznych. Jednym z punktów programu będzie także zwiedzanie targów.

O udział w misji mogą ubiegać się organizacje zarządzające klastrami/sieciami z krajów biorących udział w Programie Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP), które są zarejestrowane na European Collaboration Platform oraz spełniają definicję podaną w dziale 5.8 “Community Framework for State for Research and Development and Innovation”.

W sumie do wyjazdu może zostać zakwalifikowanych maksymalnie 7 klastrów z UE. Z każdego klastra w wyjeździe będą uczestniczyć dwie osoby: przedstawiciel organizacji zarządzającej klastrem oraz osoba reprezentująca, wybrane przez koordynatora, MSP działające w tym klastrze.

KE pokrywa do 75% kosztów podróży oraz koszt dwóch noclegów dla przedstawiciela koordynatora klastra i przedstawiciela MSP do wysokości 1.500 euro na osobę.

Uczestnicy wyjazdu zostaną wybrani na podstawie formularzy zgłoszeniowych, przesłanych drogą elektroniczną w odpowiedzi na opublikowane zapytanie (Call for Expression of Interests). W zgłoszeniu trzeba m.in. określić swoje oczekiwania odnośnie współpracy z partnerami indyjskimi.

nadsyłania zgłoszeń mija dnia 31 lipca 2013.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dla klastrów i MSP są dostępne na stronie: http://www.clustercollaboration.eu/match-making-missions.

Autor:Dorota Frączek 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości