Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/11/28 08:32:21
IV Dolnośląskie Dni Innowacji – wsparcie rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości

Wspieranie rozwoju innowacyjności regionalnej gospodarki, współpraca nauki i biznesu, przedsiębiorczość akademicka czy finansowanie działalności start-up’ów – to tylko niektóre z tematów, jakie omawiane będą podczas konferencji, warsztatów i wystaw organizowanych w ramach IV Dolnośląskich Dni Innowacji (12-13 grudnia). Wydarzenie adresowane jest do przedsiębiorców i naukowców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz innych jednostek bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji.

W ramach czwartych Dolnośląskich Dni Innowacji przez 2 dni na Dolnym Śląsku odbywać się będą prezentacje, dyskusje, pokazy oraz wystawy poświęcone promocji i znaczeniu innowacji dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, gospodarki oraz całego regionu. Organizowane wydarzenia mają na celu nie tylko zwiększanie wiedzy uczestników z zakresu rożnych aspektów innowacyjnej działalności, ale także inicjowanie współpracy środowisk naukowych z przedsiębiorcami. Wiele wydarzeń adresowanych jest do już funkcjonujących, innowacyjnych przedsiębiorstw oraz osób, które mają nowatorski pomysł na biznes i są zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Jednym z ciekawszych spotkań organizowanych w ramach czwartych Dolnośląskich Dni Innowacji będzie konferencja „Własny biznes – moja przyszłość”, która odbędzie się 12 grudnia w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej. Kierowana jest ona przede wszystkim do studentów, absolwentów i osób zainteresowanych założeniem własnej firmy. W trakcie spotkania prelegenci omawiać będą problematykę związaną m.in. z formami finansowania działalności MŚP, w tym start-up’ów (inicjatywa Jeremie), identyfikacją wizualną małej firmy w praktyce czy profesjonalną e-komunikacją. Wydarzenie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego. Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod linkiem:

http://www.innowacje.dolnyslask.pl./index.php?option=com_content&view=article&id=393:iv-dolnolskie-dni-innowacji&catid=79:aktualne-wydarzenia&Itemid=73.

Drugiego dnia Dolnośląskich Dni Innowacji (13.12.)w Dolnośląskim Parku Technologicznym w Szczawnie-Zdroju odbędzie się konferencja pod hasłem „Przedsiębiorczość Akademicka” organizowana przez Ośrodek afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Celem wydarzenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o aktywności biznesowej środowiska akademickiego oraz przedstawienie młodym przedsiębiorcom sposobów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Konferencję rozpocznie prelekcja Krzysztofa Zasiadłego - współautora wydanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości publikacji „Innowacyjna Przedsiębiorczość Akademicka – światowe doświadczenia” – który będzie mówił o przełamywaniu barier w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie doświadczeń krajów Unii Europejskiej. Następnie Leszek Kwieciński - pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego do spraw innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej oraz przewodniczący Rady Nadzorującej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego – omówi problematykę przedsiębiorczości akademickiej w kontekście polityki proinnowacyjnej. Z kolei Jakub Szymański - współtwórca inicjatywy StudentOpen – przedstawi studium przypadku innowacyjnych przedsięwzięć, pozwalających na połączenie ambitnych studentów i absolwentów uczelni wyższych z firmami poszukującymi kreatywnych rozwiązań.

W drugiej części konferencji Przemysław Jura z Ponadregionalnej Sieć Aniołów Biznesu – Innowacje przedstawi sposoby, w jakie anioły biznesu wspierają pomysły biznesowe młodych przedsiębiorców, a Marta Kuczyńska z Banku Gospodarstwa Krajowego omówi tematykę pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nastawionego na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania (inicjatywa Jeremie). Uczestnikom konferencji przedstawiona zostanie także idea projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”, który wspiera prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych przez jednostki naukowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw poprzez m.in. sfinansowanie 300 bonów o wartości 18 000 zł. Realizacja inicjatywy ma przyczynić się do rozwoju innowacji w sektorze MŚP w postaci ulepszeń produktów, usług lub procesów powstałych w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych. Udział w szkoleniu jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, ilość miejsc jest ograniczona. Formularz zgłoszeniowy – który należy przesłać do 10 grudnia na adres e-mail: katarzyna.bienia@darr.pl lub na numer faksu: 74 64 80 451 - dostępny jest pod linkiem:

http://www.darr.pl/pl/23/nse/1/485/Dolnoslaskie_Dni_Innowacji_konferencja_pn_Przedsiebiorczosc_Akademicka

Szczegółowe informacje na temat IV Dolnośląskich Dni Innowacji dostępne są na stronie www.innowacje.dolnyslask.pl.

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości