Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/06/01 14:58:03
Plastikowa Dolina w Polsce i we Francji

Chyba każdy słyszał o rewolucji przemysłowej XIX wieku, ale czy taka rewolucja technologiczna nie dzieje się również dziś i to na naszych oczach? Często trzymając w ręku jogurt, krem do twarzy czy butelkę orzeźwiającego napoju, skupiamy się przede wszystkim na właściwościach stosowanego produktu bądź na estetyce etykiety. Zwykle jednak samo opakowanie, nie mówiąc już o sposobie jego produkcji czy zaprojektowania, nie jest przedmiotem naszego zainteresowana. Na przetwórstwo tworzyw sztucznych zwraca uwagę Międzynarodowe Forum Tworzyw Sztucznych, którego jedenasta edycja zakończyła się 27 maja 2011 r. w Lyonie. Korzystając z okazji, przyjrzyjmy się funkcjonowaniu głównych ośrodków przemysłowych działających w branży tworzyw sztucznych we Francji i w Polsce


 

O tworzywach w Lyonie

Części targowo-ekspozycyjnej XI Międzynarodowego Forum Tworzyw Sztucznych towarzyszył bogaty program konferencyjny poruszający m.in. tematykę eko-rozwiązań w branży. Audytorium wydarzenia zaprezentowano narzędzia cyfrowe w służbie innowacyjnych eko-projektów oraz optymalizacji właściwości mechanicznych produktów. Wystąpienie na temat nowych polimerów oraz sposobów ich wykorzystania zaprezentował Chemie-Cluster Bayern z Monachium. Wykłady prowadzili także przedstawiciele firm branżowych m.in. ze Szwajcarii, Portugalii, Włoch i Austrii. W trakcie wydarzenia szczególnie podkreślano, że przemysł tworzyw sztucznych funkcjonuje przede wszystkim zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego, biorąc pod uwagę wszystkie etapy cyklu życia produktu: wytwarzanie, transport, użytkowanie, koniec życia. branży na tym tle jest szczególnie ważny, jako że wyroby plastikowe towarzyszą nam na niemal każdym kroku.
 
Reprezentanci Klastra Plastipolis, którzy zajmują się promocją francuskiego przemysłu tworzyw sztucznych na rynkach zagranicznych, przedstawili temat dotyczący inicjatywy międzyklastrowej Clusterplast francuskiej „Plastics Vallée” (fr. „Plastikowej Doliny”) z Oyonnax. Inicjatywa ma na celu poprawę współpracy między władzami regionalnymi, jednostkami badawczymi i firmami lokalnymi, jak również wzmocnienie konkurencyjności. Prześledźmy wspólnie, czemu swój sukces zawdzięcza z Oyonnax.
 
Od grzebieni do „Plastikowej doliny”
 
Miasto Oyonnax położone jest w górach Jura na granicy Francji i Szwajcarii, stanowiących północne odgałęzienie Alp, w regionie Rhone-Alpes. W 630 r. otrzymało przywilej produkcji drewnianych grzebieni, dzięki czemu rolnicza wieś zaczęła się szybko rozwijać. W XIX w., jeszcze przed rewolucją przemysłową, miejscowość Oyonnax rozkwitła stając się miastem, którego produkty były sprzedawane w wielu krajach Europy. O tempie rozwoju, świadczyć może, że jest to miasto, które jako pierwsze we Francji, bo już w 1889 r., zostało zelektryfikowane.
 
Przełomem w funkcjonowaniu firm w Oyonnax było pojawienie się technologii produkcji celuloidu, pierwszego tworzywa sztucznego (1870 r.). Lokalni producenci celuloidowych grzebieni coraz mocniej zaznaczali swoją pozycję na rynku modowym. Dalsze etapy rozwoju miasta wyznaczało pojawianie się kolejnych rodzajów tworzyw sztucznych. Lata 20.-30. XX w. należały zatem do galalitu, który wyglądem imitował masę rogową, dzięki czemu miał szerokie zastosowanie w produkcji biżuterii, guzików, okularów, zabawek, czy galanterii fryzjerskiej. Z kolei rhodoïd (octan celulozy) sprawił, iż produkty stały się nie tylko ognioodporne, ale dzięki nowej cesze – przejrzystości, mogły zapewnić nowe wrażenia estetycznie. Polistyren natomiast, dzięki swej termoplastyczności, zapewnił nieskończone możliwości formowania produktów o złożonych kształtach...

Aktualnie Oyonnax produkuje znacznie bardziej różnorodny asortyment. Po II wojnie światowej firm z Oyonnax pozwoliło zdobyć inne gałęzie przemysłu, w których produkuje się teraz głównie komponenty techniczne do różnych zastosowań końcowych w branżach: samochodowej, elektrotechnicznej, AGD, lotniczej, telefonii, optycznej, kosmetycznej, czy farmaceutycznej. Produkcja odbywa się na wszystkich możliwych płaszczyznach od projektowania, produkcji form przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji maszyn, przetwórstwa polimerów, wykończenia, dekoracji, recyklingu, aż po i logistykę.
 
Oyonnax jest aktualnie siedzibą „Plastics Vallée”, która w 2005 roku została uznana za przemysłowy tworzyw sztucznych obejmujący 1500 firm z tej branży oraz ponad 14 parków przemysłowych. Mają tam swoją siedzibę między innymi takie przedsiębiorstwa jak Écoiffier, Gilac, Grosfillex, Bollé. Nazwa klastra powstała z inspiracji nazwą amerykańskiej Doliny Krzemowej.
 
„Plastics Vallée” dba również o doskonalenie zawodowe swojej kadry, stąd powstał system specjalistycznych szkoleń dostosowanych do bieżących potrzeb i realiów gospodarczych. Ta inicjatywa edukacyjna skierowana jest zarówno do młodzieży szkolnej w regionie, jak i pracowników. Na przykład największa zawodowa szkoła średnia, Lycée Arbez-Carme, realizuje szereg warsztatów technicznych poświęconych branży tworzyw sztucznych. Szkoła wraz z Europejskim Centrum Tworzyw Sztucznych „Le PEP” oraz międzynarodową, interdyscyplinarną, wyższą szkołą inżynieryjna INSA Lyon utworzyły platformę edukacyjną Plastetudes. Na potrzeby klastra prace naukowo-badawcze prowadzi „Le PEP”, który świadczy również usługi biznesowe. Specjalizuje się przede wszystkich w technologii wtryskowej przetwarzania tworzyw sztucznych, projektowaniu procesów i urządzeń oraz materiałów termoplastycznych.
 
Plastikowa Dolina w Polsce
Od ponad wieku, region w którym znajduje się francuska „Plastics Vallée”, zajmuje czołowe miejsce na świecie pod względem nowych technologii i produkcji tworzyw sztucznych. Sukces zawdzięcza wielowiekowej tradycji współpracy oraz umiejętności wykorzystywania nowych zdobyczy nauki, jakimi były tworzywa sztuczne. Polska „Plastikowa Dolina” to Tarnowski Przemysłowy, który powstał ponad 10 lat temu na bazie lokalnych tradycji przemysłu chemicznego, których historia sięga przede wszystkim okresu międzywojennego. Inżynierowie w melonikach wyznaczyli wówczas na okolicznych łąkach tereny do realizacji nowej inwestycji.
 
Na cześć patrona budowy Państwowej Fabryki Związków Azotowych (1927 r.), Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, tereny, na których powstawała inwestycja, nazwano Mościcami. Prezydent Mościcki, z wykształcenia chemik, doprowadził także do uniezależnienia się Polski od eksportu chemicznego w tamtym czasie. Wiele sukcesów fabryka zawdzięczała również Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, politykowi i menadżerowi II RP, który w latach 1930-1935 został jej dyrektorem. To dzięki niemu Zakłady Azotowe nie upadły mimo wielu problemów finansowych w okresie Wielkiego Kryzysu. Faktem godnym uwagi jest, że w latach 30. XX na obszarze fabryki znajdowała się największa elektrociepłownia przemysłowa w Polsce o najdłuższych kominach w Europie. Mościce stanowiły wtedy bazę mieszkaniową pracowników fabryki, a od zakończenia wojny jest to dzielnica przemysłowa Tarnowa.
 
-Część terenów klastra ma status specjalnej strefy ekonomicznej, co czyni bardzo atrakcyjnymi inwestycje ze względu na ulgi podatkowe. Mniejsze obciążenia fiskalne zdecydowanie sprzyjają rozwojowi, sądzę, że nie tylko naszego przedsiębiorstwa. – mówi o ułatwieniach dla firm „Plastikowej Doliny”, Mariusz Dobrzański, właściciel firmy należącej do klastra UNIPRESS Poligrafia. - Należy też podkreślić bardzo dobrą lokalizację klastra. Tarnów to drugie pod względem potencjału gospodarczego miasto Małopolski.
 
- Ciekawą ofertą klastra jest pomoc finansowa z tytułu realizowanej inwestycji budowlanej, czy rozbudowy lub nabycia nieruchomości na terenie klastra. Nieoceniona jest również pomoc klastra na etapie realizacji inwestycji.- informuje Tadeusz Warzecha, kierownik produkcji z firmy P.P.H. „MOSKITO” Marek Jeleń, zajmującej się produkcją oraz sprzedażą elementów do okiennych i drzwiowych moskitier ramkowych.
 
Do ułatwień na rzecz inwestorów, należy fakt, że mogą w wyniku poczynionych nakładów inwestycyjnych otrzymać pomoc publiczną w wysokości 50% ich wartości. Wiele firm klastra stale poszukuje pracowników fizycznych, jak i umysłowych o różnych specjalnościach wśród mieszkańców regionu, dlatego też i w tym aspekcie jest możliwe wsparcie finansowe dla przedsiębiorcy na stworzenie nowych miejsc pracy. Taka pomoc nie może przewyższyć 50% wartości dwuletnich kosztów pracy nowych pracowników, ponadto warunkiem jest utrzymanie stanowiska pracy przez okres od 3 do 5 lat.
 
Aktualnie „Plastikowej Doliny” dostarcza nie tylko informacji technicznej, finansowej, prawnej i organizacyjnej firmom, ale przede wszystkim tworzy tzw. „one stop shop”, czyli możliwości załatwienia wszystkich formalności w jednym miejscu przy znacznej oszczędności czasu i pieniędzy oraz jednoczesnym oferowaniu wiele usług jednemu klientowi.
 
Niskie prowadzenia działalności gospodarczej, niskie podatki, konkurencyjne ceny nieruchomości, ułatwienia dotyczące wejścia przedsiębiorstw na rynek NewConnect, to niebagatelne atuty tarnowskiej „Plastikowej Doliny”, które wciąż przyciągają nowych inwestorów, jak choćby w ostatnich miesiącach firmę Polski Asfalt Technic sp. z o.o. wytwarzającą masy bitumiczne stosowane w budownictwie drogowym. Ekspansja rynkowa firm z klastra pozwala zdobyć im coraz większe uznanie lokalnie, w kraju oraz na arenie międzynarodowej.
 
Tarnowski tworzyw sztucznych ma także w planach rozwój elektronicznych usług medycznych, uporządkowanie gospodarki cieplnej przez instalowanie kolektorów słonecznych, rozbudowanie strefy aktywności gospodarczej o kolejne 36 ha oraz powstanie też wewnętrzny układ drogowy wraz z chodnikami, poboczami, ścieżka rowerową, rondem oraz oświetleniem.
Zarówno polską, jak i francuską „Plastikową Dolinę” łączą tradycje rzemieślniczo-handlowe oraz przemysłowe. Oprócz walorów ekonomicznych charakteryzuje je również dogodne położenie geograficzne o wielu atrakcjach turystycznych, co pozwala pracownikom łączyć efektywność zawodową z wypoczynkiem przyczyniając się do wielu sukcesów na drodze tworzenia innowacyjnych produktów w branży tworzyw sztucznych.
 
 
Informacja została przygotowana w ramach przedsięwzięcia PARP: „Polskie klastry i polityka klastrowa”.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu systemowego: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3.
Autor:Zespół Redakcyjny  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości