Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/05/18 14:01:15
Politechnika Wrocławska najbardziej innowacyjną uczelnią w Polsce!

Politechnika Wrocławska (PWr) została ogłoszona liderem innowacyjności w tegorocznym rankingu szkół wyższych przygotowanym przez miesięcznik "Perspektywy" oraz dziennik "Rzeczpospolita".Wóz bojowywyposażony w fotel odporny na wybuchy, platforma do wyławiania rozbitków z morza, chłodnica do odprowadzania popiołów w elektrowni – to tylko trzy z kilkuset wynalazków opracowanych w latach 2007-2011 na Politechnice Wrocławskiej. W ciągu ostatnich pięciu lat na PWr zgłoszono 582 patenty, z czego uzyskano aż 434!

Ranking Szkół Wyższych 2012 „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” nie jest jedynie narzędziem, które służy młodym ludziom do dokonania wyboru uczelni, na jakiej chcą studiować. To także kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego– „W naszej opinii jest to najbardziej rozbudowany tego typu ranking na świecie. Nikt inny nie pokusił się o to, by uwzględnić tak wiele kryteriów, zrobić to tak wszechstronnie” - podkreśla przewodniczący Kapituły Rankingu, prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber. Ranking opiera się na kryteriach związanych z prestiżem (mierzonym m. in. preferencjami pracodawców i wyborami olimpijczyków), potencjałem naukowym, efektywnością naukową, warunkami studiowania, umiędzynarodowieniem oraz innowacyjnością. Na ostatnie kryterium składa się kilka parametrów -  sposób, w jaki uczelnie kooperują z otoczeniem (na ile to otoczenie korzysta z zasobów uczelni) oraz sposób, w jaki otoczenie gospodarcze lokuje zamówienia w uczelniach, jak szkoła uzewnętrznia swoje dobra intelektualne poprzez patenty i wzory użytkowe oraz jak wygląda ustrój wewnętrzny sprzyjający innowacyjności – czy istnieją regulaminy ochrony własności intelektualnej, czy w strukturze uczelni funkcjonują inkubatory przedsiębiorczości bądź centra transferu technologii.

W tegorocznym rankingu liderem innowacyjności została Politechnika Wrocławska. W ciągu ostatnich pięciu lat na PWr zgłoszono 582 patenty, z czego uzyskano aż 434 – „Według najnowszego raportu Urzędu Patentowego RP nasza uczelnia pod tym względem nie ma sobie równych w kraju. Kolejna w zestawieniu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, która w tym samym okresie dokonała ponad 200 zgłoszeń patentowych mniej” – zaznacza Andrzej Charytoniuk z Politechniki Wrocławskiej -  „Do najbardziej spektakularnych wynalazków naszych uczonych w ostatnich latach można zaliczyć m.in. wóz bojowy, stworzony wspólnie z firmą German, wyposażony w fotel odporny na wybuchy; wentylator stosowany w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A.; platformę do wyławiania rozbitków z morza w czasie sztormu opracowaną razem z Akademią Morską w Gdyni oraz chłodnicę do odprowadzania popiołów w Elektrowni Turów. Warto też przypomnieć, że zgodnie z regulaminem korzystania z własności intelektualnej, 60% korzyści otrzymanych przez Politechnikę trafia do twórców wynalazków. A młodzi wynalazcy - studenci i doktoranci - mogą liczyć na dodatkowe nagrody”. Łącznie, w ostatnich 4 latach, zysk z wdrożeń patentów na PWr wyniósł ok. 2 mln zł.

Politechnika Wrocławska od kilku lat stawia na innowacje. Na uczelni prowadzone są zaawansowane badania naukowe w zakresie nowoczesnych technologii. Władze uczelni zachęcają pracowników, doktorantów i studentów do prowadzenia badań nad unikatowymi rozwiązaniami, a następnie dbają o ich ochronę prawną i patentową. Politechnika prowadzi także liczne projekty badawcze wspólnie z polskimi i zagranicznymi firmami, przeprowadzając tym samym transfer badań do gospodarki – „Prowadzenie badań wspólnie z przedstawicielami światowych koncernów jest dodatkowym źródłem naszego sukcesu. Uczelnia postawiła na rozwój laboratoriów akredytowanych przez PCA, które są wyposażone w najnowszą aparaturę na poziomie światowym - jest ich kilkanaście. Posiadamy też własne ” – wyjaśnia Agnieszka Niczewska, rzeczniczka prasowa Politechniki Wrocławskiej – „Ponadto, aby zwiększać innowacyjność uczelni, Politechnika Wrocławska co roku organizuje Konkurs Wynalazczy, w którym brane są pod uwagę zgłoszenia patentowe z danego roku. Kryteriami tego konkursu są przede wszystkim: liczba zgłoszeń patentowych poszczególnych twórców oraz możliwość szybkiego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w poszczególnych gałęziach gospodarki. Dodatkowo w tym roku ruszył Konkurs dla młodych wynalazców, mający na celu aktywizację naszych studentów i doktorantów w zakresie zgłaszania do ochrony innowacyjnych rozwiązań. Na naszej uczelni organizowane są także szkolenia z zakresu własności przemysłowej oraz prawa autorskiego dla pracowników PWr. Z kolei w Dziale Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej nasi pracownicy, doktoranci i studenci mogą uzyskać informację oraz wszelką pomoc techniczną i prawną w zakresie własności intelektualnej”.

Od 2011 roku Politechnika Wrocławska jest również partnerem Wortalu Transferu Wiedzy (www.innowacyjnyregion.pl), do którego przystąpiła już duża część innowatorów pracujących w  Politechnice, a pragnących podzielić się swoimi rozwiązaniami z przedstawicielami przemysłu. Wortal ma na celu wspieranie procesu transferu wiedzy naukowej z uczelni do przemysłu oraz pozyskiwanie potencjalnych kontrahentów zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań w swoich przedsiębiorstwach. „Na Politechnice Wrocławskiej podpisywane są także umowy z przemysłem takie jak: o wspólności prawa, licencyjna, na wykorzystanie/wdrożenie rozwiązań, które zostały zgłoszone do ochrony patentowej przez Politechnikę Wrocławską” – dodaje Agnieszka Niczewska– „Uczelnia korzysta również z dofinansowania państwa i Unii Europejskiej w ramach projektów badawczych. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił Program „Patent PLUS - Wsparcie patentowania wynalazków” mający na celu unowocześnienie procesu transferu technologii z jednostek naukowych do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstających w jednostkach naukowych, z którego niejednokrotnie uczelnia już skorzystała”.

Przyszłych studentów najbardziej przyciągają szkoły wyższe, które mają silną kadrę naukową i efektywnie współpracują z gospodarką. Dlatego tytuł lidera innowacyjności w prestiżowym rankingu jest dla uczelni dużym wyróżnieniem – „Cieszy nas to wyróżnienie, bo oznacza ono, że droga, którą obrała Politechnika Wrocławska, to droga właściwa dla nowoczesnej uczelni” – komentuje wyniki rankingu rzeczniczka prasowa PWr – „Mamy nadzieję, że wyróżnienie to przyczyni się do dynamicznego rozwoju naszej uczelni w zakresie innowacyjności oraz  współpracy z gospodarką i firmami. Liczymy na to, że zwiększy się zainteresowanie przemysłu współpracą z naszymi naukowcami, a - dodatkowo - w zakresie kształcenia pozyskamy dobrych kandydatów na studia”.

Źródła:

www.perspektywy.pl

www.pwr.wroc.pl

 

Inicjatywa „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest elementem projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości