Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2014/03/05 15:04:55
MŚP w programie Horyzont 2020

Wsparcie dla MŚP jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, a także spójności społecznej.  W związku z tym, w Programie Horyzont 2020 przyjęto założenie, że około 20% całkowitego budżetu przeznaczonego na walkę z wyzwaniami społecznymi oraz na technologie wspomagające i przemysłowe trafi w ręce małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim za pośrednictwem nowego instrumentu, wzorowanego na rozwiązaniach amerykańskich, zwanego Instrumentem MŚP  (SME ). Jego celem jest wypełnienie luki przy finansowaniu przez MŚP badań na wczesnym etapie, badań wysokiego ryzyka oraz innowacji, jak również pobudzanie innowacji przełomowych. Wsparcie zostało przygotowane w ten sposób, żeby objęty nim był cały proces tworzenia innowacji, począwszy od studium wykonalności aż po komercjalizację.

Faza I

Celem Fazy I jest m.in.: ocena potencjału technicznego i komercyjnego projektu, wykonalności koncepcji, ocena ryzyka, zarządzanie prawami własności intelektualnej oraz poszukiwanie partnerów do współpracy. Rezultatem Fazy I będzie przygotowanie biznes planu kwalifikującego do Fazy II.

Beneficjent: pojedyncze MŚP bądź MŚP

Czas trwania: 6 m-cy

Wsparcie: ryczałt w wysokości 50 000 euro oraz możliwość uczestnictwa w dedykowanych szkoleniach

Faza II

W tej Fazie dofinansowane mogą zostać następujące działania: prototypowanie, pilotaż innowacyjnych procesów, produktów i usług, miniaturyzacja konstrukcji produktów, planowanie i rozwój skalowania (segmenty rynku, procesy itp.), powielanie rynkowe. Rezultatem Fazy II będzie przygotowanie biznes planu kwalifikującego do Fazy III.

Beneficjent: pojedyncze MŚP bądź MŚP

Czas trwania: 12-24 m-ce

Wsparcie: w wysokości 1-3 mln euro oraz możliwość uczestnictwa w dedykowanych szkoleniach

Faza III

To faza komercjalizacji, w której nie przewidziano bezpośredniego dofinansowania, ale szereg działań wspierających np.: uproszczony dostęp do dłużnych i kapitałowych ów finansowych, jak również innych zasobów, na przykład w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Faza ta to także szkolenia i oferowane małym i średnim przedsiębiorstwom przez ekspertów. 

Pomyślne zakończenie jednego etapu pozwoli MŚP przejść do następnego, każdy etap będzie otwarty dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw. Jednakże, pojedyncze nie może jednocześnie aplikować do obu faz.

Innym instrumentem zapewniającym szybkie znalezienie się innowacji na rynku jest Fast Track to Innovation, schemat który wejdzie w życie w 2015 roku. Fast Track to Innovation ma wspierać działania w zakresie innowacji w ramach filarów  Wiodąca Pozycja w Przemyśle oraz Wyzwania Społeczne. będzie funkcjonował w oparciu o stale otwarte zaproszenie do składania wniosków, zainteresowane strony będą mogły przedstawić wnioski w dowolnym czasie, a Komisja Europejska ustali trzy daty w roku, w celu oceny wniosków. W trakcie akcji pilotażowej zostanie sfinansowanych około 100 wniosków projektowych. O finansowanie ( do 3 mln euro) będą się mogły ubiegać małe, 5 podmiotowe, międzynarodowe konsorcja, którym przewodzić będzie odpowiednio mała lub średnia firma, w której narodziła się koncepcja projektu lub też uczelnia, która w celu komercjalizacji swojego pomysłu powołała spółkę typu spin-out.

Firmy zainteresowane nawiązaniem długotrwałej współpracy badawczo-naukowej z sektorem publicznym powinny zainteresować się grantami dostępnymi w Działaniach Marii Skłodowskiej-Curie, które koncentrują się na kształceniu zawodowym, mobilności i rozwoju kapitału ludzkiego naukowców. Współpraca obejmuje wymianę i doświadczenia w ramach  dwukierunkowego oddelegowania personelu badawczego uczestników, działania z zakresu badan i współpracy.

Mechanizmy skierowane do MŚP wymagają, aby starający się o dofinansowanie podmiot posiadał status małego i średniego przedsiębiorstwa zgodnie z definicją przygotowaną przez Komisję Europejską:

„Do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zaliczają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób i mają obrót mniejszy niż 50 milionów euro rocznie lub dochód nie przekraczający 43 milionów euro.”

W celu potwierdzenia tego statusu, podczas rejestracji przeprowadzona zostanie odpowiednia ankieta. Wynik testu na MŚP pozwoli przedsiębiorstwu na złożenie oświadczenia wiarygodności.

Masz pomysł na projekt? Zapraszamy do konsultacji z nami: www.kpk.gov.pl

Autor:Informacja prasowa , Współpraca: Marta Chrostowska-Walenta


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości