Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2010/08/13 12:09:56
Capital – sposób finansowania ryzykownych projektów innowacyjnych.

Zdobycie finansowania zewnętrznego dla realizacji projektu innowacyjnego jest zadaniem wymagającym ze strony przedsiębiorcy oraz instytucji wsparcia znacznego zaangażowania. Projekty innowacyjne postrzegane są jako „niepewne” dla potencjalnych źródeł finansowania. Charakteryzują się nowatorskim podejściem do poszczególnych zagadnień, więc trudno jest oceniać je tak jak „tradycyjne” projekty inwestycyjne. Znaczna część projektów innowacyjnych wykazuje wydłużony okres zwrotu zainwestowanego kapitału. Powodem są następujące czynniki:

 

  • rozpoczęcie projektu w fazie badań i rozwoju technologii/produktu,

  • dodatkowy czas potrzebny na wdrożenie technologii do produkcji,

  • wydłużony okres wprowadzania produktu na rynek spowodowany koniecznością wypromowania innowacyjnych cech i korzyści produktu,

  • zwiększony poziom inwestycji związany z nakładami na wymienione powyżej działania.

Poza tym projekty innowacyjne charakteryzują się wyższym poziomem ryzyka niż projekty oparte na produktach i technologiach już wykorzystywanych w działalności rynkowej. Do występujących w „normalnej” działalności rynkowej czynników ryzyka dołączają nowe, typowe dla projektów innowacyjnych. Można je scharakteryzować w trzech płaszczyznach: rynkowej, technicznej oraz zarządzania. W związku z tym, poszukując źródeł finansowania innowacji, trzeba sięgać po nowe instrumenty finansowe, które są opracowane dla potrzeb obsługi przedsięwzięć inwestycyjnych obarczonych dużym ryzykiem.

W takich przypadkach na uwagę zasługuje finansowanie typu . Jest to pośredni pomiędzy finansowaniem dłużnym (np. zaciągnięcie kredytu), a finansowaniem kapitałowym (np. akcji). Finansowanie jest przeznaczone głównie dla przedsiębiorców, których ambitne przedsięwzięcia inwestycyjne przekraczają możliwości uzyskania „zwykłego” kredytu, a także dla podmiotów, które chcą nabyć i w związku z tym potrzebują środków na taki zakup. Capital znajduje zastosowanie, gdy występuje tzw. luka kapitałowa. Może być stosowane jednocześnie z finansowaniem kapitałem własnym lub obcym. Wypełnia lukę, gdy nie może pozyskać wystarczających kwot z kapitału obcego lub własnego, bądź dwóch tych kapitałów jednocześnie. Takie finansowanie może być traktowane jako dodatkowe źródło pozyskania kapitału w przypadku szybko rozwijających się przedsiębiorstw w fazie ekspansji rynkowej.

stanowi także dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które zaciągnęły już dużo kredytów, mają dobre perspektywy na przyszłość i przesłanki do rozwoju. Bank jednak nie jest w stanie więcej pomóc i nie chce udzielać dalszego kredytowania. może także okazać się wyjściem z klinczu, w jaki popada spółka, która po zaciągnięciu pewnej liczby kredytów nie ma już dosyć majątku trwałego na zabezpieczenie kolejnych, a dodatkowo w poprzednim roku obrachunkowym wygenerowała stratę, która była np. efektem decyzji o dynamicznym rozwoju firmy.Tego rodzaju finansowy skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie, ale nie koncentruje się na wybranych branżach, lecz selekcjonuje przedsiębiorstwa ze względu na ich sytuację oraz wielkość potrzebnego wsparcia finansowego. Jednak nie nadaje się na finansowanie pomysłów, które istnieją tylko na papierze albo we wstępnej fazie rozwoju. Potrzebuje działającej firmy z przepływami gotówkowymi.Podstawą zaangażowania tego typu funduszy jest pozytywna ocena przepływów pieniężnych firmy. Chodzi o to, by w ramach modelu finansowego funduszu był w stanie obsłużyć część pożyczkową zobowiązania.

Finansowanie ma charakter długoterminowy (7-10 lat). spłaty jest dłuższy od kredytu bankowego, nie wymaga również regularności w obsłudze zobowiązań. Podmiot decydujący się na to finansowanie spłaca jego część w gotówce, w ramach bieżącej obsługi (tu elastyczność dopuszcza różne formy obsługi zadłużenia dostosowane do możliwości przepływów pieniężnych firmy). Natomiast drugą część stanowi warrant, czyli tzw. „ciastko” - nagroda dla za wcześniejszą elastyczność - obietnica przyszłego udziału w kapitale własnym przez objęcie wyemitowanych w przyszłości akcji lub prawo do zakupu ich pakietu po preferencyjnej cenie.W przypadku Capital kapitałodawcy nie mają żadnych, lub posiadają niepełne prawa właścicielskie, zatem właściciele innowacyjnych rozwiązań lub menedżerowie nie muszą się obawiać utraty władzy w przedsiębiorstwie. Finansowanie jest coraz częściej wykorzystywane jako uzupełnienie kredytu bankowego. Do głównych zalet należy zaliczyć:

  • elastyczność kształtowania warunków finansowania i jego spłaty - nie ma określonych standardów czy sztywnych regulacji w tym zakresie, rozwiązania dopasowywane są do potrzeb finansowanego, jego możliwości i strategii rozwoju;

  • spłatę kapitału dopiero na koniec okresu umowy - ułatwia to finansowanej spółce utrzymanie płynności w trakcie realizowania inwestycji;

  • niższe dla właścicieli przedsiębiorstwa w porównaniu z emisją publiczną akcji lub pozyskaniem kapitału od funduszu typu private equity - właściciele utrzymują niezagrożoną kontrolę nad działaniem firmy;

  • dostępność finansowania pomimo braku wystarczających, z punktu widzenia banków, zabezpieczeń i zdolności kredytowej potrzebnej do otrzymania zwykłego kredytu;

  • szczegółową weryfikację biznesplanu przedsięwzięcia przed podjęciem inwestycji - finansujący przed podjęciem decyzji o finansowaniu poddaje projekcje biznesowe ocenie, często wykorzystując do tego zewnętrzne firmy doradcze, co pomaga inwestorom sprawdzić ich założenia biznesowe i dokładnie zidentyfikować potencjalne zagrożenia.


W Polsce tym sposobem finansowania zajmują się głównie Fundusze Venture Capital. Są już jednak na naszym rynku fundusze wyspecjalizowane wyłącznie w Capital. Pierwszym funduszem typu w Europie Środkowej jest Accession Capital, do którego 25% środków wprowadził Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Fundusz zainwestował już w Polsce, na Węgrzech i Słowacji. Eksperci funduszu twierdzą, że rynek w naszej części Europy jest bardzo interesujący, ponieważ występuje tutaj deficyt finansowania dłużnego. Banki w swoich decyzjach kredytowych kierują się głównie możliwością zabezpieczenia na aktywach pożyczkobiorców, a nie poziomem generowanej przez nich gotówki. Accession Capital jest zarządzany przez Management, który stworzył pierwszy fundusz w Europie Zachodniej. Management zainwestował już ponad miliard dolarów w ponad 50 firmach w Europie Zachodniej i USA. Tego typu ofertę wprowadzają na rynek także banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, inwestorzy Corporate Venture, Business Angels.


 Opracowanie: Robert Krupowicz

Autor:Zespół Redakcyjny  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości