Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2014/04/10 10:27:06
Geneva Inventions 2014

W dniach 2 – 6 kwietnia 2014 w Genewie odbywała się 42 edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów. Tradycyjnie miała ona miejsce w jednej z hal Geneva Palexpo, gdzie na powierzchni 8’500 m2 swoje wynalazki i innowacje przedstawiało ponad 730 wystawców z 43 państw. Łącznie zaprezentowano ponad 1’000 wynalazków. Bardzo istotnym akcentem był udział bardzo licznej delegacji z Polski – w wystawie uczestniczyło ponad 30 twórców z naszego kraju.

W tej największej i najbardziej prestiżowej wystawie, jak co roku, brało udział Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, które jako przedstawiciel Polski zaprezentowało rozwiązania polskich twórców przede wszystkim z jednostek sfery nauki. Międzynarodowi jurorzy docenili polskie wynalazki przyznając 35 medali, w tym 3 złote medale z wyróżnieniem jury, których na całej wystawie było zaledwie kilkanaście.

Jednym z eksponatów wzbudzających szczególne zainteresowanie zwiedzających był: „Sposób lokalizacji zmian nowotworowych i miażdżycowych metodą obrazowania EPRI oraz układ do stosowania tego sposobu” ma szansę stać się przełomem w onkologii. z Politechniki Poznańskiej jest podwaliną szybkich technik obrazowania co umożliwia monitorowanie zmian utlenowania w czasie rzeczywistym, jak również dokładną lokalizację zmian nowotworowych. Zastosowanie wynalazku w praktyce klinicznej zwiększy efektywność prowadzonych terapii nowotworowych, co będzie skutkowało większą wyleczalnością oraz wykrywaniem. Rozwiązanie to otrzymało wyróżnienie Jury.

Kolejnym rozwiązaniem, które zostało wyróżnione przez genewskich jurorów jest „Sposób wytwarzania rurek polimerowych, zwłaszcza do zastosowań medycznych oraz urządzenie do wytwarzania tych rurek” mgr inż. Katarzyny Nawrotek z Politechniki Łódzkiej. Warto podkreślić, że twórcą tego nowatorskiego pomysłu jest jeden z laureatów Konkursu „Student-Wynalazca 2013/2014” organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Oprócz niego kilku innych laureatów z polskich uczelni technicznych prezentowało swoje rozwiązania, których łącznie było 5 i wszystkie w różnych kategoriach otrzymały złote lub srebrne medale genewskiej wystawy, co dla tak młodych ludzi jest wyjątkowym osiągnięciem. Pani Katarzyna Nawrotek została również wyróżniona na oficjalnej ceremonii otrzymując od Światowej Organizacji Własności Intelektualnej nagrodę OMPI – jedną z trzech wręczonych na wystawie. Nagroda stanowi swoiste Grand Prix wystawy w Genewie w kategorii kobiet.

Wyjątkowymi sukcesami mogą pochwalić się wynalazcy z Instytutu Chemii Przemysłowej. Delegacja instytutu w osobach Pani Dyrektor Prof. Reginy Jeziórskiej, Pana Jerzego Prodana oraz Pana Zbigniewa Rogulskiego wywalczyła dla prezentowanych rozwiązań trzy złote medale, w tym dla rozwiązania „Nowa metoda dwustopniowego utleniania cykloheksanu” z wyróżnieniem jury.

Należy wspomnieć również o sukcesie naszych najmłodszych wynalazców – uczniów z Zespołu Szkół Nr6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, którzy otrzymali złoty medal za prezentację swojego oprogramowania Eskonto, które jest systemem komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem.

Zwiedzających wystawę szczególnie przyciągał „Pojazd napędzany ręcznie TORQWAY”, którego 2 prototypowe modele były w bezustanie testowane zwiadzających , a chętnych do testowania było bardzo wielu.

Oprócz tego medale wystawy – złote, srebrne i brązowe – uzyskały ciekawe rozwiązania z Politechniki Łódzkiej, Śląskiej, Krakowskiej, Instytutu Nafty i Gazu, Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Instytutu Włókiennictwa, Przemysłowego Instytutu  Automatyki i Pomiarów, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, Wojskowej Akademii Technicznej.

Gośćmi honorowymi na polskim stoisku byli Ambasador RP w Genewie Pan Remigiusz Henczel, Pani RP Alicja Adamczak oraz Jego Magnificencja Rektor Politechniki Świętokrzyskiej Stanisław Adamczak, którzy po wizycie na stoisku SPWiR uczestniczyli w ceremonii wręczania nagród.

Wystawę „Geneva inventions 2014” odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób, wśród których byli przedstawiciele firm i przedsiębiorstw przemysłowych, często pytając o wybrane wynalazki z naszego stoiska i możliwość nawiązania kontaktu z ich twórcami, co podkreśla wysoki polskich rozwiązań zaprezentowanych w Genewie.

Szczegółowa lista nagrodzonych rozwiązań:

 • Bioaktywne opatrunki hydrożelowe otrzymywane z produktów naturalnych(Politechnika Krakowska) dr inż. Bożena Tyliszczak, dr inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, mgr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, mgr inż. Dagmara Malina srebrny medal
 • Kompozyty na bazie hydroksyapatytu i matrycy polimerowej zawierającej kolagen do zastosowań biomedycznych(Politechnika Krakowska) dr inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr inż. Bożena Tyliszczak, mgr inż. Dagmara Malina, mgr inż. Katarzyna Bialik-Wąs srebrny medal
 • Sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej (Politechnika Krakowska) – prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, dr inż. Agnieszka Makara, prof. dr hab. inż. Józef Hoffmann, dr inż. Krystyna Hoffmann brązowy medal
 • Wysokowydajne BiMolekularne Systemy Fotoinicjujące  Oparte o Innowacyjne Molekuły Akcelerujące - rozwiązanie dedykowane do procesów fotopolimeryzacjiw przemyśle powłok polimerowych (Politechnika Krakowska) – dr inż. Joanna Ortyl srebrny medal
 • Nanokompozyt hydrokoloidowy i sposób jego wytwarzania(Politechnika Krakowska) – dr hab. inż. Marcin Banach, mgr inż. Jolanta Pulit brązowy medal
 • Pianka poliuretanowa zawierająca nanocząstki metali(Politechnika Krakowska) – dr hab. inż. Marcin Banach, mgr inż. Jolanta Pulit brązowy medal
 • Zespół wirników turbiny wiatrowej (Politechnika Lubelska) - dr inż. Leszek Kuśmierz, mgr inż. Krzysztof Skiba złoty medal z wyróżnieniem jury
 • Sposób wytwarzania rurek polimerowych, zwłaszcza do zastosowań medycznych oraz urządzenie do wytwarzania tych rurek (Politechnika Łódzka) - mgr inż. Katarzyna Nawrotek, dr inż. Michał Tylman, dr inż. Jacek Balcerzak, dr inż. Kamil Kamińskizłoty medal
 • Detekcja wzorców bazująca na segmentach linii prostych (Politechnika Łódzka) mgr inż. Jagoda Lazarek, prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak złoty medal
 • Metoda fuzji obrazów medycznych trójwymiarowej wizualizacji struktury lewej komory serca z analizą czynnościową przeprowadzoną podczas badania echokardiologicznego do zastosowań w diagnostyce chorób serca (Politechnika Łódzka) - prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski, mgr inż. Adam Skurski, dr inż. Marek Kamiński, prof. dr hab. n.med. Jarosław Kasprzak, dr hab. n.med. Piotr Lipiec złoty medal
 • Innowacyjna metoda diagnostyki części szyjnej kręgosłupa (Politechnika Łódzka) - prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski, prof. nadzw. Jolanta Kujawa, dr Tomasz Adamczewski, dr inż. Bartosz Sakowicz, mgr inż. Robert Ritter, mgr inż. Aleksander Mielczarek srebrny medal
 • Sposób lokalizacji zmian nowotworowych i miażdżycowych metodą obrazowania EPRI oraz układ do stosowania tego sposobu(Politechnika Poznańska) - dr hab. Jan Jurga prof. nadzw. PP, dr Tomasz Czechowski, prof. dr hab. Kazimierz Jurga złoty medal z wyróżnieniem jury
 • Laserowe wtapianie i stopowanie warstwy wierzchniej odlewniczych stopów aluminium proszkami ceramicznymi i niklowo-chromowymi (Politechnika Śląska)dr inż. Krzysztof Labisz, dr hab. inż. Tomasz Tański, mgr inż. Wojciech Pakieła, dr inż. Ewa Jonda brązowy medal
 • Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody (Politechnika Świętokrzyska) - inż. Ilona Grzegorczyk-Szcześniak, dr inż. Paweł Łaski, dr Jakub Takosoglu, dr inż. Sławomir Błasiak srebrny medal
 • Urządzenie do wyznaczania własności reologicznych ośrodków rozdrobnionych (Politechnika Wrocławska) - prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński, mgr inż. Damian Stefanow złoty medal
 • Składany stojak kuli lub laski ortopedycznej (Wojskowa Akademia Techniczna) - prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, mgr inż. Sebastian Stanisławek, mgr inż. Piotr Kędzierski srebrny medal
 • Samohartowna stal na wały główne siłowni wiatrowych (Akademia Górniczo-Hutnicza- prof. dr hab. inż. Jerzy Pacyna, dr inż. Robert Dąbrowski złoty medal
 • Antynowotworowy, naturalny preparat pochodzenia roślinnego, CLnA-AA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) prof. dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła, dr inż. Wiesława Walisiewicz-Niedbalska, dr inż. Robert Bodkowski, dr inż. Katarzyna Czyżzłoty medal
 • System FireGuard 2015 (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy) -bryg. dr inż. Robert Wolański, mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski złoty medal
 • Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy) - mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski – CNBOP-PIB, Maria Kędzierska – CNBOP-PIB, Bartłomiej Połeć – CNBOP-PIB, płk dr Dariusz Majchrzak – AON, mł. bryg. dr inż. Paweł Kępka – SGSP, mgr inż. Krzysztof Szelągowski – ZOSP RP, Bartosz Krzywicki – ASSECO Poland S.A. srebrny medal
 • Platforma do pomiarów SERS oraz sposób jej wykonania (Instytut Chemii Fizycznej PAN) - mgr inż. Witold Adamkiewicz, dr Jan Paczesny, mgr Krzysztof Sozański, prof. dr hab. Robert Hołyst, mgr inż. IgorDzięcielewski, mgr inż. Katarzyna Winkler, dr Agnieszka Kamińska, dr Andrzej Żywociński srebrny medal
 • Nowy efektywny katalizator immobilizowany na powierzchni krzemionki do reakcji alkilacji (Instytut Chemii Przemysłowej) - dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP, dr Dariusz Jamanek, dr inż. Zbigniew Wielgosz, Krystyna Cyruchin złoty medal
 • Drugie życie baterii (Instytut Chemii Przemysłowej) - dr Zbigniew Rogulski, prof. dr hab. Andrzej Czerwiński złoty medal
 • Nowa metoda dwustopniowego utleniania cykloheksanu (Instytut Chemii Przemysłowej) - mgr inż. Michał Zylbersztejn, dr inż. Andrzej Zimowski, mgr inż. Andrzej Kania, mgr Remigiusz Sylwestrowicz złoty medal z wyróżnieniem jury
 • Innowacyjna metoda nagrzewania elementów  stalowych w piecach próżniowych i atmosferowych (Instytut Mechaniki Precyzyjnej) mgr inż. Sylwester Jończyk, Dariusz Orzechowski, dr hab. inż.Tomasz Babul, prof. dr hab. inż.Aleksander Nakonieczny złoty medal
 • IMP-MS  - metoda i urządzenie do wzbudzania plazmy na powierzchni magnetronu cylindrycznego  do napylania powłok (Instytut Mechaniki Precyzyjnej)dr inż. Marek Betiuk,dr hab. inż. Jerzy Michalski, dr inż. Piotr Wach,mgr inżKryspin Burdyński,mgr inż. Zbigniew Łataś srebrny medal
 • Wielofunkcyjny dodatek do olejów opałowych (Instytut Nafty I Gazu) - dr Leszek Ziemiański, dr Grażyna Żak, Anna Duda, mgr Michał Wojtasik, Celina Bujas, Elżbieta Szałkowska, Piotr Czupryński, Bartosz Sarapatazłoty medal
 • Uniwersalny dodatek detergentowo-dyspergujący do energooszczędnych olejów napędowych (Instytut Nafty I Gazu) mgr Winicjusz Stanik, dr Grażyna Żak, mgr inż. Katarzyna Sikora, mgr inż. Rafał Konieczny, Michał Janeczekzłoty medal
 • Bezściekowy i niskotemperaturowy sposób bielenia z jednoczesną dezynfekcją wyrobów celulozowych (Instytut Włókiennictwa) - dr inż. Anetta Walawska, dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw., dr inż. Barbara Filipowska, mgr inż. Joanna Lewartowska, mgr inż. Joanna Olczyk,  mgr Magdalena Kiwała srebrny medal
 • Robot Mobilny o Zwiększonej Funkcjonalności RMF (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP) - mgr inż. Sebastian Pawłowski, mgr inż. Łukasz Dudek, mgr inż. Adam Aftyka, mgr inż. Sławomir Kapelko, mgr inż. Mariusz Kozak srebrny medal
 • Technologia i nowej generacji wielomodułowa maszyna do ochrony obszarów wodno-błotnych (Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych PIMR- dr inż. Krzysztof Zembrowski, dr inż. Adam Dubowski, dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.; mgr inż. Aleksander Rakowicz, mgr inż. Radosław Karbowski, dr inż. Sylwester Weymann, mgr inż. Łukasz Wojniłowicz, mgr Agnieszka Potrykowska brązowy medal
 • Technologia i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych (Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych PIMR)- dr inż. Janusz Rutkowski, mgr inż. Paweł Bąkiewicz, mgr inż. Łukasz Ignasiak, dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.; dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw.; mgr inż. Mikołaj Spadło, mgr inż. Marek Szychta srebrny medal
 • ESKONzO – system komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem (Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju) - mgr inż. Zbigniew Pałasz, inż. Dariusz Radajewski, mgr inż. Krzysztof Smyczek, Maciej Skorzanski, Jakub Krol, Pawel Krosny, Patryk Domagalik, Slawomir Kozok złoty medal
 • Pojazd poruszany ręcznie (TORQWAY SP. Z O.O.) - Andrzej Sobolewski złoty medal
 • Bioestry OmegaRegen® - jedyny niezbędny kwas omega-3 (ALA) w najczystszej postaci (FLC Pharma sp. z o.o.) - dr inż. Andrzej Vogt, dr n. med. Ewa Sokoła-Wysoczańska, dr n. med. Tomasz Wysoczański, dr inż. Katarzyna Czyż, prof. dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła srebrny medal
Autor:Informacja prasowa , Współpraca: Andrzej Kisiel


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości