Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/11/30 09:55:33
Inauguracja Wielkopolskiego Centrum Klasteringu

W dniu 22 listopada 2012 roku w Poznaniu, w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania, odbyło się inauguracyjne spotkanie Wielkopolskiego Centrum Klasteringu (WCK).  W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób reprezentujących środowisko gospodarcze, organizacje otoczenia biznesu, instytucje akademickie, jednostki badawcze oraz urzędy państwowe. Wśród gości byli przedstawiciele 20 klastrów funkcjonujących w województwie wielkopolskim, reprezentujących różne branże. Spotkanie otworzył Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania dr inż. Grzegorz Szyszka.

Następnie głos zabierali:

  • Anna Połczyńska, Koordynator Wielkopolskiego Centrum Klasteringu (WCK), Kierownik Punktu Kontaktowego WCK, Instytutu Logistyki i Magazynowania Michał Grabia, przedstawiciel Międzylaboratoryjnego Zespołu Roboczego, Instytutu Logistyki i Magazynowania, Tomasz Markowski, przedstawiciel Wielkopolskiego Centrum Klasteringu (WCK), odpowiedzialny za współpracę międzynarodową, Instytutu Logistyki i Magazynowania, Marek Michalak, przedstawiciel LM Consulting i Marek Dondelewski, przedstawiciel euroFunduszu, Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Warszawie, którzy przedstawili cele, założenia WCK oraz w zakresie funkcjonowania Regionalnych Ekosystemów Klastrowych w kraju;
  • Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP, p. Joanna Podgórska poinformowała zebranych o kierunkach i założeniach polityki klastrowej w Polsce do 2020 r. oraz przedstawiła rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej;
  • reprezentujący Ministerstwo Rozwoju Regionalnego p. Daniel Szczechowski zapoznał zgromadzonych z aspektami wsparcia rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020;
  • przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego p. Beata Joanna ŁozińskaDyrektor Departamentu Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniuoraz p. Michał Ptaszyński poruszyli zagadnienia związane z aktywizacją klastrów na rzecz rozwoju regionu.

Po zakończeniu wystąpień miał miejsce panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości.

Zwieńczeniem spotkania było uroczyste podpisanie listu intencyjnego powołującego Wielkopolskie Centrum Klasteringu. Jego sygnatariuszami zostało 39 jednostek reprezentujących wielkopolskie środowisko społeczne i gospodarcze, które mają współdziałać na rzecz zrzeszonych członków.

Członkowie WCK mają za zadanie podejmowanie działań zmierzających do ukształtowania na obszarze Województwa Wielkopolskiego regionalnego ekosystemu klastrowego, sprzyjającego zarówno rozwojowi klastrów zidentyfikowanych na terenie regionu, jak i powiązań kooperacyjnych oraz wspólnych inicjatyw, niezależnie od etapu ich rozwoju. WCK ma z założenia charakter otwarty i jest przygotowany na przyjmowanie nowych członków.

Aktualne działania centrum prezentowane są na stronie www.wielkopolskiklastering.pl

Autor:Informacja prasowa , Współpraca: Anna Połczyńska


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości