Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/08/17 09:53:13
Warsztat IASP - parki naukowo-technologiczne dla zielonej gospodarki!

W dniach 16-17 października 2012 roku w Parku Technologicznym Alava (Vitoria-Gasteiz, Hiszpania) odbędą się warsztaty Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych - IASP European Division Workshop. Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem „Zielone Wyzwania i Możliwości dla Parków Naukowo-Technologicznych” („Green Challenges and Opportunities for Science and Technology Parks”). Głównym tematem, jaki podczas warsztatów omawiać będą przedstawiciele europejskich ośrodków innowacji, będzie zielona gospodarka, uwzględniająca ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Organizacja Narodów Zjednoczonych definiuje zieloną gospodarkę jako „gospodarkę przyczyniającą się do poprawy dobrobytu człowieka i zwiększenia sprawiedliwości społecznej, znacznie zmniejszającą jednocześnie zagrożenia dla środowiska i niedobór zasobów”. Jej głównymi założeniami są walka ze zmianami klimatu, poszukiwanie czystych technologii oraz wdrażanie zrównoważonego rozwoju w działalności gospodarczej. Wobec globalnego kryzysu oraz rosnącego zainteresowania ochroną środowiska zielona gospodarka w coraz większym stopniu postrzegana jest jako alternatywa dla dominującego obecnie systemu gospodarczego.

Tegoroczne warsztaty IASP European Division Workshop w Hiszpanii obejmować będą problematykę wyzwań i możliwości, przed jakimi - w kontekście zielonej gospodarki - stają parki naukowo-technologiczne. Przedstawiciele europejskich ośrodków innowacji wspólnie zastanawiać się będą nad sposobami wdrożenia założeń zielonej gospodarki do swojej działalności oraz zwiększania liczby firm i instytucji w powiązanych sektorach – szczególnie tych skupionych na ochronie środowiska (energia, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, ekologiczne technologie itp.). Rozważać będą także możliwości dostosowania własnej polityki oraz adaptacji infrastruktury parków do nowych wymagań dotyczących efektywności energetycznej. Program warsztatów przewiduje nie tylko wykłady dotyczące „zielonej” problematyki, m.in. roli parków naukowo-technologicznych w zakresie wspierania zielonego wzrostu, strategii zrównoważonego rozwoju dla ośrodków innowacji czy wpływu nauki na projektowanie ekologicznych rozwiązań technologicznych, ale także dyskusje kierowane, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne oraz prace w grupach.

Jednym z tematów poruszanych w ramach studiów przypadków będzie „Energia i Wydajność”. Organizatorzy warsztatów zapraszają do współpracy parki naukowo-technologiczne, które chciałyby podzielić się na forum dobrymi praktykami i swoimi sukcesami w zakresie działalności związanej z tą tematyką. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać przykład tego typu działalności – opis projektu bądź podejmowanych w tym zakresie działań, nie jedynie prezentacji parku jako instytucji. Preferowane będą przykłady opisujące podejmowanie „zielonych” działań we współpracy z innymi parkami naukowo-technologicznymi. Formularze należy przesyłać na adres ptalava@pt-alava.esdo 19 września 2012 roku.

Warsztaty dotyczące tematyki zielonej gospodarki nie są pierwszym działaniem, jakie Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych podjęło na rzecz szerzenia ekologicznej idei. W czerwcu 2011 roku na mocy porozumienia między Fundacją Innopolis a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Parków Naukowych została utworzona Sieć Zielonych Technologii (IASP-GTN).Jej głównym celem jest umożliwianie biznesowej, międzynarodowej współpracy pomiędzy parkami zrzeszonymi w IASP, których działalność bazuje na zielonych technologiach.Usieciowienie działalności parków ma przyczynić się do zwiększenia wysiłków na rzecz stworzenia podstaw dla rozwoju zielonych technologii przyszłej generacji.O członkowstwo w sieci mogą ubiegać się wszystkie parki zrzeszone w IASP, a także członkowie Azjatyckiego Stowarzyszenia Parków Naukowych (Asian Science Park Association – ASPA) oraz członkowie Stowarzyszenia Światowych Technopolii (World Technopolis Association – WTA).

Oprócz warsztatów IASP w Parku Technologicznym Alava w dniach 17-19 października odbędzie się także X Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Parków Naukowo-Technologicznych (APTE) pod hasłem „Gospodarka i Zrównoważony Rozwój: parku naukowo-technologicznego” („Economy and sustainability: the Science and ”). Co ciekawe, konferencja oraz warsztaty dotyczące zielonej gospodarki odbywać się będą w Vitoria-Gasteiz – mieście, które stanowi przykład dobrej praktyki w zakresie ochrony środowiska. W 2012 roku miasto zdobyło tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy. Uczestnicy wydarzeń będą mieli zatem okazję do zapoznania się z ekologiczną działalnością miasta oraz sposobami wdrażania założeń zielonej gospodarki.

Wydarzenia organizowane są przez Alava we współpracy z Baskijską Krajową Siecią Parków Technologicznych, Hiszpańskim Stowarzyszeniem Parków Technologicznych (APTE) oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Parków Technologicznych (IASP).

Wszelkie pytania dotyczące wydarzeń należy przesyłać na adres pta@inscripcion.org. na warsztaty oraz konferencję jest już otwarta – można jej dokonać pod adresem www.iaspworkshop.net.  

 

Inicjatywa „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest elementem projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości