Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/07/07 11:26:23
Europejska Konferencja Klastrowa

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MSP organizuje w Brukseli w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2016 piątą już Europejską Konferencję Klastrową.

Konferencja jest dedykowana przedstawicielom władz szczebla krajowego i regionalnego zajmującym się polityką klastrową oraz praktykom działającym na rzecz klastrów, jak również innym osobom zainteresowanym tą tematyką. Poprzednia konferencja w 2014 roku zgromadziła 340 osób z całej Europy. Chociaż udział w konferencji będzie jak zwykle bezpłatny, w tym roku liczbę uczestników ograniczono do 250, dlatego organizatorzy zalecają wczesną rejestrację - platforma do rejestracji ma być otwarta we wrześniu. Wtedy też zostanie ogłoszony program konferencji.

Tegoroczna konferencja klastrowa będzie koncentrowała się wokół tematyki inteligentnych przemysłów ( 4.0 – Shaping Smart Industries). W programie przewidziano sesje plenarne, panele dyskusyjne i sesje interaktywne, na których uczestnicy będą mogli się dzielić swoimi doświadczeniami i wyzwaniami. Równoległe panele dyskusyjne będą dotyczyły takich zagadnień jak modernizacja przemysłu, w szczególności inteligentna produkcja (smart manufacturing) i transformacja cyfrowa, gospodarka cyrkulacyjna, kluczowe technologie wspomagające (KET), usługi kreatywne i usługi opierające się na wykorzystaniu danych (creative and data-driven ). Dyskusja będzie toczyła się wokół tych samych, horyzontalnych zagadnień, takich jak rola klastrów w zwiększaniu zasysania innowacji przez przedsiębiorstwa, szanse rozwoju poprzez wzmocnienie powiązań w międzysektorowych łańcuchach wartości, tworzenie partnerstw strategicznych w Europie, współpraca międzynarodowa, kompetencje potrzebne do kształtowania inteligentnych przemysłów, etc.

Europejskie Obserwatorium Klastrów przedstawi najnowsze informacje o klastrach w Europie i inicjatywach wspierających klastry w kontekście modernizacji przemysłu, a przedstawiciele organizacji wdrażających projekty europejskie, takie jak Demonstrator Regions czy European Strategic Partnerships – Going International, podzielą się doświadczeniam z ich realizacji.

W trakcie konferencji zostaną przyznane doroczne nagrody dla managera klastra i Europejskiego Strategicznego Partnerstwa Klastrów (2016 European Manager of the Year Award, 2016 European Strategic of the Year Award).

Aktualne informacje na temat konferencji można śledzić na Portalu klastrowym Komisji Europejskiej.

Same obrady konferencji potrwają dwa dni (1-2 grudnia), ale poprzedzi je impreza, której celem jest umożliwienie klastrom odbycia spotkań z potencjalnymi partnerami (matchmaking pre-event). Będzie to impreza na dużą skalę, która dla klastrów stanowi okazję do zidentyfikowania wspólnych obszarów zainteresowań oraz poszukiwania komplementarnych kompetencji i zasobów, w konkretnych sektorach i łańcuchach wartości czy na określonych rynkach. Po raz pierwszy takie spotkania zostały zorganizowane przy okazji konferencji klastrowej w 2014 roku i zgromadziły ponad 80 organizacji klastrowych z 18 krajów, których przedstawiciele odbyli w sumie 170 spotkań. Szczegółowe informacje na temat możliwości zorganizowania spotkań z przedstawicielami innych klastrów będą dostępne wkrótce na stronie European Collaboration Platform, gdzie również będzie odbywała się oddzielna na matchmaking pre-event.

Zachęcamy do udziału!

Autor:Dorota Frączek 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości