Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/03/23 15:24:20
Raport: Weryfikacja standardów zarządzania w wybranych klastrach - edycja 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do zapoznania się z kolejnym opracowaniem charakteryzującym klastry w Polsce. Pod koniec 2015 roku, PARP przeprowadziła weryfikację standardów zarządzania w wybranych klastrach, zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Weryfikacji zostały poddane 64 klastry, z czego 5 znajdowało się w fazie embrionalnej, 58 w fazie rozwoju, a jeden był w fazie dojrzałości. Ostatecznie 30 klastrów (47%) - wszystkie w fazie rozwoju spełniło, a 34 nie spełniły standardów zarządzania. Ocena stopnia spełnienia standardów miała miejsce podczas spotkania w klastrze, z udziałem eksperta zewnętrznego i co najmniej dwóch przedstawicieli klastra – koordynatora i członków klastra, i była prowadzona w oparciu o narzędzie do autoewaluacji koordynatora.

Ogólny poziom spełnienia standardów był wysoki — wyniósł średnio 92% dla wszystkich analizowanych obszarów. Poziom spełnienia standardów w poszczególnych obszarach był zbliżony. Najwyższą wartość uzyskała współpraca z otoczeniem (96%), na drugim miejscu plasował się obszar klastra (93%). Bardzo podobne wyniki miał obszar procesy w klastrze – 91%, a najniższą pozycję pod względem poziomu spełnienia standardów miały obszary: usługi na rzecz członków klastra oraz zasoby, w których poziom spełnienia wyniósł 89%.

Poniższa mapa podsumowuje wyniki różnych przedsięwzięć na rzecz klastrów, przeprowadzonych z poziomu krajowego w 2015 roku. W wyniku inwentaryzacji zidentyfikowano populację 134 klastrów. Z kolei grupa 30 klastrów może pochwalić się koordynatorami, którzy spełniają standardy zarządzania klastrem. W 2015 roku wyłoniła się także grupa liderów, tj. 7 klastrów, które uzyskały status Krajowego Klastra Kluczowego.

Klastry w Polsce

Poziom rozwoju klastrów w Polsce jest zróżnicowany. Wraz z ich rozwojem rośnie potrzeba podnoszenia jakości procesów zarządzania w klastrach. Profesjonalni koordynatorzy mają kluczowe znaczenie dla sukcesu klastra ale także dla skuteczności interwencji publicznej. Analiza wyników weryfikacji standardów (szczególnie standardów niespełnionych), skłania do sformułowania wniosku o potrzebie dalszej współpracy z klastrami, w szczególności koordynatorami, i wspierania ich w rozwiązywaniu kluczowych problemów. Warto wspierać klastry i wspólnie pracować nad ich słabymi stronami, mając na uwadze, iż większy pożytek dla gospodarki przynoszą dobrze funkcjonujące, profesjonalnie zarządzane klastry. Stanowią one również naturalną grupę potencjalnych Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Autor:Joanna Podgórska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości