Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2018/06/26 08:21:05
Najnowszy raport Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawie kosztów naruszeń praw własności intelektualnej

Z okazji Światowego Dnia Przeciwdziałania Podrabianiu Produktów, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) opublikował sprawozdanie dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej. Biorąc pod uwagę powagę i skalę zjawiska, jak również kompleksowy charakter opracowania, zachęcamy w imieniu autorów do zapoznania się z tym istotnym opracowaniem.

Z najnowszego raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wynika, że każdego roku w całej UE straty z powodu podrabiania produktów w 13 sektorach gospodarki wynoszą 60 mld euro.

W ciągu ostatnich 5 lat EUIPO śledziło ekonomiczne podrabiania produktów w sektorach uznanych za podatne na naruszenia praw własności intelektualnej.

Obecne dane pokazują, że bezpośrednie straty roczne w tych sektorach wynoszą 60 miliardów euro, co odpowiada 7,5% sprzedaży, w wyniku obecności podrobionych produktów na rynku. Łączne straty są równoważne są 116 euro na obywatela UE rocznie. Ponieważ legalni producenci produkują mniej niż produkowaliby w przypadku braku zjawiska podrabiania produktów, zatrudniają oni tym samym mniej pracowników. Przekłada się to na utratę 434 000 miejsc pracy w poniżej 13 wymienionych sektorach: kosmetyki i higiena osobista, odzież, obuwie i akcesoria, artykuły sportowe, zabawki i gry, biżuteria i zegarki, torebki i walizki, nagrania muzyczne, napoje spirytusowe i wina, środki farmaceutyczne, pestycydy, smartfony, baterie i opony.

W sprawozdaniu szacuje się, że w związku z obecnością podrabiania produktów, 13 sektorów traci w Polsce 11,8% sprzedaży bezpośredniej rocznie.

Jest to równowartość około 2,7 miliarda EUR (11,4 mld PLN) lub 72 EUR (301 PLN) na jednego mieszkańca Polski rocznie.

Dane te stanowią część cyklu prac badawczych prowadzonych przez EUIPO w ciągu ostatnich 5 lat i po raz pierwszy zostały opublikowane w jednym sprawozdaniu.

Przedstawiony raport podsumowujący łączy również badania nad wpływem własności intelektualnej na gospodarkę UE oraz podrabiania produktów i piractwa na międzynarodowy. Analiza dokonuje również syntezy działań podejmowanych w celu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej przez organy krajowe, regionalne i międzynarodowe.

Szczegółowe informacje zawarte w raporcie dostępne są w następujących lokalizacjach:

Sprawozdanie podsumowujące w sprawie naruszenia praw własności intelektualnej za 2018 r. (streszczenie po polsku)

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Executive_Summary/Synthesis Report Executive Summary EN_PL.pdf

Szkody gospodarcze wyrządzone podrabianiem produktów w 13 sektorach:

W Polsce:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_POLAND NC_PL.pdf

w poszczególnych krajach Unii Europejskiej:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_AUSTRIA_DE.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_BELGIUM_DE.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_BELGIUM_FR.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_BELGIUM_NL.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_BULGARIA NC_BG.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_CROATIA NC_HR.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_CYPRUS_EL.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_CZECH REP NC_CS.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_DENMARK NC_DA.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_ESTONIA_ET.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_FINLAND_FI.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_FRANCE_FR.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_GERMANY_DE.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_GREECE_EL.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_HUNGARY NC_HU.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_ITALY_IT.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_LATVIA_LV.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_LITHUANIA_LT.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_LUXEMBOURG_DE.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_LUXEMBOURG_FR.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_MALTA_MT.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_PORTUGAL_PT.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_ROMANIA NC_RO.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_SLOVAKIA_SK.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_SLOVENIA_SL.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_SPAIN_ES.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_SWEDEN NC_SV.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infografia_THE NETHERLANDS_NL.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infographics IRELAND EN.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Infographics/Infographics UNITED KINGDOM EN NC.pdf

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości