Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/03/14 10:38:39
funkcjonowania skandynawskich IOB – konferencja w GPNT

W dniu 26 marca br. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się konferencja pod hasłem „Pomorze-Skandynawia – transfer najlepszych praktyk oraz szanse i rozwój współpracy gospodarczej” organizowana przez Pomorską Specjalną Sferę Ekonomiczną oraz Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego. Podczas spotkania prelegenci omówią możliwości skandynawsko-polskiej współpracy gospodarczej, funkcjonowania skandynawskich instytucji otoczenia biznesu (IOB) oraz rolę parków naukowo-technologicznych w rozwoju gospodarczym.

Konferencja „Pomorze-Skandynawia – transfer najlepszych praktyk oraz szanse i rozwój współpracy gospodarczej” organizowana jest w celu podsumowania rezultatów projektu „Inwestuj w Pomorskie – promocja atrakcyjności inwestycyjnej regionu Województwa Pomorskiego wraz z doradztwem dotyczącym obsługi potencjalnych inwestorów”, realizowanego przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Zarządzającego Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną w partnerstwie z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Do współpracy przy organizacji spotkania realizatorzy projektu zaprosili Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz partnerów poznanych podczas wizyt studyjnych w krajach skandynawskich.

Podczas pierwszej części spotkania eksperci omówią potencjał gospodarczy województwa pomorskiego, możliwości skandynawsko-polskiej współpracy gospodarczej oraz rezultaty projektu. Zaprezentowane zostaną także efekty wizyt studyjnych w krajach skandynawskich. W trakcie tego panelu prelekcje wygłoszą przedstawiciele firm skandynawskich, które zainwestowały w Polsce i w województwie pomorskim – m. in. Tritec Polska Sp. z o.o. (firma norweska z branży metalowej), Scania Production Slupsk S.A. (szwedzka firma, będąca globalnym producentem pojazdów użytkowych, która posiada fabryki na całym świecie) czy Peter Nielsen & Partners (duńska firma, świadcząca usługi w udzielaniu pomocy prawnej i doradztwie spółkom zagranicznym - i nie tylko - inwestującym w Polsce). Skandynawscy przedsiębiorcy zaprezentują swoją działalność w Polsce i opowiedzą, dlaczego wybrali właśnie ten kraj i region Pomorza.

W drugiej części konferencji omówione zostanie funkcjonowanie i potrzeba rozwoju parków naukowo-technologicznych na przykładzie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i Słupskiego Inkubatora Technologicznego. Ponadto przedstawiciele skandynawskich instytucji podzielą się swoimi doświadczeniami i przekażą uczestnikom spotkania najlepsze praktyki w zakresie swojego funkcjonowania pod względem administracyjnym, marketingowym i praktycznym. W panelu tym wystąpią przedstawiciele następujących instytucji:

  • z Norwegii – „SIVA” Norweska Agencja Rozwoju Przemysłu z siedzibą w Trondheim. Instytucja, której właścicielem jest norweskie Ministerstwo Gospodarki i Handlu. SIVA wspiera i posiada udziały w 25 parkach naukowo-technologicznych, 50 inkubatorach biznesowych, 54 zorganizowanych centrach biznesu, 12 Norweskich Centrach Ekspertyz oraz 51 przemysłowych nieruchomościach;
  • ze Szwecji – „KISTA SCIENCE CITY AB” – Miasto Nauki Kista, instytucja zarządzającą słynnym klastrem z sektora innowacji w branży ICT;
  • z Danii – ENERGY ACADEMY – akademia energii odnawialnej zlokalizowana na Wyspie Samso, leżącej na wschód od Półwyspu Jutlandzkiego, niemalże całkowicie uniezależnionej od konwencjonalnych źródeł energii.

Konferencja odbędzie się 26 marca br. o godz. 10:00 w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Projekt, którego rezultaty zostaną przedstawione podczas spotkania, dotyczył promocji województwa pomorskiego w trzech krajach skandynawskich: Danii, Norwegii i Szwecji. W ramach inicjatywy organizowano seminaria i konferencje biznesowe w każdych z tych krajów. Realizatorzy przedsięwzięcia zaprosili do współpracy Centrum Obsługi Inwestora Agencji Rozwoju Pomorza S.A., z którym wspólnie promowali województwo pomorskie m. in. podczas konferencji organizowanych na międzynarodowych targach przemysłowych „Hi-Industry 2011” w Herning w Danii czy międzynarodowych targach podwykonawców przemysłowych „Elmia Subcontractors 2011” w Jonkoping w Szwecji. Odbywały się także spotkania biznesowe w formie seminariów promocyjnych dla przedsiębiorców skandynawskich przy udziale lokalnych izb gospodarczych, m. in. w Stavanger i Trondheim w Norwegii oraz w Szwecji. Dodatkowo uczestnicy wizyt studyjnych w powyższych krajach mogli zapoznać się ze strukturą i funkcjonowaniem skandynawskich parków naukowo-technologicznych, inkubatorów, klastrów i centrów badawczo-rozwojowych. Podczas wyjazdów prezentowany był szeroki wachlarz instytucji wspierających firmy m. in. w innowacyjnych branżach. Dzięki pozyskanym kontaktom i odbytym wizytom uczestnicy inicjatywy mogli wymienić się swoimi doświadczeniami ze Skandynawami oraz poszerzyć swoją wiedzę. Projekt współfinansowała Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.6.1 Promowanie atrakcyjności regionu.

Źródło:

http://gpnt.pl/pl/z-ycia-parku/aktualnosci-parku/749-pomorze-skandynawia-transfer-najlepszych-praktyk-oraz-szanse-rozwoju-wspopracyq.html


 

Inicjatywa „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest elementem projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości