Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/03/05 14:29:07
sposobem na stymulowanie innowacyjności

Seminarium

Zamówienia przedkomercyjne sposobem na stymulowanie innowacyjności

Centrum Konferencyjne Myślnik,

Warszawa, ul. Powsińska 64A

19 marca 2012

 

Serdecznie zapraszamy na seminarium którego celem jest przybliżenie tematu Zamówień Przedkomercyjnych (PCP) – nowego podejścia do zamówień publicznych, które w ostatnich dwóch lat zyskuje na znaczeniu w rosnącej liczbie państw Unii Europejskiej.

Jednym z kluczowych zadań sektora publicznego jest wspieranie działań ukierunkowanych na rozwój innowacji i nowych technologii przy wykorzystaniu procedur zamówień publicznych. Celem tych działań powinna być poprawa warunków inwestowania w badania i rozwój w Europie, stymulowanie innowacyjności i umożliwianie również Małym i Średnim Przedsiębiorstwom uczestnictwa w tworzeniu przełomowych rozwiązań odpowiadających na ważne wyzwania instytucji publicznych. Projekt ProgrEAST ma zadanie promować zamówienia Przedkomercyjne jako istotny element szeroko rozumianej strategii innowacyjnej gospodarki.

Zamówienia przedkomercyjne stanowią szczególne podejście do usług badawczo-rozwojowych, które umożliwia władzom publicznym zakup innowacyjnych rozwiązań przystosowanych do ich specyficznych potrzeb. Koncentrują się one na tych obszarach, na których nie ma jeszcze rozwiązań komercyjnych, umożliwiając klientom pobudzanie rozwoju innowacyjnego produktu w sektorze B+R w celu dostosowania go w miarę możliwości do potrzeb rynku.

Podczas seminarium:

  • Poznasz przykłady udanych innowacji powstałych w ramach nowego podejścia do zamówień publicznych
  • Otrzymasz praktyczne wskazówki w jaki sposób prowadzić proces zamówień przedkomercyjnych
  • Spotkasz ekspertów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z wdrażania PCP w Polsce i Europie
  • Uzyskasz wiedzę na temat dobrych praktyk we wdrażaniu zamówień przedkomercyjnych

Program seminarium

9:30     uczestników

10:00   Przywitanie i wprowadzenie do warsztatu

10:10   Zamówienia Przedkomercyjne w kontekście projektu PROGR-EAST

Sergiusz Sawin, Innovatika

10:30    Presentation of the draft PCP manual – a practical guide to

Rebeca Lucas, Innova SpA, Koordynaror Projektu PROGR-EAST

11:10     Brytyjski PCP na przykładzie Projektu Efektywnego Zarządzania Krwiodawstwem w Wielkiej Brytanii

Michael Wilkinson, NHS-NIC

11:40     Przerwa kawowa

12:00     Zamówienia przedkomercyjne w Polsce – potrzeby, bariery, wyzwania. Wnioski z badań przeprowadzonych w ramach projektu PROGREAST

Agata Klińska, Innovatika

12:20      Inne inicjatywy promujące zamówienia przedkomercyjne

Projekt RAPIDE: Szybsze wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług na rynek - wnioski z realizacji projektu pionierskiego w kontekście warunków wdrażania zamówień przedkomercyjnych w Polsce

Maciej Krużewski, ekspert ds.PCP, członek Komitetu Sterującego projektu PROGREAST

13:00      Lunch

14:00      Przedkomercyjne zamówienia publiczne – aspekty prawne, finansowe, instytucjonalne

Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów:

  • Michael Wilkinson – NHS-NIC
  • Maciej Krużewski – członek KS projektu PROGREAST
  • Przestawiciele Publicznych Zamawiających, Eksperci

Moderator: Sergiusz Sawin, Innovatika

15:00    WIBGI – Wouldn’t it be great if.. ?

Sesja warsztatowa z udziałem ekspertów PCP i potencjalnych zamawiających projekty w trybie zamówień przedkomercyjnych. Prezentacja metod i narzędzi wspierających definiowanie wyzwań do projektów PCP.

16:00    Podsumowanie i zakończenie

 

Seminarium jest organizowane w ramach projektu PROGR-EAST, którego celem jest promowanie innowacyjnego podejścia do zamówień publicznych (Zamówień Przedkomercyjnych) w pięciu krajach UE (Polska, Czechy, Slovacja, Węgry i Słowenia) ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i ograniczeń Publicznych Zamawiających w obszarze usług badawczo-rozwojowych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej.

Więcej szczegółów na www.progreast.eu

Autor:Zespół Redakcyjny  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości