Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/08/01 12:50:45
I konkurencja, i współpraca

Klastry to fenomen współczesnej gospodarki. Zrzeszają firmy, które na co dzień ze sobą konkurują po to, by razem mogły osiągnąć więcej – czy to w zakresie rozwoju oferty handlowej i jej promocji, czy to skutecznej współpracy ze środowiskiem naukowym.

Idea klastra zakłada współpracę firm o dopełniającym się profilu działalności. Choć na co dzień ze sobą konkurują, to jednocześnie czerpią profity ze współpracy. Paradoks? W globalizującej się gospodarce – niekoniecznie. Współdziałanie w ramach klastra pozwala bowiem osiągnąć efekt synergii. Przedsiębiorstwa mogą na przykład wspólnie zamawiać surowce i półprodukty (niższe zamówienia), organizować wyjazdy na targi zagraniczne (na co pojedyncza często nie może sobie pozwolić ze względów finansowych), czy wzajemnie świadczyć sobie usługi. Razem mogą efektywniej współpracować z naukowcami, wdrażając w swojej działalności gospodarczej przełomowe wynalazki oraz skuteczniej reprezentować swoje interesy w kontaktach z administracją publiczną.

Najczęściej wymienianym przykładem klastra jest Dolina Krzemowa w USA, gdzie tysiące firm z sektora nowoczesnych technologii wymieniają się doświadczeniami, pracują razem nad rozwojem nowych produktów oraz ściśle współpracują z tamtejszymi uniwersytetami.

Stowarzyszenie Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!” zdecydowało się na stworzenie wyrazistej marki promowanej właśnie pod hasłem „Naturalnie z Podlasia!”. Odwołuje się ona do pozytywnych skojarzeń związanych z regionem, takich jak czyste, nieskażone przemysłem środowisko, ekologiczna żywność, małe ojczyzny. W zamierzeniach władz stowarzyszenia ma funkcjonować jako znak jakości podlaskich produktów, a konsumentom w całej Polsce ma się kojarzyć ze smacznymi produktami wysokiej jakości. Firmy członkowskie klastra chciałyby wypromować pod wspólnym znakiem na przykład truskawki z Korycina, brokuły z Sokółki, mąkę z Białegostoku czy majonez Agrovita.

Na zdrową żywność stawia także, działający wwojewództwie lubelskim, Dolina Ekologicznej Żywności. Zrzesza on m.in. producentów ekologicznejżywności, gospodarstwa agroturystyczne, które mają ją w swojej ofercie, dostawców usług certyfikacyjnych i badawczych, a także jednostkinaukowo-badawcze. Wyzwaniem dla rozwoju klastra jest wciąż mały popyt na tego typu produkty oraz niewielka skala eksportu ekoproduktów. Dużym sukcesem promocyjnym okazał się udział przedstawicieli klastra w odbywających się w Norymberdze targach BioFach 2011. To największa tego typu impreza w Europie, przyciągająca producentów ekologicznej żywności. Jak wyjaśnia na łamach Portalu Innowacji, dr Krzysztof Jończyk, reprezentant klastra, najważniejszym celem udziału w targach było „zapoznanie członków klastra z innowacyjnymi rozwiązaniami w branży przetwórstwa ekologicznego, nawiązanie współpracy i zainicjowanie kontaktów handlowych”.

Ważnym zadaniem było też zaprezentowanie pozostałym uczestnikom targów oferty ekologicznego rolnictwa ze wschodu Polski. Działania promocyjne prowadzone przez zostały dostrzeżone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które w konkursie „Promuj z pomysłem” nagrodziło to przedsięwzięcie.

Internacjonalizacja, czyli zwiększenie aktywnościna rynkach zagranicznych, to wyzwanie, z którym muszą mierzyć się dzisiaj polskie klastry. Przykłady przedsięwzięć takich, jak udział Doliny Ekologicznej Żywnościw targach BioFach pokazuje, że polskie skupiska przedsiębiorców coraz odważniej biorą udział w ambitnych przedsięwzięciach. Jak czytamy w wydanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) publikacji klastrów w Polsce: „pozytywnie należy ocenić dużą liczbę rynków zagranicznych, na których obecne są przedsiębiorstwa będące członkami badanych klastrów. Jedynie w siedmiu klastrach [na 47 badanychprzez PARP – dop. red.] są przedsiębiorstwa działające tylko na rynku krajowym, natomiast członkowie pozostałych klastrów posiadają również zagranicznych odbiorców”.

– Członkostwo w klastrze ma z punktu widzenia firmy wiele zalet – mówi Grażyna Buczyńska z PARP. – Pozwala na podejmowanie działań, na które pojedyncze przedsiębiorstwa nie mogłyby sobie pozwolić. Może to być wspólne wdrożenie do produkcji wynalazku opracowanego na miejscowej uczelni, opracowanie wspólnej marki promującej wyroby firm członkowskich czy współpraca przy organizacji wyjazdu na targi zagraniczne.

Autor:Zespół Redakcyjny  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości