Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2018/05/10 09:32:08
Granty dla Seal of Excellence

Już od dzisiaj do 5 czerwca br. przedsiębiorcy MŚP mogą starać się o wsparcie w ramach drugiej edycji ów Seal of Excellence. Polskie firmy posiadające ten mogą otrzymać nawet 210 tys. zł na weryfikację potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii oraz opracowanie studium wykonalności.

O z puli 3,78 mln zł mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy uzyskali Seal of Excellence (tzw. pieczęć doskonałości), w ramach Fazy 1 Instrumentu MSP Horyzont 2020 albo nabyli autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu, który uzyskał Seal of Excellence. Ułatwieniem dla wnioskodawców jest m.in. jedynie formalna ocena wniosku, granty będą rozliczane ryczałtowo, a wnioskodawca ma możliwość wyboru czy będzie stanowił pomoc publiczną, czy pomoc de minimis. W ramach umowy o powierzenie grantu jest przewidziana możliwość uzyskania zaliczki w 40% jego wartości. Granty będą rozliczone na podstawie kwoty ryczałtowej, która wynosi 300 tys. zł.

Autor:PARP 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości