Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2018/05/23 08:25:59
by Night 2018 – Noc Muzeów w Urzędzie Patentowym RP

Urząd Patentowy RP po raz kolejny uczestniczył w ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów”, która obejmuje z roku na rok coraz więcej instytucji przedstawiających swoją działalność, osiągnięcia i historię w atrakcyjny i nowatorski sposób, służący szerokim celom edukacyjnym. W bieżącym roku prezentacja Urzędu Patentowego RP miała szczególny wymiar, ze względu na obchody rocznicy 100-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich.     

Urząd Patentowy RP uczestniczył w „Nocy Muzeów” pod hasłem „ by Night”. Inicjatywa ta skierowana była do wszystkich osób zainteresowanych problematyką własności intelektualnej oraz najnowszymi technologiami. W tegorocznym programie „ by Night” uczestniczyło ponad 400 gości, którzy w ramach „Nocy Muzeów” odwiedzili w sobotę 19 maja 2018 r. siedzibę Urzędu Patentowego RP. Program wydarzenia obejmował między innymi zwiedzanie Urzędu, prezentację na temat ochrony własności intelektualnej „ na sukces” oraz konkurs z nagrodami. Była również możliwość rozmowy z ekspertami Urzędu i obejrzenia najstarszych ksiąg rejestrowych i opisów patentowych, co miało szczególne znaczenie w kontekście obchodzonej w bieżącym roku 100. rocznicy ustanowienia na ziemiach polskich ochrony własności przemysłowej, jak również utworzenia Urzędu Patentowego RP. Zwiedzający mogli zapoznać się z historią Urzędu, znaczeniem ochrony własności przemysłowej we współczesnej gospodarce, pracą Kolegium Orzekającego ds. Spornych oraz inicjatywami Urzędu wspierającymi innowacyjność i kreatywność. Zaproszeni goście mieli możliwość rozmowy z ekspertami oraz wynalazcami prezentującymi swoje osiągnięcia. Dla każdego uczestnika przygotowano bogaty zestaw materiałów informacyjnych przekazujących podstawy wiedzy o znaczeniu wartości niematerialnych w życiu gospodarczym i społecznym.

W wydarzeniu bardzo liczny i aktywny udział wzięło znaczne grono młodych osób  rozwijających swoje naukowe pasje, przyszłych wynalazców i pracowników naukowych szkół wyższych, przyszłych przedsiębiorców i startupowców, którzy już wkrótce będą nowatorskimi  rozwiązaniami przyczyniać się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Duże zainteresowanie wzbudziły stanowiska prezentacyjne przygotowane przez:

- Koło Naukowe ADEK z Politechniki Warszawskiej;

- Przedsiębiorców promujących innowacyjny pojazd Triggo;

- Stowarzyszenie robisz.to prezentujące projekty wizualizacje, prototypy i   technologie druku 3D;

- Indywidualnego wynalazcę Bartosza Walentyna specjalizującego się w innowacyjnych urządzeniach ogrodniczych;

- Firmę Ventro prezentującej pierwszy na świecie innowacyjny automat do przyrządzania kebabów;

O zainteresowaniu uczestników akcji problematyką własności intelektualnej oraz innowacyjności świadczy nie tylko wysoka frekwencja, ale także liczne pytania jakie zwiedzający kierowali do prelegentów i ekspertów Urzędu Patentowego RP. Przebieg „Nocy Muzeów” w Urzędzie Patentowym RP dowodzi, że niekonwencjonalne działania informacyjne związane z problematyką innowacyjności i ochrony własności intelektualnej spotykają się z dużym zainteresowaniem szerokiego kręgu odbiorców.

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości