Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/04/02 12:20:38
Moc tkwiąca w społecznościach

Coraz więcej ludzi świadomie poszukuje synergii w relacjach człowieka z przyrodą. Postrzegając je jako jedną, spójną całość, podejmują wspólne przedsięwzięcia, przekładając idee na realne, łatwo dostępne, otwarte rozwiązania, produkty i działania. Jedną z takich inicjatyw jest Cohabitat – ruch społeczny, sieć ludzi, organizacji, przedsiębiorstw i instytucji, oparty o wzajemnie wspierające się zależności.

Cohabitat jako jedna z pierwszych organizacji poświęciła dużo uwagi kwestii wykorzystania materiałów naturalnych w procesie tworzenia współczesnej architektury alternatywnej. Poprzez tworzenie otwartych technologii, chce dać ludziom możliwość życia w Habitatach - naturalnych siedliskach, budowanych w oparciu o zasady funkcjonowania ekosystemów. Jednak technologie budownictwa alternatywnego to nie wszystko. To także przygoda odkrywania nieograniczonych możliwości kreacji.

Inspirują ich modele funkcjonowania projektów mających na celu wytworzenie fizycznych produktów, których i proces budowy jest w pełni publicznie udostępniony.

Działają na rynku w oparciu o tzw. koncepcję open source. Oznacza to, że społeczność dzięki udostępnionym zasobom na otwartej platformie współpracuje ze sobą, rozwijając konkretny produkt, który ostatecznie może być tak samo dobry a nawet lepszy (jak Firefox), co odpowiedniki komercyjne, powstałe w zamkniętym modelu projektowania. Dodatkowo cała społeczność nie tylko rozwija produkt, ale również dba o to, by spełniał on potrzeby ludzi, którzy go używają. Koncepcja wywodząca się z branży IT znalazła zastosowanie także w projektowaniu urządzeń elektronicznych, aktualnie m.in. w branży drukarek 3D. W tym kierunku podążają także takie dziedziny jak budowa maszyn, budownictwo i architektura.

- Kończy się era korporacyjnej wizji przedsiębiorczości, w której wszyscy biorą udział w wyścigu szczurów, gdzie ceną jest niekontrolowany wzrost, wyzysk ludzi oraz ogromne środowiskowe. Rozpoczynamy wiek przedsiębiorczości kolaboratywnej i otwartej, kiedy zasoby i własność intelektualna są współdzielone. Współdzielenie zasobów, współistnienie i współdziałanie wielu systemów jednocześnie to podstawowe prawo obowiązujące w obrębie ekosystemów naturalnych. Dziedzina określana mianem permakultury opisuje te zależności i pomaga projektować zrównoważone systemy ludzkie w oparciu o te pryncypia – uważa Paweł Sroczyński, przedstawiciel Cohabitat w wywiadzie z Maciejem Mazerantem („Design thinking”, Newsletter Przemysłów Kreatywnych Nr 3 (39)).

- Zależy nam na tym, aby więcej uwagi i zasobów koncentrować wokół rozproszonej, synergicznej przedsiębiorczości, zorientowanej na otwartość i dzielenie zasobów (tzw. sharing economy). Taki ekonomii faworyzuje współpracę, otwartą wymianę i dzielenie własności intelektualnych oraz materialnych, a także minimalizuje ilość użytych zasobów.

Szczególnie interesujące przedsięwzięcia zrealizowane przez Cohabitat to m.in. zaprojektowanie i budowa prototypu nanoHabitat - małego budynku (25 m2) z użyciem technologii budownictwa alternatywnego, którego budowy została publicznie udostępniona w sieci. Obiekt ten, to pierwszy opensource’owy budynek w Polsce. Powstał wspólnym wysiłkiem grupy około 40 osób.

Są też organizatorami ogólnopolskiego spotkania poświęconego tematyce budowania naturalnego, permakultury oraz open source hardware, tj. Festiwal Cohabitat Gathering 2011.  Była to pierwsza inicjatywa tego rodzaju w kraju. Natomiast druga edycja festiwalu w 2012 r. była eksperymentem w zakresie finansowana w nowej w naszym kraju formule – finansowania społecznościowego tzw. crowdfundingu. W ciągu jedynie 30 dni udało się zebrać 90 tys. zł, co pozwoliło na pokrycie kosztów realizacji wydarzenia. Jednocześnie pokazało, jak wielka potęga leży w skoncentrowanych działaniach zintegrowanej społeczności.

Aspekt organizacyjny festiwalu opierał się na zasadzie crowdsourcingu. Korzystając z platformy trello.com, w sposób transparentny zarządzali procesem, dzięki czemu każdy mógł się przyłączyć i pomóc.

Kolejnym projektem były warsztaty „Zrób-to-sam 2.0” podczas których ponad 80 osób uczyło się, jak własnoręcznie zbudować kolektor słoneczny, konstrukcję domu, toaletę kompostową i kompostownik, a także suszarkę do owoców i małą turbinę wiatrową.

Sukcesem okazała się również budowa domu o powierzchni 200 m2 w Grójcu. Kooperatywa budowlana – spółdzielnia Cohabitat-Build – dzięki sile swoich członków zbudowała okazały dom izolowany kostkami słomy, wełną drzewną i tynkami wapiennymi oraz glinianymi.

Metoda crowdsourcingu sprawdziła się także przy wydaniu najważniejszej książki o budownictwie naturalnym „Podręcznik budowania z gliny” prof. Gemota Minke oraz przy kręceniu filmu dokumentalnego „Cohabitat, the movie”.

Cohabitat swoimi działaniami pokazała, że możliwe jest konstruowanie nowoczesnych budynków z użyciem materiałów lokalnych (słoma lub glina). Z kolei kampanie crowdfundingowe w pełni odsłoniły moc tkwiącą w społecznościach. Pokazały, że tego typu rzeczy są w Polsce możliwe.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu „Design thinking” oraz Newsletterem Przemysłów Kreatywnych http://kreatywna.lodz.pl/data/other/39nr_newsletter_kreatywni.pdf

http://www.cohabitat.net/

Autor:Agnieszka Katowicz 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości