Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/10/08 13:29:58
Akademia Morska w Szczecinie i Technopark Pomerania rozwijają współpracę
SPNTTechnopark Pomerania i Akademia Morska w Szczecinie zawarły 4 października 2012 r. porozumienie o współpracy, którego celem jest realizacja wspólnych przedsięwzięć wspierających z nauki do biznesu. Uroczyste podpisanie umowy przez Grzegorza Fiuka, prezesa Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Chwesiuka, prorektora ds. nauki Akademii Morskiej w Szczecinie odbyło się podczas międzynarodowej konferencji pt. in the maritime sector – towards the future, organizowanej przez Morskich (CTTM) Akademii Morskiej w Szczecinie. To właśnie ta jednostka będzie realizować postanowienia porozumienia z ramienia szczecińskiej uczelni.
 
– Z Akademią Morską i CTTM współpracujemy bardzo dobrze już od wielu lat, teraz możemy tę kooperację sformalizować i jeszcze lepiej ją rozwijać. Technopark Pomerania na polu współpracy z nauką ma do odegrania ważną rolę, jako kluczowa dla Szczecina i regionu, otwarta organizacja, wspierająca rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. W przyszłym roku na pewno wejdziemy w kolejny etap, gdy powstanie już nowa infrastruktura Technoparku, która będzie służyć też naukowcom i studentom, komercjalizacji wiedzy oraz zakładaniu spółek –  mówi Grzegorz Fiuk, prezes SPNT.
 
Celem porozumienia jest budowanie efektywnej współpracy w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz wspomagania synergii nauki i biznesu. Wspólne działania mają prowadzić do zwiększania wiedzy o przedsiębiorczości pośród studentów i naukowców, poprzez m.in. realizację wspólnych wydarzeń, inicjowanie projektów B+R naukowców i przedsiębiorców działających w Technoparku Pomerania i Klastrze ICT Pomorze Zachodnie. Jest to też kontynuacja i poszerzenie zawartej w lipcu br. umowy z Akademią Morską w Szczecinie, która przewidywała m.in. organizację praktyk studenckich w firmach z Technoparku i Klastra, wspólną organizację konkursów informatycznych dla szkół oraz współpracę w zakresie dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.
 
- Ta to kolejny krok w zacieśnianiu współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Tu istotną rolę odgrywa nasze Morskich. Akademia Morska w Szczecinie ma ogromny potencjał naukowy, nasi pracownicy są autorami analiz, opracowań, projektów, które w innowacyjny sposób pomagają optymalizować funkcjonowanie sektora morskiego. Takim przykładem jest opracowany przez nas system PNDS (Pilot Navigation and Docking System) lub NAVDEC (Navigational Support System). Tego typu projekty powinny być wdrażane do przemysłu - służy to przecież rozwojowi gospodarki morskiej i inicjowaniu kolejnych wspólnych projektów – mówi prof. Krzysztof Chwesiuk.
Konferencja in the maritime sector – towards the future, zorganizowana przez Morskich w Szczecinie odbywa się w Szczecinie 4-5 października br.
Przed międzynarodowym gronem naukowców, przedstawicieli centrów transferu technologii i przedsiębiorstw, zostały zaprezentowane możliwości technologiczne, tworzone w naszym regionie, a także na świecie. Prezentował się tam także Technopark Pomerania, jako instytucja wspierająca rozwój biznesu IT w regionie. Ponadto, została omówiona polityka morska w Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2014-2020 i rola transferu technologii. Uczestnictwo w spotkaniu była również szansą zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie komercjalizacji wyników prac badawczych sektora morskiego. Jednym z przykładów był prezentowany nawigacyjny system wspomagania decyzji na statku morskim NAVDEC, opracowany przez naukowców z Zakładu Informatycznych Technologii Morskich.
 
– Na początku swojej drogi nasz zespół otrzymał profesjonalną pomoc prawną w ramach projektu realizowanego przez Technopark Pomerania, a podstawową wiedzę o ochronie własności intelektualnej i komercjalizacji w ramach projektu „B+R - Badaj możliwości. Rozwijaj wiedzę. W tej chwili pomysł ten znajduje się już w fazie preinkubacji funduszu zalążkowego Pomeranus Seed należącego do Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, a nasz zespół naukowy przygotowuje się do komercyjnego wejścia na rynek – mówi Wojciech Czyżewski, dyrektor Morskich AM w Szczecinie.
 
Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, RP,  Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Rektora AM w Szczecinie.
 
Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości