Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/09/26 15:15:50
Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach partnerem projektu „Satelita KosmoSat-1”

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach został partnerem europejskiego projektu satelitarnego „Satelita KosmoSat-1”. Głównym celem projektu jest umieszczenie w przestrzeni kosmicznej satelity typu CubeSat 3U. Realizacja inicjatywy może przyczynić się do rozwoju sektora małych satelitów w Polsce – od ich produkcji po edukację dotyczącą tego sektora kosmicznego zarówno wśród uczniów i studentów, jak i wśród przedstawicieli firm i instytucji. To również okazja do nawiązywania międzynarodowej współpracy według standardów ESA.

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód został partnerem projektu„SatelitaKosmoSat-1”, którego koordynatorem jest Kosmonauta.net. Część tej inicjatywy, polegająca na umieszczeniu w przestrzeni kosmicznej satelity typu CubeSat 3U, będzie realizowana w Suwałkach. „CubeSat jest standardem budowy satelitów na świecie opracowanym przez Uniwersytet Stanforda oraz Politechnikę Kalifornijską. Zakłada on zbudowanie satelitów podzielonych na trzy podstawowe kategorie: 1U (z ang. “one unit” - jedna jednostka), 2U, 3U oraz zdobywające coraz większą popularność 6U (jeszcze nie jest ujęte w standardzie). Jedna jednostka ma wymiary 100x100x113,5 mm oraz masę do 1,33 kg. Pozostałe dwa typy są zwielokrotnieniem wysokości oraz masy jednostki podstawowej” – czytamy na oficjalnej stronie Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach.

Park stał się partnerem projektu za pośrednictwem Suwalczanina - propagatora rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce, Macieja Urbanowicza, który jest koordynatorem i jednym z konstruktorów pierwszego polskiego satelity wyniesionego na orbitę - PW-Sat. Jest to sztuczny satelita typu CubeSat zbudowany przez studentów Politechniki Warszawskiej(członków Studenckiego Koła Astronautycznego działającego na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa i Studenckiego Kola Inżynierii Kosmicznej działającego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych) przy wsparciu Centrum Badań Kosmicznych PAN. PW-Sat został umieszczony na orbicie 13 lutego 2012 roku podczas pierwszego lotu rakiety Vega. Na realizację kolejnego pomysłu Maciej Urbanowicz znalazł przestrzeń w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód – „Park zrobił na mnie duże wrażenie. Zainteresowało mnie oferowane wsparcie i dobre warunki współpracy. O wyborze Suwałk zdecydowało również geograficzne położenie miasta. Chciałbym, aby część projektu „Satelita KosmoSat-1” – a mianowicie centrum łączności satelitarnej - zostało zlokalizowane właśnie w Suwałkach” – wyjaśnia badacz.

Realizacja projektu „SatelitaKosmoSat-1” ma przynieść wiele korzyści dla polskich firm, m. in. ułatwienie dostępu dla przedsiębiorczych naukowców do satelity umieszczonego na orbicie czy możliwość pozyskania praktycznej wiedzy dotyczącej małych satelitów i ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia, a także możliwość tworzenia nowatorskich koncepcji, które mogłyby być wykorzystane w przemyśle, bazującym na doświadczeniach i możliwościach małych satelitów. „Budowa satelity typu CubeSat dla celów badawczych i technologicznych jest szansą dołączenia do „elity” technologicznej wyjątkowo ciekawej niszy sektora kosmicznego – działu małych satelitów, z potencjalnymi przyszłościowymi zyskami w sferze komercyjnej” – twierdzą przedstawiciele Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód.

Realizacja projektu jest szczególnie ciekawa w kontekście niedawnego przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W czasie oficjalnej uroczystości w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, która odbyła się 13 września 2012 roku, wicepremier Waldemar Pawlak oraz dyrektor generalny ESA Jean-Jacques Dordain dokonali wymiany podpisanych dokumentów akcesyjnych. Ostatnim krokiem do pełnego członkostwa będzie ratyfikacja umowy przez Polski Parlament.

ESA to jedna z głównych agencji kosmicznych na świecie, a członkowstwo w niej umożliwi polskim instytutom i firmom pełen udział w europejskich projektach w sferze badań i przemysłu kosmicznego.  Dla działań i projektów realizowanych przez Agencję zasadnicze znaczenie ma nie tylko rozwój innowacyjnych technologii z zakresu przestrzeni kosmicznej, ale także zapewnianie ich wykorzystywania w szerszym ekonomicznym aspekcie. W tym celu ESA podjęła się realizacji Programu Transferu Technologii (ESA Programme). Zadaniem tym zajmuje się Biuro Programu Transferu Technologii ESA, które wspomaga firmy i organizacje z państw członkowskich Unii Europejskiej w wykorzystywaniu i rozwijaniu technologii kosmicznych w innych dziedzinach gospodarki. Do tej pory Biuro z powodzeniem wdrożyło ponad 200 technologii kosmicznych do innych sektorów gospodarki - znalazły one zastosowanie m. in. w stworzeniu georadaru, wykrywającego pęknięcia w kopalniach, w systemach chłodniczych stosowanych w wyścigach Formuły 1 czy w innowacyjnych rozwiązaniach z dziedziny opieki zdrowotnej. Działania podejmowane przez Biuro doprowadziły również do powstania w Europie wielu nowych przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości ESA.

Źródła:

www.park.suwalki.pl

http://niebywalesuwalki.pl/19563/

 

Inicjatywa „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest elementem projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości