Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/09/11 09:09:43
Konferencja TCI w Danii

W dniach 3-6 września 2013 odbyła się 16-ta doroczna światowa konferencja Sieci TCI (The Global Practitioners Network for Competitiveness, Clusters and Innovation). Tym razem miejscem spotkania około 300 uczestników z 40 krajów było miasto Kolding w południowej Danii.

Motywem przewodnim konferencji, zatytułowanej Designing the future - Innovation through strategic partnerships, było następujące kluczowe zagadnienie: w jaki sposób klastry mogą wprowadzać innowacje poprzez różne rodzaje partnerstw strategicznych?

Program 4-dniowej imprezy był bardzo bogaty i napięty. Managerowie i animatorzy klastrów, przedstawiciele instytucji kreujących politykę klastrową, przedstawiciele biznesu oraz naukowcy mieli możliwość wyboru interesujących ich sesji plenarnych i panelowych, na których mogli pogłębić posiadaną wiedzę oraz zapoznać się z praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi w klastrach.

Pierwszy dzień imprezy upłynął na wizytach w klastrach oraz na spotkaniach z przedstawicielami firm, podmiotów zarządzających klastrami, instytucji publicznych, władz regionalnych oraz jednostek badawczych. Uczestnicy mieli do wyboru sześć duńskich klastrów: Welfare Tech z regionu południowej Danii (Odense), specjalizujący się w o opiece medycznej, opiece domowej i usługach socjalnych, Danish Food z regionu środkowej Danii (Aarhus), specjalizujący się w agrotechnologiach i technologiach związanych z żywnością, Danish Maritime (Kopenhaga) zajmujący się technologiami związanymi z morzem, Design2Innovate – nowopowstały z regionu południowej Danii (Kolding), specjalizujący się w innowacjach opartych na projektowaniu i wzornictwie, Offshoreenergy.dk z południowej Danii (Esbjerg) działający w technologiach wydobycia ropy i gazu z dna morskiego, wykorzystania przybrzeżnej energii wiatrowej oraz energii fal morskich oraz Lean Energy & KVCA, specjalizujący się w technologiach efektywnego wykorzystania energii. Uczestnicy mogli także wybrać spotkanie z przedstawicielami firm i organizacji klastrowych z północnej części Regionu Schleswig-Holstein, których obszar działalności obejmuje również sąsiadujący region południowej Danii (cross-border clusters). Wsparcie tych klastrów, działających w branżach morskiej, elektronicznej i żywnościowej, stanowi przykład udanej współpracy pomiędzy regionami z dwóch różnych krajów.

Drugiego dnia konferencji odbyły się sesje plenarne ukierunkowane na zagadnienia z zakresu strategicznego partnerstwa w zakresie innowacji. Na równoległych sesjach panelowych przedstawiono zagadnienia akademickie, dotyczące klastrów jako ekosystemów przedsiębiorczości, transnarodowej współpracy klastrów, modeli działalności innowacyjnej i modeli biznesowych w klastrach. Uczestnicy mieli także okazję do indywidualnych spotkań i rozmów oraz mogli odwiedzić stoiska, zorganizowane w hali wystawienniczej, na których odbyło się w sumie 16 prezentacji projektów i przedsięwzięć związanych z klastrami. Program dnia obejmował także 10 równoległych laboratoriów, oferujących praktyczną wiedzę na wybrane tematy związane z klastrami, takie jak np. inteligentne specjalizacje, i organizacji klastrowych, tworzenie środowiska współpracy, kreatywności i innowacji w inicjatywach klastrowych, wspólna działalność innowacyjna i jej praktyczne aspekty, kompetencje i narzędzia potrzebne do optymalizacji procesów zarządzania w klastrze, współpraca transnarodowa klastrów i MSP, etc.

Trzeciego dnia konferencji uczestnicy wzięli udział w sesjach plenarnych dotyczących nowych perspektyw rozwoju klastrów oraz ich roli w globalnych łańcuchach wartości. Omówiono również rolę organizacji klastrowych we wspieraniu powstawania nowych przemysłów poprzez tworzenie warunków do powstawania innowacji z udziałem różnych sektorów działalności (cross-sectoral innovation). Tego rodzaj innowacje zamierza wspierać Komisja Europejska, która będzie rozszerzała swoje działania ukierunkowane na klastry, w tym na tworzenie nowych łańcuchów wartości w przemyśle, co może przyczynić się do powstania nowych sektorów i do wzrostu gospodarczego. Przedstawiono także przykłady działań innowacyjnych realizowanych w ramach klastrów w krajach nordyckich oraz w Afryce Południowej. Równoległe sesje panelowe dotyczyły praktycznych aspektów opracowania i wdrożenia Strategii Inteligentnej Specjalizacji (S3) oraz przygotowania strategii klastra. Na przykładzie uaktualnionej wersji publikacji Initiative Greenbook, wersja 2.0, zaprezentowano najważniejsze wnioski wynikające z prowadzonych od ponad dekady badań nad inicjatywami klastrowymi.

W czwartym i ostatnim dniu konferencji zorganizowano sesje plenarne na temat wyzwań społecznych w kontekście klastrów, podczas których przedstawione zostały różne modele partnerstwa, w tym skandynawski. Drugi temat dotyczył reindustrializacji w Ameryce Północnej i roli Meksyku w tym procesie. Ostatniego dnia odbyła się również dyskusja panelowa na temat możliwości rozszerzenia strategicznej współpracy z krajami spoza OECD poprzez wykorzystanie klastrów. Ponadto przedstawiciele klastrów mieli możliwość wzięcia udziału we wcześniej umówionych spotkaniach z wybranymi potencjalnymi partnerami z innych krajów (2 matchmaking event).

Szczegółowych informacji oraz materiałów z konferencji należy szukać na stronie internetowej sieci TCI.

Autor:Dorota Frączek 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości