Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/09/21 11:32:39
Nowoczesne technologie teleinformatyczne siłą napędową gospodarki i innowacyjnej przedsiębiorczości.

 Nowoczesne technologie teleinformatyczne siłą napędową gospodarki i innowacyjnej przedsiębiorczości.

Wytyczenie kierunków oraz opracowanie kluczowego dokumentu dotyczącego rozwoju integracji cyfrowej w Europie będzie głównym tematem organizowanej w Gdańsku konferencji pod hasłem „Innowacje dla integracji europejskiej”. Wydarzenie to jest organizowane w ramach Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencja odbędzie się w dniach 5 -7 października i będzie to pierwsza edycja europejskiej konferencji  "Innowacje dla Integracji Cyfrowej". Tematy konferencji to przede wszystkim innowacyjne wykorzystanie internetu i rozwiązań teleinformatycznych dla e-integracji Europejczyków, czyli aktywne przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego w krajach Unii Europejskiej. Głównym celem konferencji będzie dokonanie przeglądu oraz zaproponowanie priorytetów europejskich projektów i inicjatyw na rzecz integracji cyfrowej, a także przeprowadzenie debaty nad ich miejscem w szerszym kontekście tematyki Europejskiej Agendy Cyfrowej.

Prezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie Krzysztof Głomb, główny organizator konferencji podkreśla, że głównym celem organizatorów jest stworzenie mapy drogowej dla integracji cyfrowej w Europie pod nazwą "Gdańsk Roadmap for Digital Inclusion". Dokument, który powstanie w wyniku oddolnie zainicjowanego procesu , zostanie przedłożony do ewentualnego zatwierdzenia Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Agendy Cyfrowej, Neelie Kroes, która zapowiedziała swoją obecność w Gdańsku. Jest więc szansa, że głos płynący z Gdańska zostanie zauważony. Zapisane w dokumencie zostaną priorytetowe działania, których realizacja pozwoli podnieść cyfrowe kompetencje Europejczyków. W Gdańsku dyskutować będzie ok. czterystu gości nie tylko z Unii Europejskiej, ale także z Azji i Ameryki Północnej.

Innym spodziewanym rezultatem jest porozumienie partnerów z regionów państw członkowskich UE w sprawie wspólnej realizacji projektu z obszaru tematycznego edukacji cyfrowej. Na poziomie gospodarczym, rozwiązania teleinformatyczne pomagają dokonać znaczących postępów w wielu usługach oraz w edukacji, jak również przyczyniają się do wzrostu produktywności i otwierają wiele możliwości dla przedsiębiorców. Dyskusje będą także dotyczyć połączenia nauki i biznesu w tym zakresie. Nowoczesne technologie cyfrowe są dziś, bowiem najważniejszą siłą napędową wzrostu gospodarczego oraz ważnym czynnikiem służącym rozwojowi innowacyjnej przedsiębiorczości.

Ze znanych badań wynika, że 25% wzrostu PKB oraz 40% wzrostu wydajności i produkcji w Unii Europejskiejgenerowane jest dzięki umiejętnemu wykorzystywaniu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych. Technologie informacyjne i komunikacyjne oraz nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne i wykluczenie cyfrowe małych i średnich firm są także często tematem spotkań, dyskusji i seminariów organizowanych przez instytucje otoczenia biznesu. W parkach i inkubatorach technologicznych funkcjonuje, bowiem dużo firm, które proponują innowacyjne rozwiązania służące m.in. przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa. Powstają także w Polsce klastry firm z branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Wydarzenie to stwarza, zatem także forum do dyskusji i propozycji nowych rozwiązań, w oparciu o istniejącą wiedzę praktyczną oraz i najciekawsze przedsięwzięcia na rzecz integracji cyfrowej, jakie realizowane są w Europie.

Kluczowe tematy, jakie poruszone zostaną podczas konferencji to:

  • Nowoczesne technologie cyfrowe oraz ich znaczenie dla rozwoju integrujących e-usług publicznych

  • Integracja cyfrowa dorosłych Europejczyków - wykształcanie umiejętności cyfrowych, niezbędnych dla poniesienia jakości życia, szans zawodowych na rynku pracy oraz poziomu uczestnictwa życiu społecznym i kulturalnym.

  • Modele niezależnego życia i bezpieczeństwa osób starszych, w oparciu o innowacyjne rozwiązania w zakresie e-opieki oraz e-zdrowia.

  • Przegląd i priorytezacja kluczowych programów i inicjatyw na rzecz integracji cyfrowej, realizowanych w krajach europejskich na poziomach zarówno narodowych, regionalnych, jak i lokalnych

  • Polityka e-integracji w kontekście tematyki Europejskiej Agendy Cyfrowej.

W opinii organizatorów Polska ma szansę sprawić, aby jej prezydencja w Unii Europejskiej została zapamiętana. Ma szansę, aby pod jej przewodnictwem opracowano plan, który może wskazać konkretne sposoby przezwyciężenia kryzysu ekonomiczno-społecznego, pod którego znakiem upłynęła niemal cała pierwsza dekada XXI wieku. Przykłady Grecji, Irlandii, Hiszpanii, czy Włoch pokazują, że czasu już nie ma.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszelkie informacje nt. konferencji, programu oraz rejestracji i rezerwacji hoteli w Gdańsku można uzyskać na stronie http://www.innodig.eu/pl/

Opracowanie na podstawie materiałów przekazanych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie.

Redakcja Monika Krupowicz

Autor:Monika Krupowicz 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości