Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/10/01 14:00:25
Małe firmy – Duża sprawa. CSR drogą do innowacji

Czy innowacje społeczne mogą przynosić zysk? Otóż mogą a nawet powinny. Ten właśnie aspekt różni je od działań o charakterze charytatywnym. Dzięki nowatorskim inicjatywom regionalnym, jak projekt „CSR drogą do innowacji”, firmy sektora MŚP mają szansę nauczyć się jak czerpać korzyści z prospołecznych rozwiązań.

W ramach projektu realizowanego przez Agencję Rozwoju Innowacji SA i Dolnośląski Związek Pracodawców  w partnerstwie ponadnarodowym z firmą Goodbrand&Company z Wielkiej Brytanii, stworzono unikatowy biznesowy Arinova CSR Leader Thinking, który wskazuje firmom jak wdrażać założenia społecznej odpowiedzialności biznesu, tak, by przekładały się one na wymierne korzyści, pomagały w budowaniu pozycji firmy na rynku i wzmacniały jej innowacyjność.

Idea CSR wdrażana jest przez międzynarodowe korporacje na całym świecie i od dziesięcioleci wzmacnia ich potencjał innowacyjny, pozwalając im wypracować trwałą przewagę nad konkurencją. W czasach coraz mocniej odczuwalnego kryzysu gospodarczego koncepcja ta może być szansą dla przedsiębiorstw funkcjonujących na mniejszych, rodzimych rynkach.

Chcemy pokazać, że idea CSR nie jest domeną wyłącznie dużych korporacji, ale opłaca się z wielu powodów także średnim i małym firmom - podsumowuje Koordynatorka Projektu, Aleksandra Spychalska. - Stosować innowacje społeczne można, nie mając pojęcia o ich istnieniu. Jednak nie ma wątpliwości, że tylko świadome i planowe ich wdrażanie niesie firmom korzyści stricte biznesowe. Naszym celem jest przekonać o tym małe i średnie przedsiębiorstwa w całym regionie - z korzyścią dla wszystkich. – dodaje Spychalska.

To bezkosztowe narzędzie powstało właśnie po to, by ułatwić implementację CSR w niewielkich przedsiębiorstwach. Obecnie korzystają z niego, testując nowatorski , przedsiębiorstwa sektora MŚP na Dolnym Śląsku. Do współpracy zaproszeni zostali specjaliści z Wielkiej Brytanii, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązania, które w Polsce wciąż uznawane jest za nowatorskie.

Zaproponowane w modelu działania opierają się na dwóch najbardziej istotnych aspektach zarządzania firmą – odpowiedzialnym zarządzaniu relacjami z interesariuszami i pracownikami. zawiera też wskazówki dotyczące tego, jak włączyć działania proekologiczne do działalności biznesowej.

26 września w Pałacu Alexandrów w Samotworze, podczas Gali Liderów Innowacji Społecznych, wręczono certyfikaty Arinova Social Open Business i wyróżniono najlepsze pomysły na innowacje społeczne w small business’ie.

- Piętnaście niewielkich, odważnych firm, udowodniło, że przyjazne otoczeniu, a jednocześnie rozwijające biznes zmiany opłaca się wprowadzać także w mniejszych przedsiębiorstwach – mówi Tomasz Kurek Członek Zarządu  Agencji Rozwoju Innowacji - Lidera projektu ‘CSR drogą do innowacji’.

Źródło: ARI S.A.

Podczas Gali uhonorowano dolnośląskie firmy, które wdrożyły nowatorski biznesowy Arinova CSR Leader Thinking. Trzy z nich otrzymały także specjalne wyróżnienia za najlepsze projekty innowacji społecznych stworzone podczas pracy z tym narzędziem. W gronie tym znalazły się:

  • European Financial Stability Fund Sp. z o.o. za PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ DLA KLIENTA

Projekt zakłada stworzenie platformy internetowej, na której zamieszczane będą informacje dotyczące rynku ubezpieczeń w Polsce. Platforma ma być eksperckim narzędziem pomocy (swoistą bazą wiedzy, informacji) dla ów, którzy gubią się w gąszczu skomplikowanych regulacji i ofert. Dzięki platformie będzie miał zagwarantowaną możliwość kontaktu z ekspertem w zakresie podstawowej wiedzy dotyczącej ubezpieczeń poprzez komunikator typu live-czat oraz formularz kontaktowy. Silną stroną pomysłu jest budowanie pozycji projektodawcy jako eksperta w dziedzinie ubezpieczeń. Równocześnie platforma stanowi ciekawy sposób dotarcia do potencjalnego klienta, dając w efekcie szanse na poszerzenie rynku w ujęciu geograficznym.

  • Polish Energy Supply za projekt ELASTYCZNE PODEJŚCIE DO ORGANIZACJI PRACY

Przedstawiony projekt to wewnątrz organizacji. Jej autorzy za cel stawiają sobieodejście od tradycyjnych sposobów postrzegania organizacji miejsca pracy i źródeł efektywności, odejście od „sztywnego” przywiązania pracownika do miejsca pracy. Projekt zakłada wprowadzenie elastycznego czasu pracy, zwrócenie uwagi na pozazawodowe potrzeby pracowników, budowanie relacji partnerskiej z pracownikami. Wprowadzenie innowacji ma zwiększyć zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę. Choć podobne rozwiązania funkcjonują w przedsiębiorstwach różnych branż i innowacji nie można uznać za innowację w skali branży, to z pewnością jest ona innowacją w skali przedsiębiorstwa, ważną z punktu widzenia funkcjonowania organizacji.

  • Strefa Meritum za projekt AKADEMIA MAŁEGO MENADŻERA

Projekt zakłada stworzenie Akademii Małego Menadżera - aplikacji na tablety i telefony komórkowe propagujące wiedzę o ekonomii wśród dzieci. Projekty o podobnym charakterze, tj. z obszaru edukacji finansowej adresowane do dzieci i młodzieży, są obecne na rynku od kilku lat. Z tego powodu nie można propozycji uznać za innowację w skali branży, niemniej jest nią z pewnością w skali przedsiębiorstwa, które co więcej może być w tym wymiarze również innowatorem w skali lokalnego rynku. ‘Sentyment lokalny’ może być silnym czynnikiem decydującym o sukcesie projektu.  ma także szansę wypozycjonować się na lokalnego eksperta w dziedzinie finansów i ekonomii.

Innowacje te są odpowiedzią na problemy społeczne, a jednocześnie sposobem na rozwój działalności firmy, zdobycie nowego rynku, wypracowanie przewagi konkurencyjnej.

Więcej informacji o nowatorskim modelu można znaleźć na www..innowacjecsr.eu.

Strona projektu „CSR droga do innowacji” http://www.innowacjecsr.eu.

Autor:Informacja prasowa , Współpraca: Agnieszka Katowicz


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości