Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2017/06/16 08:38:21
Tylko do 21 czerwca granty PARP dla „Seal of excellence”

Tylko do 21 czerwca br. przedsiębiorcy mogą się starać się o wsparcie w ramach pilotażu „Seal of excellence”.

O z puli 7,7 mln zł mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz posiadający Seal of Excellence (tzw. „pieczęć doskonałości), uzyskany w Fazie 1 Instrumentu MSP Horyzont2020. Ułatwieniem dla wnioskodawców jest m.in. jedynie formalna ocena wniosku, granty będą rozliczane ryczałtowo, a wnioskodawca ma możliwość wyboru czy będzie stanowił pomoc publiczną, czy pomoc de minimis.

Więcej informacji

Autor:PARP 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości