Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/06/11 11:15:12
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student–Wynalazca

W dniu 14 czerwca w Urzędzie Patentowym RP odbędzie się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student–Wynalazca”.

Konkurs został zorganizowany przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach w ramach projektu Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej będącego częścią programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Kreator Innowacyjności – Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Studenckiej”.

Komisja Konkursowa obradowała w składzie:

  • dr Alicja Adamczak – RP
  • Wojciech Augustowski – Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • prof. Zbigniew Kowal – Politechnika Świętokrzyska
  • Stanisław Szczepaniak – Prezes Zarządu Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX
  • dr hab. inż. Michał Szota, prof. Politechniki Częstochowskiej – Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Ocenie merytorycznej poddano 114 rozwiązań zgłoszonych do Konkursu z 24 uczelni technicznych, uniwersytetów oraz Polskiej Akademii Nauk.

Decyzją Jury przyznano:

pięć równorzędnych nagród głównych:

- Jędrzej Skrobot, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie za cykl wynalazków:

„Telecheliczny makrometr, sposób wytwarzania telechelicznego makrometru i kompozycja wytworzona na bazie telechelicznego makrometru”. Współtwórca: dr hab. inż. Mirosława El Fray, prof. ZUT

„Zastosowanie kompozycji wytworzonej na bazie telechelicznego makrometru i fotoinicjatora do wytwarzania implantu przepuklinowego”. Współtwórcy dr hab. inż. Mirosława El Fray, prof. ZUT, dr n. med. Labib Zair

- Adam Majczak, Politechnika Lubelska za rozwiązanie:

„Sposób wodorowego wspomagania spalania w tłokowym silniku spalinowym”. Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker, dr inż. Piotr Jakliński, dr inż. Marcin Szlachetka.

- Jędrzej Blaut, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie za rozwiązanie:

„Podatne gniazdo USB typu A”

- Przemysław Makowski, Adam Twardowski, Politechnika Łódzka za rozwiązanie:

„Sposób wytwarzania superhydrofobowej nanostruktury na powierzchni materiałów tekstylnych, z zastosowaniem plazmy”. Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski, inż. Adam Małachowski, dr inż. Piotr Pietrowski, mgr inż. Rafał Hrynyk.

- Karol Bocian, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy za rozwiązanie:

„Biodegradowalny opatrunek nanocelulozowy zawierający substancje bioaktywne oraz nanosrebro”. Współtwórcy: dr Agnieszka Grzelakowska, dr Paweł Grzelakowski

pięć wyróżnień:

- Katarzyna Łuszczyk, Politechnika Wrocławska za rozwiązanie:

„Sposób produkcji antybakteryjnych i antygrzybicznych włókienno-tworzywowych materiałów powłokowych”. Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Stefan Brzeziński, mgr inż. Grażyna Malinowska, dr inż. Dorota Kowalczyk, mgr inż. Agnieszka Kaleta, dr Marek Jasiorski, dr Beata Borak, dr Agnieszka Baszczuk

- Paweł Szymański, Politechnika Gdańska za rozwiązanie:

„Parownik z przepływem wspomaganym siłami kapilarnymi i grawitacyjnymi”. Współtwórca: prof. dr hab. inż. Dariusz Miklewicz

- Zbigniew Czyż, Politechnika Lubelska za rozwiązanie:

„Wirnik o regulowanym położeniu łopat roboczych, zwłaszcza do turbiny wiatrowej”. Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker, mgr inż. Zdzisław Kamiński.

- Dawid Nidzworski, Uniwersytet Gdański za rozwiązanie:

„Sposób przygotowania immunoczujnika oraz jego zastosowanie do wykrywania wirusa grypy”. Współtwórcy: prof. Jerzy Radecki, prof. Hanna Radecka, prof. Bogusław Szewczyk, mgr Urszula Jarocka, mgr Beata Gromadzka.

- Adam Skurski, Politechnika Łódzka za rozwiązanie:

„Sposób łącznej analizy wyników badań echokardiograficznych i tomografii komputerowej”. Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski, prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak, prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec, dr inż. Marek Kamiński, dr inż. Jakub Chłapiński.

Specjalne wyróżnienia przyznała za aktywność i osiągnięcia w dziedzinie ochrony własności przemysłowej – współtwórcom i twórcom największej liczby rozwiązań zgłoszonych do oceny. Wyróżnienia przyznano:

- Annie Dziubińskiej, Politechnika Lubelska

- Krzysztofowi Churskiemu, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

- Monice Stompor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

- Agnieszce Wasilewskiej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich

- Bartoszowi Walentynowi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu        

Rozwiązania nagrodzone w konkursie „Student – Wynalazca” zdobyły także nagrody na międzynarodowych wystawach wynalazków. Wybór laureatów nagród głównych został potwierdzony werdyktem Jury 41 Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie, które uhonorowało:

- złotym medalem z wyróżnieniem – Jędrzeja Blauta z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za rozwiązanie „Podatne gniazdo USB typu A”

- złotym medalem  - Przemysława Makowskiego i Adama Twardowskiego z Politechniki Łódzkiej za rozwiązanie „Sposób wytwarzania superhydrofobowej nanostruktury na powierzchni materiałów tekstylnych, z zastosowaniem plazmy”.

- srebrnym medalem – Jędrzeja Skrobota z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za cykl wynalazków „Telecheliczny makrometr, sposób wytwarzania telechelicznego makrometru i kompozycja wytworzona na bazie telechelicznego makrometru”, „Zastosowanie kompozycji wytworzonej na bazie telechelicznego makrometru i fotoinicjatora do wytwarzania implantu przepuklinowego”.

- srebrnym medalem – Adama Majczaka z Politechniki Lubelskiej za rozwiązanie „Sposób wodorowego wspomagania spalania w tłokowym silniku spalinowym”.

- srebrnym medalem – Karola Bociana z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy za rozwiązanie „Biodegradowalny opatrunek nanocelulozowy zawierający substancje bioaktywne oraz nanosrebro”.

Na XVI Moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2013 złoty medal zdobył Adam Skurski z Politechniki Łódzkiej za rozwiązanie „Sposób łącznej analizy wyników badań echokardiograficznych i tomografii komputerowej”.

Autor:Informacja prasowa , Współpraca: Adam Taukert


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości